Prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski

prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski

 

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski

Absolwent i pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej od 1991, doktor nauk technicznych – 1999; habilitacja – 2014; profesor – 2021. Od 2016 Zastępca Dyrektora a od 2020 Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej WIL PW.

W działalności naukowej i eksperckiej zajmuje się zagadnieniem technologii betonu, w tym przede wszystkim jego trwałości i odporności na oddziaływania środowiskowe. Jest autorem lub współautorem ok. 220 publikacji, ponad 30 prac badawczych w dziedzinie technologii betonu oraz autorem lub współautorem ponad. 100 ekspertyz, opinii i raportów w zakresie właściwości materiałów budowlanych. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w nauczaniu na Wydziale Inżynierii Lądowej w zakresie materiałów budowlanych, technologii betonu, technologii robót budowlanych. Jest promotorem ok. 180 prac magisterskich i inżynierskich oraz 3 obronionych i 5 realizowanych prac doktorskich. Główne nurty badań i publikacji obejmują: zjawisko karbonatyzacji betonu, zagadnienia pielęgnacji jako czynnika kształtującego trwałość betonu, zagadnienia prefabrykacji betonowej, zagadnienia zrównoważonego rozwoju w technologii betonu.

Kontakt

🗺️ Gmach WIL PW, pok. 549

📧 Napisz e-mail

☎️ Tel. +48 22 234 64 83

Na skróty

PUBLIKACJE NAUKOWE

PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PEŁNIONE FUNKCJE

Profile w mediach

Publikacje naukowe (wybrane)

2022

 1. Woyciechowski P.,Sokołowska J.J., Kalinowski M. (2021). Modyfikacja betonu dodatkiem SAP – wybrane aspekty trwałości, Inżynieria i Budownictwo. 2022; 9-10(2022), 406-409.
 2. Piotrowski T., Woyciechowski P.P., Adamczewski G. (2022). Prefabrykowane budownictwo modułowe, Materiały Budowlane. 2022, vol. 1, nr 4, s.50-53. DOI:10.15199/33.2022.04.09
 3. Woyciechowski P.P., Adamczewski G., Łukowski P. (2022). Użytkowanie i naprawy betonu eksploatowanego w silnie agresywnym środowisku, Ochrona przed Korozją. 2022, vol. 65, nr 1, s.4-13. DOI:10.15199/40.2022.1.1

2021

 1. Sokołowska J.J., Woyciechowski P., Kalinowski M. (2021). Rheological Properties of Lunar Mortars, Applied Sciences. 2021; 11(15):6961. DOI: 10.3390/app11156961
 2. Łukowski, P., Garbacz, A., Woyciechowski, P., Jaworska, B., Sokołowska, J.J. (2021). Zrównoważone betony polimerowe i polimerowo-cementowe, Inżynieria i Budownictwo, 7, 324-327;
 3. Woyciechowski P., Szmigiera E., Sokołowska J.J., Zygnerska O. (2021). Porównanie wyników badań modułu sprężystości betonu przeprowadzonych według normy PN-EN 12390-13:2013 i niemieckiej normy DIN 1048-5, Monografie Technologii Betonu, XI Konferencja Dni Betonu, Polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2020-2021, 1149-1162 (pełny tekst);
 4. Garbacz, A., Woyciechowski, P. P., Adamczewski, G., Piotrowski, T. (2021). Nieniszczące badania i oceny jakości posadzek budowlanych. W L. Runkiewicz, L. Runkiewicz (Red.), Diagnostyka obiektów budowlanych. Część 2. Badania i oceny elementów obiektów budowlanych (ss. 235–275).
 5.   Kalinowski M., Woyciechowski P.P. (2021) Chloride Diffusion in Concrete Modified with Polyacrylic Superabsorbent Polymer (SAP) Hydrogel—The Influence of the Water-to-Cement Ratio and SAP-Entrained Water, Materials. 2021, vol. 14, nr 15, s.1-21, Numer artykułu:4064. DOI:10.3390/ma14154064
 6. Kępniak, M., Woyciechowski, P. (2021). Influence of sand substitution with waste lime powder on the concrete carbonation, Archives of Civil Engineering, 67, 4, 383-392, DOI:10.24425/ace.2021.138506
 7. Kępniak, M., Woyciechowski, P., Franus, W. (2021). Transition Zone Enhancement with Waste Limestone Powder as a Reason for Concrete Compressive Strength Increase, Materials, 14, 23, 1-14, DOI:10.3390/ma14237254
 8. Woyciechowski, P., Łukowski, P., Szmigiera, E., Adamczewski, G., Chilmon, K., & Spodzieja, S. (2021). Concrete corrosion in a wastewater treatment plant–A comprehensive case study. Construction and Building Materials, 303, 124388;
 9. Chilmon K., Woyciechowski P. (2021). Influence of CaO reactivity on mechanical properties of the CaO-activated ground granulated blast furnace slag. Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable, Environmentally Friendly Construction Materials.

