Materiały Budowlane 2

Materiały Budowlane 2

Piotr Woyciechowski, Ph.D., D.Sc.

prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski

Kierownik przedmiotu

pok.: 549
tel.: +48 22 234 64 83
Napisz e-mail

Wykładowcy i prowadzący:

Regulamin:

Materiały Budowlane 2 (MB2) na Rok Akademicki 2021/2022 w 2 wariantach – dla studentów studiów realizowanych w trybie stacjonarnym (ST) oraz w trybie niestacjonarnym (NST) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej:

Regulamin przedmiotu na studiach stacjonarnych (ST) 📥
Regulamin przedmiotu materiały budowlane 2 na studiach stacjonarnych na rok akademicki 2021/2022 Regulamin przedmiotu materiały budowlane 2 na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram zajęć w ramach przedmiotu MB2 w 2021/2021

Studia stacjonarne (ST)

 1. Budowlane spoiwa powietrzne: gipsowe i wapienne
 2. Budowlane spoiwa hydrauliczne: cementowe
 3. Badania cech technicznych kruszywa do betonu (lekkiego i zwykłego)
 4. Kompozycja kruszywa do betonu zwykłego
 5. Zaprawy budowlane: ustalanie składu i badania wybranych właściwości zapraw budowlanych
 6. Kolokwium nr 1
 7. Wprowadzenie do projektowania betonu
 8. Projektowanie betonu zwykłego metodą 3 równań
 9. Projektowanie betonu zwykłego metodą zaczynu
 10. Projektowanie betonu lekkiego kruszywowego metodą ITB
 11. Modyfikacja mieszanki betonowej domieszkami
 12. Modyfikacja mieszanki betonowej dodatkami mineralnymi
 13. Ocena zgodności wytrzymałości na ściskanie
 14. Prezentacje prac semestralnych
 15. Kolokwium nr 2

Studia niestacjonarne (NST)

 1. Budowlane spoiwa hydrauliczne: cementowe
 2. Budowlane spoiwa powietrzne: gipsowe i wapienne
 3. Badania cech technicznych kruszywa do betonu (lekkiego i zwykłego)
 4. Kompozycja kruszywa do betonu zwykłego
 5. Zaprawy budowlane: ustalanie składu i badania wybranych właściwości zapraw budowlanych
 6. Wprowadzenie do projektowania betonu i projektowanie betonu zwykłego metodą 3 równań
 7. Projektowanie betonu zwykłego metodą zaczynu
 8. Modyfikacja mieszanki betonowej domieszkami i dodatkami
 9. Ocena zgodności wytrzymałości na ściskanie
 10. Kolokwium

Instrukcje do laboratoryjnych ćwiczeń praktycznych (2021/2022)

 • Budowlane spoiwa powietrzne
 • Budowlane spoiwa hydrauliczne
 • Badania cech technicznych kruszywa do betonu
  • Badanie cech technicznych kruszywa do betonu lekkiego 📥
  • Badanie cech technicznych kruszywa do betonu zwykłego 📥
 • Kompozycja kruszywa do betonu zwykłego
 • Zaprawy budowlane
  • Ustalanie składu i badania wybranych właściwości zapraw budowlanych 📥
 • Wprowadzenie do projektowania betonu
  • Wprowadzenie do projektowania betonu 📥
 • Projektowanie betonu zwykłego metodą 3 równań
  • Projektowanie betonu zwykłego metodą 3 równań 📥
 • Projektowanie betonu zwykłego metodą zaczynu
  • Projektowanie betonu zwykłego metodą zaczynu 📥
 • Projektowanie betonu lekkiego kruszywowego metodą ITB
  • Projektowanie betonu lekkiego kruszywowego metodą ITB 📥
 • Modyfikacja mieszanki betonowej domieszkami
  • Modyfikacja mieszanki betonowej domieszkami 📥
 • Modyfikacja mieszanki betonowej dodatkami mineralnymi

  • Modyfikacja mieszanki betonowej dodatkami mineralnymi 📥
 • Ocena zgodności wytrzymałości na ściskanie
  • Ocena zgodności wytrzymałości na ściskanie 📥

Wzór sprawozdania