Head of Department

 

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski

+48 22 234 64 81
+48 22 825 76 37
Fax: +48 22 825 75 47
p.lukowski@il.pw.edu.pl
Room: 552

More

Basic information

 

O zakładzie Inżynierii materiałów budowlanych

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych realizuje badania i zajęcia dyaktyczne w laboratoriach z nowoczesnym sprzętem. Przeprowadzane są zarówno badania normowe (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i i nnych wytycznych), jak i szereg badań niestandardowych, w tym według nowo-opracowywanych metod badawczych. Dobrze wyposażone zaplecze techniczno-naukowe umożliwia opracowywanie nowych technologii i rozwiązań materiałowych.

Poznaj pracowników ZIMB

Laboratoria ZIMB

Oferta badawcza

Realizowane projekty

Contact
16, Armii Ludowej Av., 00-637 Warszawa
+48 (22) 825 76 37, +48 (22) 234 64 81
fax: +48 (22) 234 75 47
zimb@il.pw.edu.pl