2020

 1. Kalinowski M., Woyciechowski P., Sokołowska J.J. (2020). Effect of mechanically-induced fragmentation of polyacrylic superabsorbent polymer (SAP) hydrogel on the properties of cement composites, Construction and Building Materials Volume 263, 10 December 2020, 120135, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120135
 2. Woyciechowski P. (2020). Effect of curing regime on polymer-cement concrete properties, Archives of Civil Engineering, vol. 66, nr 1, 2020, 143-160;
 3. Woyciechowski P. (2020). Role of Sequestration of CO2 Due to the Carbonation in Total CO2 Emission Balance in Concrete Life, International Journal of Architectural, Civil and Construction Sciences, vol. 14, issue 1, 2020, 42-45;
 4. Woyciechowski P. (2020). Role of Sequestration of CO2 Due to the Carbonation in Total CO2 Emission Balance in Concrete Life, Proceedings od 14th International Conference on Green Concrete Technology, Bali, Indonesia, 12-13.01.2020, in Excellence in Research and Innovation for Humanity, 4(1), 2020, 417-420.

2019

 1. Woyciechowski P., Kalinowski M. (2019). The course of water absorption and desorption from superabsorbent polymers (SAP) in cementitious environment, Proc. of the ICSBM 2019 – The 2nd International Conference on Sustainable Building MaterialsAt: Eindhoven, The Netherlands, Vol. 5, 4-54;
 2. Woyciechowski P., Kalinowski M. (2019). Wpływ kinetyki desorpcji wody z polimerów superabsorpcyjnych na kształtowanie wytrzymałości na ściskanie kompozytów cementowych, Materiały budowlane, 2019 (7), DOI: 10.15199/33.2019.07.07
 3. Kępniak, M., Woyciechowski, P., Łukowski P., Kuziak J., Kobyłka, R. (2019). The Durability of Concrete Modified by Waste Limestone Powder in the Chemically Aggressive Environment, Materials, 12, 10, 1-18, DOI:10.3390/ma12101693

2018

 1. Sokołowska J.J., Woyciechowski P.P. (2018). Chemical Resistance of Vinyl-Ester Concrete with Waste Mineral Dust Remaining After Preparation of Aggregate for Asphalt Mixture. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, 491-497
  DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_63
 2. Garbacz, A., Łukowski, P., Woyciechowski, P. P., Jaworska, B. E., Sokołowska, J. J., & Piotrowski, T. (2018). Sustainable polymer and polymer modified cement concretes. In A. Zajc, A. Zajc (Ed.), Concrete with improved properties (pp. 37–44). IRMA.
 3. Woyciechowski, P.P., Sokołowska, J.J., and Chondzyński, M. (2018). Wpływ stanu podłoża betonowego na nośność na wyrywanie stalowych kotew mocujących. X Konferencja dni betonu. Monografie technologii betonu. T.2, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 207–224;
 4. Adamczewski G., Woyciechowski P., Łukowski P., Sokołowska J., Jaworska B. (2018). Influence of Method of Preparation of PC Mortar with Waste Perlite Powder on Its Rheological Properties. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, 443-448 DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_56;
 5. Woyciechowski P., Kalinowski M. (2018). The Influence of Dosing Method and Material Characteristics of Superabsorbent Polymers (SAP) on the Effectiveness of the Concrete Internal Curing, Materials 2018, 11(9), 1600, DOI: 10.3390/ma11091600;
 6. Chilmon K., Woyciechowski P., Jackiewicz-Rek W. (2018). Zastosowanie zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego. Materiały Budowlane (nr 9), ss. 69-71 DOI: 10.15199/33.2018.09.18
 7. Woyciechowski P., Kroczak P., Chilmon K. (2018). Ocena wrażliwości wybranych cech stwardniałego betonu samozagęszczalnego na efekt segregacji mieszanki betonowej, X Konferencja dni betonu. Monografie technologii betonu. T.2 / Deja J. ( red. ), Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-28-5, ss. 439-456.

