Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

Prof. dr hab. inż. Andrzej GarbaczW 1984 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gdzie podjął pracę jako pracownik naukowo-badawczy w Zespole Podstaw Nauki o Materiałach. W 1991 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Od tego czasu jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii Lądowej PW (obecnie jako profesor). W latach 2010 roku został powołany na kierownika Zespołu Budowlanych Kompozytów Polimerowo-Mineralnych, a od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora nowopowstałego Instytutu Inżynierii Budowlanej. Od 2016 roku jest Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej PW. W 2017 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem 150 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach i materiałach konferencyjnych (w tym 15 – w czasopismach z listy filadelfijskiej). Zajmuje się badaniem relacji między strukturą i właściwościami kompozytów betonopodobnych, przy wykorzystaniu metod ilościowego opisu mikrostruktury oraz oraz metod NDT. Senior Member RILEM (od 2005 r.); członek the Board of Directors of the International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC), Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN (od 2003 r.) i Rady Naukowej ITB (od 2011 r.). Wykładowca (Inżynieria Materiałów Budowlanych, Technologia Kompozytów Polimerowych, Ocena Stanu Materiałów w Konstrukcji, Naprawa Konstrukcji Betonowych). Autor pierwszej wersji dydaktycznego programu komputerowego wspomagającego nauczanie chemii budowlanej. W latach 2004-2011 był opiekunem naukowym studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych (KNIMB).

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 111 PUBLIKACJE NAUKOWE INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PEŁNIONE FUNKCJE

Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 62 82

Publikacje naukowe

2020

 1. Zalegowski K., Piotrowski T., Garbacz A. (2020). Influence of Polymer Modification on the Microstructure of Shielding Concrete. Materials, 13(3), 498, 2020, https://doi.org/10.3390/ma13030498

2018

 1. Cwyl, M., Michalczyk, R., Grzegorzewska, N., & Garbacz, A. (2018). Predicting Performance of Aluminum – Glass Composite Facade Systems Based on Mechanical Properties of the Connection. Periodica Polytechnica-Civil Engineering, 62(1), 259–266. https://doi.org/10.3311/PPci.998
 2. Protchenko, K., Dąbrowski, P., & Garbacz, A. (2018). Development and Assessment of VR/AR Solution for Verification During the Construction Process. MATEC Web of Conferences, 196, 1–6. https://doi.org/10.1051/matecconf/201819604083
 3. Protchenko, K., Szmigiera, E. D., Urbański, M., & Garbacz, A. (2018). Development of Innovative HFRP Bars. MATEC Web of Conferences, 196, 1–6. https://doi.org/10.1051/matecconf/201819604087
 4. Courard, L., Bissonnette, B., & Garbacz, A. (2018). Specification guidelines for surface preparation of concrete prior to repair. In D. . Hordijk & M. Luković, D. . Hordijk & M. Luković (Eds.), High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet (pp. 1–12).
 5. Garbacz, A., Szmigiera, E. D., Protchenko, K., & Urbański, M. (2018). On Mechanical Characteristics of HFRP Bars with Various Types of Hybridization. In M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb, M. M. Reda Taha, U. Girum, & G. Moneeb (Eds.), International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) : Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure (pp. 653–658). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78175-4_83
 6. Garbacz, A., Łukowski, P., Woyciechowski, P. P., Jaworska, B. E., Sokołowska, J. J., & Piotrowski, T. (2018). Sustainable polymer and polymer modified cement concretes. In A. Zajc, A. Zajc (Ed.), Concrete with improved properties (pp. 37–44). IRMA.
 7. Wutke, M., Lejzerowicz, A., Jackiewicz-Rek, W., & Garbacz, A. (2018). Zastosowanie metody georadarowej do wykrywania nieszczelności obiektów wykonywanych w technologii ’białej wanny”. In J. Deja, J. Deja (Ed.), X Konferencja dni betonu. Monografie technologii betonu. T.2(pp. 585–598). Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 8. Wutke, M., Lejzerowicz, A., Jackiewicz-Rek, W., & Garbacz, A. (2018). Wpływ zawartości wody na dokładność pomiarów GPR. In E. Miszewska-Urbańska, M. Kowalik, W. Drozd, P. Kozioł, M. Niedostatkiewicz, & K. Wilde, E. Miszewska-Urbańska, M. Kowalik, W. Drozd, P. Kozioł, M. Niedostatkiewicz, & K. Wilde (Eds.), 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB (pp. 167–168). Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska.

