Pracownicy ZIMB

Pracownicy ZIMB

Profesorowie

 

Profesorowie emerytowani

  • prof. zw. dr hab. inż. Lech Czarnecki
 

Docenci i adiunkci

 

Asystenci i doktoranci