2017

 1. Woyciechowski P.P., Sokołowska J.J. (2017). Self-Terminated Carbonation Model as an Useful Support for Durable Concrete Structure Designing. Structural Engineering and Mechanics. 63 (1), pp 55-64, DOI: 10.12989/sem.2017.63.1.055
 2. Woyciechowski, P.P., Jackiewicz-Rek, W., & Garbacz, A. (2017). Ryzyko nieszczelności płyty żelbetowej posadowionej na mikropalach w warunkach wysokiego ciśnienia wody. In M. Kaszyńska, M. Kaszyńska (Ed.), Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje (pp. 602–613). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 3. Kępniak, M., Woyciechowski, P., Franus, W. (2017). Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites. Archives of Civil Engineering, 63 (2), 67–78, DOI: 10.1515/ace-2017-0017.
 4. Woyciechowski P. (2017) O porównaniu charakterystyk środowiskowych wyrobów. Komentarz do artykułu z nr 9/2017 miesięcznika „Materiały Budowlane”, Materiały Budowlane, 12(534), 2017, 48-49.

2016

 1. Woyciechowski P., Sokołowska J.J. (2016). Self-terminated carbonation model as an useful support for durable concrete structure designing. Proc. The 2016 Structures Congress (Structures16), Jeju Island, Korea, August 28-September 1, 206, p. 286 Pełny tekst artykułu (full-text)
 2. Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Jaworska B. (2016). Metodyka oceny chemoodporności betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych. Ochrona przed Korozją,  1/2016, s. 10-17, DOI: 10.15199/40.2016.1.3
 3. Woyciechowski P., Sokołowska J.J. (2016). Cost-effective design of reinforced concrete with use of self-terminated carbonation model. IPICSE-2016, MATEC Web of Conferences, Vol 86, 04016 (2016). Moscow, 2016 DOI: 10.1051/matecconf/20168604016
 4. Woyciechowski P., Chilmon K., Sokołowska J.J. (2016). Effect of limestone and granite coarse aggregate on drying shrinkage of a concrete. IPICSE-2016, MATEC Web of Conferences, Vol. 86, 04015 (2016) Moscow, 2016 DOI: 10.1051/matecconf/20168604015
 5. Dobiszewska, M., Kuziak, J., Woyciechowski, P., Kępniak, M. (2016). Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska I Architektury, JCEEA, 33 (63/1/1), 115–122;
 6. Kępniak, M., Woyciechowski, P. (2016). The statistical analysis of between compressive and tensile/flexural strenght of high performance concrete. Archives of Civil Engineering, 62 (4), 95–108, DOI: 10.1515/ace-2015-0110;
 7. Chilmon K., Kamiński P., Woyciechowski P. (2016).  Sonda K-Nassera jako narzędzie kontroli mieszanek samozagęszczalnych. Materiały Budowlane (nr 10), ss. 33-35. DOI:10.15199/33.2016.10.11.

