Head of Department

 

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski

+48 22 234 64 81
+48 22 825 76 37
Fax: +48 22 825 75 47
p.lukowski@il.pw.edu.pl
Room: 552

More

Basic information

 

O zakładzie Inżynierii materiałów budowlanych

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych realizuje badania i zajęcia dyaktyczne w laboratoriach z nowoczesnym sprzętem. Przeprowadzane są zarówno badania normowe (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i i nnych wytycznych), jak i szereg badań niestandardowych, w tym według nowo-opracowywanych metod badawczych. Dobrze wyposażone zaplecze techniczno-naukowe umożliwia opracowywanie nowych technologii i rozwiązań materiałowych.

Poznaj pracowników ZIMB

Laboratoria ZIMB

Oferta badawcza

Realizowane projekty

News

Building Materials 2

Oct 1, 2021

Building Materials 2

Below you will find a link to the file with Terms and conditions for Building Materials 2 for Academic Year 2021/2022 , i.e. regulations of the subject realized in English at the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology: (more…)

On September 19, 2019, in the Council Hall of the Faculty of Civil Engineering (WUT, Warsaw) took place a public defense of the doctoral thesis of Maja Kępniak, M.Sc. The dissertation promoter was Piotr Woyciechowski, D.Sc. and the assistant supervisor Justyna Kuziak, Ph.D.

Congratulations to the newly promoted Doctor and Promoters (more…)

Contact
16, Armii Ludowej Av., 00-637 Warszawa
+48 (22) 825 76 37, +48 (22) 234 64 81
fax: +48 (22) 234 75 47
zimb@il.pw.edu.pl