2017

 1. Czarnecki, L. E., Łukowski, P., & Garbacz, A. (2017). Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Piotrowski, T., Garbacz, A., & Prochoń, P. (2017). Wytyczne wspomagające działania przedsiebiorstw krajowych w budownictwie elektrowni jadrowych. Konstrukcje z betonu w obiektach energetyki jadrowej. Warszawa: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej.
 3. Bissonnette, B., Garbacz, A., Modjabi-Sangnier, F., & Vaysburd, A. M. (2017). Quantitative approaches to concrete repair compatibility. In M. Kaszyńska, M. Kaszyńska (Ed.), Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje (pp. 857–866). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 4. Garbacz, A., Szmigiera, E. D., Urbański, M., Protchenko, K., & Kubas, M. (2017). O badaniach hybrydo – wego zbrojenia FRP do konstrukcji infrastrukturalnych z betonu. Inżynieria I Budownictwo, 73(8), 428–432.
 5. Garbacz, A. (2017). O działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki  Warszawskie. Inżynieria I Budownictwo, 73(8), 395–397.
 6. Garbacz, A., Piotrowski, T., Courard, L., & Kwaśniewski, L. (2017). On the evaluation of interface quality in concrete repair system by means of impact-echo signal analysis. Construction and Building Materials, 134(1), 311–323. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.064
 7. Garbacz, A., & Jackiewicz-Rek, W. (2017). Uczy i prowadzi badania. Inżynier Mazowsza – Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, (5), 8–9,11.
 8. Bissonnette, B., Garbacz, A., Modjabi-Sangnier, F., & Vaysburd, A. M. (2017). Quantitative approaches to concrete repair compatibility. In M. Kaszyńska, M. Kaszyńska (Ed.), Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje (pp. 857–866). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 9. Woyciechowski, P. P., Jackiewicz-Rek, W., & Garbacz, A. (2017). Ryzyko nieszczelności płyty żelbetowej posadowionej na mikropalach w warunkach wysokiego cisnienia wody. In M. Kaszyńska, M. Kaszyńska (Ed.), Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje (pp. 602–613). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 10. Bissonnette, B., Courard, L., Garbacz, A., Vaysburd, A. M., & Fay, K. . (2017). Development of Specifications and Performance Criteria for Surface Preparation Based on Issues Related to Bond Strength (No. Final Report ST-2017-2886-1).