2015

 1. Sokołowska J.J., Woyciechowski P.P., Łukowski P., Kida K. (2015). Effect of perlite waste powder on chcemical resistance of polymer concrete composites, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 516-522 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.516
 2. Adamczewski G., Woyciechowski P., Prefabrykaty betonowe w budownictwie przemysłowym, Materiały Budowlane, 2(500), 2015, 40-43;
 3. Czarnecki L., Woyciechowski P., Modelling of concrete carbonation; is it a process unlimited in time and restricted in space? Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences,  vol. 63 No 1, 2015, 43-54;
 4. Łaskawiec K., Piotrowicz M., Romanowski P., Woyciechowski P., Potencjał sekwestracyjny CO2 w betonach kruszywowych, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, vol. 21 No.8, 2015, 22-30;
 5. Łukowski P., Woyciechowski P., Adamczewski G., Rudko M., Filipek K., Curing of Polymer-Cement Concrete – Search for a Compromise, Advanced Materials Research, 1129, 2015, 222-229;
 6. Narloch P., Woyciechowski P., Jęda P., The influence of loam type and cement content on the compressive strength of rammed earth, Archives of Civil Engineering, 61(1), 2015, 73-88;
 7. Narloch P., Woyciechowski P., Dmowska E. Halemba K., Durability assessment of monolithic rammed earth walls, Archives of Civil Engineering, 61 (2), 2015, 73-88;
 8. Narloch P., Woyciechowski P., Jęda P., Wpływ rodzaju gliny i zawartości cementu na wytrzymałość na ściskanie ziemi ubijanej, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, 7(4), 2015, 197-201;
 9. Narloch P., Sobolewski M., Gołębiewski M., Woyciechowski P., Współczynnik przewodzenia ciepła ziemi ubijanej stabilizowanej cementem, Materiały Budowlane, 12(510), 2015, 26-28;
 10. Narloch P., Woyciechowski P., Bieliński Ł., Rosicki Ł., Wytrzymałość na ściskanie ziemi ubijanej niestabilizowanej do wznoszenia ścian monolitycznych, Materiały Budowlane, 6(504), 2015, 108-110;
 11. Narloch P., Woyciechowski P., Rosicki Ł., Bieliński Ł, Ziemia ubijana stabilizowana cementem jako materiał konstrukcyjny – ocena nasiąkliwości, Przegląd Budowlany, 5/2015, 22-25;
 12. Woyciechowski P., Adamczewski G., Woliński P., Wpływ zawartości wapiennego popiołu lotnego na przebieg karbonatyzacji betonu, Materiały Budowlane, 12(510), 2015, 24-25;
 13. Woyciechowski P., Korycka-Kowalska J., Analiza stanu wiedzy o współzależności pomiędzy destrukcją mrozową i karbonatyzacyjną betonu, Materiały Budowlane, 12(510), 2015, 20-23.

2014

 1. Woyciechowski P., Chilmon K., Kamiński P. (2014). Badanie przydatności sondy K-Nassera do uproszczonej kontroli jakości mieszanek samozagęszczalnych na placu budowy. Materiały konferencyjne Dni Betonu, s. 389-398;
 2. Jackiewicz-Rek W., Woyciechowski P., Wady betonu architektonicznego w konstrukcji, Materiały Budowlane, 2 (488), 2014, 20-21.
 3. Woyciechowski P., Piotrowicz M., Ocena wpływu klasy pielęgnacji na wybrane właściwości eksploatacyjne betonu, Materiały Budowlane, 2 (488), 2014, 14-16;
 4. Woyciechowski P., Adamczewski G., Radomski W., Jasak M., Palacz R., Warunki wykonywania posadzek betonowych a ich jakość eksploatacyjna, Materiały Budowlane, 9 (495), 2014, 8-10;
 5. Adamczewski G., Woyciechowski P., Dziedzic K., Kamińska M., Stankonowicz P., Palacz R. (2014). Zużycie eksploatacyjne posadzek typu DST w kontekście zabiegów utrzymania czystości, Materiały Budowlane, 9 (495), 2014, 12-14;
 6. Adamczewski G., Woyciechowski P., Prefabrykacja betonowa – jakość, trwałość, różnorodność, Materiały Budowlane, 11(497), 2014, 33-34.

