Materiały Budowlane 2

Materiały Budowlane 2

Piotr Woyciechowski, Ph.D., D.Sc.

prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski

Kierownik przedmiotu

pok.: 549
tel.: +48 22 234 64 83
Napisz e-mail

Wykładowcy i prowadzący

Regulamin przedmiotu

Regulamin przedmiotu dostępny jest w serwisie USOSWEB.

Tematyka zajęć

Przedmiot realizowany jest w dwóch wariantach: na studiach stacjonarnych (ST) – 15 spotkań i na studiach niestacjonarnych (NST) – 10 spotkań.  Poniżej znajduje tematyka zajęć dla obu wariantów.

Studia stacjonarne (ST)

 1. Budowlane spoiwa powietrzne: gipsowe i wapienne
 2. Budowlane spoiwa hydrauliczne: cementowe
 3. Badania cech technicznych kruszywa do betonu (lekkiego i zwykłego)
 4. Kompozycja kruszywa do betonu zwykłego
 5. Zaprawy budowlane: ustalanie składu i badania wybranych właściwości zapraw budowlanych
 6. Kolokwium nr 1
 7. Wprowadzenie do projektowania betonu
 8. Projektowanie betonu zwykłego metodą 3 równań
 9. Projektowanie betonu zwykłego metodą zaczynu
 10. Projektowanie betonu lekkiego kruszywowego metodą ITB
 11. Modyfikacja mieszanki betonowej domieszkami
 12. Modyfikacja mieszanki betonowej dodatkami mineralnymi
 13. Ocena zgodności wytrzymałości na ściskanie
 14. Prezentacje prac semestralnych
 15. Kolokwium nr 2

Studia niestacjonarne (NST)

 1. Budowlane spoiwa hydrauliczne: cementowe
 2. Budowlane spoiwa powietrzne: gipsowe i wapienne
 3. Badania cech technicznych kruszywa do betonu (lekkiego i zwykłego)
 4. Kompozycja kruszywa do betonu zwykłego
 5. Zaprawy budowlane: ustalanie składu i badania wybranych właściwości zapraw budowlanych
 6. Wprowadzenie do projektowania betonu i projektowanie betonu zwykłego metodą 3 równań
 7. Projektowanie betonu zwykłego metodą zaczynu
 8. Modyfikacja mieszanki betonowej domieszkami i dodatkami
 9. Ocena zgodności wytrzymałości na ściskanie
 10. Kolokwium

Instrukcje do laboratoryjnych ćwiczeń praktycznych

Wzór sprawozdania

Formularze raportów z badań