2016

 1. Czarnecki, L. E., Łukowski, P., Garbacz, A., Chmielewska, B. G., & Kuziak, J. (2016). Building Chemistry. Laboratory Exercises. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 2. Czarnecki, L. E., Łukowski, P., Garbacz, A., Chmielewska, B. G., & Kuziak, J. (2016). Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej. Wyd.4 popr. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 3. Garbacz, A., & Courard, L. (Eds.). (2016). Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege. (A. Garbacz & L. Courard). Warsaw: Warsaw University of Liege.
 4. Szmigiera, E. D., Urbański, M., & Garbacz, A. (2016). Dziś i jutro prefabrykacji z zastosowaniem kompozytów FRP. In J. Sobczak-Piąstka, J. Sobczak-Piąstka (Ed.), Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy (pp. 335–346). Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
 5. Jackiewicz-Rek, W., Konopska-Piechurska, M., Załęgowski, K., & Garbacz, A. (2016). Nawierzchnie betonowe- uszkodzenia i naprawy. Izolacje21(7/8), 36–40.
 6. Jackiewicz-Rek, W., Konopska-Piechurska, M., Załęgowski, K., & Garbacz, A. (2016). Uszkodzenia i naprawy nawierzchni betonowych. Inżynier Budownictwa: Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., (1), 78–83.
 7. Łukowski, P., Garbacz, A., & Adamczewski, G. (2016). Współczesne koncepcje samozaleczania i samonaprawy betonu. Materiały Budowlane, (11), 36–37. https://doi.org/10.15199/33.2016.11.10
 8. Piotrowski, T., Załęgowski, K., Kuszyk, R. B., & Garbacz, A. (2016). Ocena stanu betonu w konstrukcji ściany kolektora ściekowego po 50 latach użytkowania. Przegląd Budowlany, (5), 41–44.
 9. Protchenko, K., Młodzik, K., Urbański, M., Szmigiera, E. D., & Garbacz, A. (2016). Numerical estimation of concrete beams reinforced with FRP bars. MATEC Web of Conferences86, 1–8. https://doi.org/10.1051/matecconf/20168602011
 10. Protchenko Kostiantyn , Dobosz Joanna, Urbański Marek [et al.] : Wpływ substytucji włókien bazaltowych przez włókna węglowe na właściwości mechaniczne prętów B/CFRP (HFRP), in: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, vol. 63, no. 1/1, 2016, pp. 149-156
 11. Vaysburd, A. M., Bissonnette, B., Garbacz, A., & Courard, L. (2016). Specifying Concrete Repair Materials. Materiały Budowlane, (3), 42–45. https://doi.org/10.15199/33.2016.03.13
 12. Bissonnette, B., Modjabi-Sangnier, F., Courard, L., Garbacz, A., & Vaysburd, A. M. (2016). A quantitative approach to the concept of concrete repair compatibility. In F. et al Dehn, F. et al Dehn (Ed.), Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting IV.+ CD (pp. 158–159). Taylor & Francis Group.
 13. Bissonnette, B., Garbacz, A., & Courard, L. (2016). CARACTÉRISATION DE L’ADHERENCE DES RÉPARATIONS EN BÉTON  ÉVALUATION ET FACTEURS D’INFLUENCE. In A. Garbacz & L. Courard, A. Garbacz & L. Courard (Eds.), Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege (pp. 14–26). Warsaw University of Liege.
 14. Courard, L., Michel, F., Perkowicz, S., & Garbacz, A. (2016). Effects of limestone fillers on surface free energy and electrical  conductivity of the interstitial  solution of cement mixes. In A. Garbacz & L. Courard, A. Garbacz & L. Courard (Eds.), Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege (pp. 33–43). Warsaw University of Liege.
 15. Courard, L., Bissonnette, B., & Garbacz, A. (2016). Fundamental approach for the concept of concrete repair compatibility. In F. et al Dehn, F. et al Dehn (Ed.), Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting IV.+ CD (p. 164). Taylor & Francis Group.
 16. Courard, L., Michel, F., Garbacz, A., & Piotrowski, T. (2016). Surfology Based Concrete Repair Engineering. In A. Garbacz & L. Courard, A. Garbacz & L. Courard (Eds.), Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege (pp. 93–94). Warsaw University of Liege.
 17. Garbacz, A., Piotrowski, T., Courard, L., & Bissonnette, B. (2016). A repair quality control with elestic waves based methods vs. concrete substrate guality. In F. et al Dehn, F. et al Dehn (Ed.), Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting IV.+ CD (pp. 64–65). Taylor & Francis Group.
 18. Garbacz, A., Harasek, P., & Piotrowski, T. (2016). Diagnostyka konstrukcji betonowych za pomocą  Impact-Echo i radaru. In A. Garbacz & L. Courard, A. Garbacz & L. Courard (Eds.), Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege (pp. 27–32). Warsaw University of Liege.
 19. Piotrowski, T. and Garbacz, A. 2016. Efektywnośc modyfikacji materiałowej w celu poprawy właściwości osłonowych betonu przed promieniowaniem jonizującym. IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność.  Monografie technologii betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 649–667.
 20. Terlikowski, W., & Garbacz, A. (2016). Sustainable diagnosis of historical building objecte. In A. Garbacz & L. Courard, A. Garbacz & L. Courard (Eds.), Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege (p. 61). Warsaw University of Liege.
 21. Urbański, M., Szmigiera, E. D., & Garbacz, A. (2016). Zastosowanie zbrojenia HFRP o podwyższonej sztywności w betonowych belkach. In IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność.  Monografie technologii betonu (Vol. 1–2, pp. 725–737). Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 22. Załęgowski, K., Jackiewicz-Rek, W., Garbacz, A., & Courard, L. (2016). Analiza śladu węglowego betonu. In A. Garbacz & L. Courard, A. Garbacz & L. Courard (Eds.), Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege (pp. 44–50). Warsaw University of Liege.
 23. Garbacz, A., Garbacz, H., & Kwaśniak, P. (2016). Relationship between microstructures and properties of fly ash polymes concretes.