2013

 1. Woyciechowski P. (2013). Model karbonatyzacji betonu, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, Zeszyt 157, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2013;
 2. Sokołowska J., Woyciechowski P., Adamczewski G (2013). Influence of acidic environments on cement and polymer-cement concretes degradation, Advanced Materials Research, 687, 2013, 144-149;
 3. Woyciechowski P., Sokołowska J. (2013). Badania trwałości betonu cementowego w środowisku kwasowym, Materiały Budowlane 9(483), 2013, 22-24.

2012

 1. Woyciechowski P. (2012). Betony nowej generacji – zalety i wady, Mosty 3/2012, 14-19;
 2. Woyciechowski P. (2012). Carbonation of concrete: CO2 sequestration potential vs durability, Proceedings of the 8th International Conference Concrete in the low carbon era, Roderick J.M. (red.), University of Dundee, Scotland, UK, 9-11 July 2012, 455-465;
 3. Woyciechowski P. (2012). Influence of mineral additives on concrete carbonation, Brittle Matrix Composites 10, ed. A.M. Brandt, J. Olek, M.A. Glinicki, C.K.Y. Leung, Woodhead Publishing Ltd., Institute of Fundamental Technology Research, 2012, 115-124;
 4.  Woyciechowski P. (2012). Betony nowej generacji – zalety i wady, Materiały Seminarium „Mosty betonowe – materiały, budowa, diagnostyka i utrzymanie. Jubileusz profesora Wojciecha Radomskiego, H. Zobel, G. Borończyk-Płaska (red.), Jachranka 2012, 145-15811;
 5. Woyciechowski P. (2012). Beton architektoniczny – aspekty materiałowe i technologiczne, Materiały Konferencji „Beton w architekturze. Zagadnienia projektowo-architektoniczne i wykonawcze”, IKKU, Warszawa 2012, 1-22;
 6. Adamczewski G., Woyciechowski P., Przyczyny pylenia posadzki przemysłowej, Materiały Budowlane 2(464), 2012, 25-27;
 7. Czarnecki L., Woyciechowski P. (2012). Concrete carbonation as a limited process and its relevance to concrete cover thickness, ACI Materials Journal vol. 109, No. 3, 2012, 275-282;
 8. Jackiewicz-Rek W., Woyciechowski P., Pielęgnacja – klucz do zapewnienia trwałości betonu w konstrukcji, Budownictwo, Technologie, Architektura, 3(59), 2012, 54-58.

2011

 1. Woyciechowski P. (2011). Concrete Carbonation as a Limited Process and its Relevance to CO2 sequestration, Proceedings of European Symposium on polymers in sustainable construction. Czarnecki Symposium, Warsaw University of Technology, 2011, 89-90;
 2. Jackiewicz-Rek W., Woyciechowski P. (2011). Carbonation rate of air-entrained fly ash concrete, Cement Lime Concrete /Cement Wapno Beton, 5 (XVI/LXXVIII), 2011, 249-256;
 3. Woyciechowski P., Harat K. (2011). Beton wałowany jako nawierzchnia dróg lokalnych, Materiały Budowlane, 9(459), 2011, 67-69;
 4. Woyciechowski P., Harat K. (2011). Nawierzchnia dróg o kategorii ruchu KR1-KR2 z betonu wibrowałowanego, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, vol.2, No.3, 2011, 419-424.

2010

 1. Woyciechowski P. (2010). Systematyka betonów cementowych I, Budownictwo. Technologie. Architektura, 3(51), 2010, 46-50;
 2. Woyciechowski P. (2010). Systematyka betonów cementowych II, Budownictwo. Technologie. Architektura, 4(52), 2010, 50-53.

2009

 1. Czarnecki L., Woyciechowski P. (2009). Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu, Materiały Budowlane, 2(426), 2008, 5-9.