2015

 1. Bissonnette, B., Courard, L., & Garbacz, A. (2015). Concrete surface engineering. London: CRC Press.
 2. Jackiewicz-Rek, W., Konopska-Piechurska, M., Garbacz, A., & Łukowski, P. (2015). Warunki dojrzewania próbek betonowych a ich wytrzymałość na rozciąganie. In E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło, E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło (Eds.), Beton i konstrukcje z betonu-badania (pp. 53–64). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 3. Załęgowski, K., Piotrowski, T., Adamczewski, G., & Garbacz, A. (2015). Metoda ultradźwiekowa jako element systemu do kompleksowej diagnostyki konstrukcji betonowych. W E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło, E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło (Red.), Beton i konstrukcje z betonu-badania (ss. 141–154). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 4. Cunha, S., Aguiar, R., Ferreira, V., Tadeu, A., & Garbacz, A. (2015). Mortars with phase change materials-Part I: Physical and mechanical characterization. Key Engineering Materials, 634, 22–32. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.634.22
 5. Garbacz, A., Radomski, W. A., & Mossakowski, P. (2015). Alternatywne zbrojenie betonu kompozytami FRP-zagadnienie kompatybilności. Mosty, (1), 42–45.
 6. Garbacz, A. (2015). Application of Non-Destructive Methods for Quality Control of Concrete Repair Efficiency. Advanced Materials Research, 1129, 28–38. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.28
 7. Garbacz, A. (2015). Application of stress based NDT methods for concrete repair bond quality control. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 63(1), 77–85. https://doi.org/10.1515/bpasts-2015-0009
 8. Garbacz, A., Urbański, M., & Łapko, A. (2015). BFRP bars as an alternative reinforcement of concrete structures – Compatibility and adhesion issues. Advanced Materials Research, 1129, 233–241. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.233
 9. Garbacz, A. (2015). Inżynieria powierzchni betonu a trwałość napraw konstrukcji betonowych. Ochrona Przed Korozją, (6), 218–222. https://doi.org/10.15199/40.2015.6.2
 10. Garbacz, A., Chmielewska, B. G., & Sobocinski, P. (2015). Posadzki żywiczne w parkingach. Materiały Budowlane, (11), 89–92. https://doi.org/10.15199/33.2015.11.26
 11. Garbacz, A. i inn. (2015). Effect of Misalignment on Pulloff Test Results: Numerical and Experimental Assessments. 2. ACI Materials Journal, 112(1), 175.
 12. Jackiewicz-Rek, W., Załęgowski, K., Garbacz, A., & Bissonnette, B. (2015). Properties of Cement Mortars Modified with Ceramic Waste Fillers. Procedia Engineering, 108, 681–687. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.06.199
 13. Łukowski, P., & Garbacz, A. (2015). Trwałość konstukcji żelbetowych. VADEMECUM Konstrukcje Budowlane, edycja 2015, 6–11.
 14. Runkiewicz, L., Załęgowski, K., Piotrowski, T., & Garbacz, A. (2015). Zastosowanie metody ultradźwiękowej do oceny właściwości mechanicznych betonów osłonowych. Przegląd Spawalnictwa, 87(12), 17–20.
 15. Załęgowski, K., & Garbacz, A. i inni. (2015). Sustainable Mortars with Incorporation of Microencapsulated Phase Change Materials. Advanced Materials Research, 1129, 621–628. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.621
 16. Załęgowski, K., Garbacz, A., Barosso, A. J., & Cunha, S. (2015). Tensile Properties of Polymer Repair Materials – effect of test parameters. Advanced Materials Research, 1129, 445–452. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.445
 17. Garbacz, A. (2015). Zastosowanie metod nieniszczących w ocenie skuteczności napraw konstrukcji betonowych wg PN-EN 1504. In M. Kaszyńska, M. Kaszyńska (Ed.), XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje (pp. 65–86). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
 18. Jackiewicz-Rek Wioletta, Konopska-Piechurska M., Załęgowski Kamil [i in.] : Specyfika napraw uszkodzeń nawierzchni betonowych , w: XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje / Kaszyńska M. ( red. ), 2015, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ISBN 978-83-7663-192-9, ss. 779-790

2014

Inne publikacje

2018

 –
 

Rozprawy doktorskie – promotor

2018

 

Prace dyplomowe – promotor

2018

Udział w projektach i grantach badawczych

2018

 

Działalność ekspercka i projektowa

 

Nagrody i wyróżnienia

Pełnione funkcje