2008

 1. Woyciechowski P. (2008). Badania nad możliwością wykorzystania pozostałości po spalaniu odpadów komunalnych jako składnika betonu, Proceedings of XVII Polish – Russian – Slovak Seminar Theoretical Foundation of Civil Engineering, Melcer J., Lutomirski Szczepan (red.), 2008, 335-340.

2007

 1. Woyciechowski P. (2007). Dobór barwników i technologia barwienia betonu w masie, Inżynieria i Budownictwo, 63(12), 2007, 646-648;
 2. Woyciechowski P. (2007). Kruszywa dla drogownictwa – baza i wykorzystanie, Proceedings of XVI Slovak-Polish-Russian Seminar „Theoretical foundation of civil engineering”, Lutomirski Szczepan, Szcześniak Wacław et al. (red.), Moscow State University of Civil Engineering, 2007, 339-408.

2006

 1. Woyciechowski P. (2006). Warsztat likwidatora szkód ubezpieczeniowych. Postępowanie przy ocenie i usuwaniu szkód w budynku po powodzi, Journal of Health Science, 1/2006, 119-128;
 2. Woyciechowski P. (2006). Automatyzacja produkcji prefabrykatów budowlanych z betonu, Materiały XV Russian-Slovak-Polish Seminar „Theoretical foundation of civil engineering” / Rymsza Bogdan, Lutomirski Szczepan (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006, 421-427;
 3. Woyciechowski P. (2006). Domieszki modyfikujące lepkość (VMA) samozagęszczalnych mieszanek betonowych, Materiały Konferencji Dni Betonu. Tradycja i nowoczesność, Kijowski P., Deja J. (red.), Polski Cement Sp. z.o.o, 2006, 623-633.
 4. Woyciechowski P., Chudan A., Jackiewicz-Rek W. (2006). Badania wysokopopiołowych mieszanek samozagęszczalnych i betonów, Inżynieria i Budownictwo, 62 (2), 2006, 91-93

2004

 1. Abramowicz M., Woyciechowski P., Szmigiera E. (2004). Trendy rozwoju prefabrykacji betonowej w Polsce, Prace Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów „CEBET”, vol. 32, 2004, 53-68.

2003

 1. Woyciechowski P., Kamuda Z. (2003). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument aktywizujący rynek nieruchomości. Journal of Health Science/Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu, 3/2003, 99-108.

2002

 1. Woyciechowski P. (2002). Analiza metod badania mieszanek samozagęszczalnych pod kątem oceny ich przydatności do stosowania w prefabrykacji, Materiały XVIII konferencji n.-t. Beton i prefabrykacja, Jadwisin 2002, Wyd. COBRPB Cebet, 2002, 322-33.

2001

 1. Woyciechowski P. (2001). Kryteria oceny efektywności włókien polipropylenowych do betonu, Materiały konferencji naukowo-technicznej Technologia i organizacja budownictwa na progu XXI wieku, wyd. PZITB, 2001, 382-387.

2000

 1. Woyciechowski P. (2000). Skurcz w pierwszej dobie dojrzewania modyfikowanych tworzyw cementowych, Inżynieria i Budownictwo 7(56), 2000, 374-376.
  Więcej publikacji… >>>

Publikacje o charakterze popularnonaukowym

 1. W, Smirnow M., Woyciechowski P. Fotografia na betonie, Arkadia 1 (29), 2003, 80-83
 2. Jackiewicz-Rek W., Smirnow M., Woyciechowski P., Na mur beton, Kalejdoskop Budowlany 7-8, 2005, 58-60
 3. Jackiewicz-Rek W., Smirnow M., Woyciechowski P., Jak zrobić gładki beton? Kalejdoskop Budowlany, 9, 2005, 50-52
 4. Jackiewicz-Rek W., Smirnow M., Woyciechowski P., Nowe technologie w betonie architektonicznym, Kalejdoskop Budowlany, 12, 2005, 54-57
 5. Woyciechowski P., Jackiewicz Rek W., Balsam dla deskowań. Kalejdoskop Budowlany 4, 2006, 44-48
 6. Adamczewski G., Woyciechowski P., Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane stosowane w budownictwie infrastrukturalnym, Inżynier Budownictwa: miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 4, 2014, 56-60
 7. Woyciechowski P., Adamczewski G., Kształtowanie trwałości betonowych konstrukcji mostowych, VADEMECUM Budownictwo Mostowe, 1, 2014, 19-22
 8. Adamczewski G., Woyciechowski P., Prefabrykacja w XXI wieku, Inżynier Budownictwa: miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 4, 2015, 54-58
 9. Woyciechowski P., Beton wałowany, Polskie Drogi, 7/2015, 1-4
 10. Chrabczyński G., Woyciechowski P., Prof. dr hab. Kazimierz Cieszyński (1930-2015), Przegląd Budowlany, 4, 2015, 54-55
 11. Chrabczyński G., Woyciechowski P., Śp. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Cieszyński (1930-2015), Inżynieria i Budownictwo, 71(5), 2015, 279-280
 12. Woyciechowski P., Opinia o technologii betonu wałowanego, Infrastruktura, 9-10, 2015, 39
 13. Woyciechowski P., Śp. prof. dr hab. inż. Grzegorz Chrabczyński (1930-2015), Inżynieria i Budownictwo, 72 (2), 2016, 111
 14. Woyciechowski P., Wspomnienie o prof. Grzegorzu Chrabczyńskim, Przegląd Budowlany, 1, 2016, 54-55
 15. Jackiewicz-Rek W., Woyciechowski P., Pielęgnacja posadzek betonowych, Inżynier Budownictwa: miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 5, 2016, 47-50
 16. Kępniak M., Woyciechowski P., Samodzielne przygotowanie betonu, Murator, 11, 2016, 66-70
 17. Adamczewski G., Woyciechowski P., Zasady prowadzenia robót betoniarskich w skrajnych warunkach temperaturowych, Informator Budowlany – Murator, 1, 2018, 56-59
 18. Adamczewski G., Woyciechowski P., Montaż belek prefabrykowanych, Informator Budowlany – Murator, 9, 2019, 57-63
 19. Woyciechowski P., Montaż belek prefabrykowanych, Informator Budowlany – Murator, 9, 2019, 57-63

Patenty i zgłoszenia patentowe

2014

 1. Patent PL 215644 B1 – Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstrukcyjnego
  Twórcy wynalazku: Małolepszy Jan, Deja Jan, Łagosz Artur, Mróz Radosław, Śliwiński Jacek, Tracz Tomasz, Mossakowski Przemysław, Brandt Andrzej, Glinicki Michał, Marks Maria, Sobczak Maciej, Kańka Stanisław, Zybura Adam, Domagała Katarzyna, Czarnecki Lech Edward, Woyciechowski Piotr Paweł, Radomski Wojciech Antoni, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 390206, Numer patentu/prawa: 215644, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 18-01-2010, Data udzielenia prawa: 31-01-2014

Rozprawy doktorskie – promotor

2018

 1. Ocena przydatności odpadu z odpylania kruszywa jako składnika betonu cementowego,  Kępniak Maja (promotor);
 2. Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na przebieg karbonatyzacji betonu, Woliński Paweł (promotor).

2017

 1. Ziemia ubijana stabilizowana cementem jako konstrukcyjny materiał budowlany w klimacie umiarkowanym, Narloch Piotr Leon (promotor).

w toku

 1. Promotor w przewodzie doktorskim mgr inż. Karola Chilmona: przewód wszczęty przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w dn. 20.06.2018, na temat: Ocena możliwości wykorzystania w kompozytach budowlanych spoiwa żużlowego aktywowanego wapnem palonym (promotor pomocniczy w przewodzie dr inż. Beata Jaworska)
 2. Promotor w przewodzie doktorskim mgr inż. Macieja Kalinowskiego: przewód wszczęty przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w dn. 20.02.2019, na temat: Wpływ przebiegu desorpcji wody z polimerów superabsorpcyjnych na skuteczność pielęgnacji wewnętrznej betonu (promotor pomocniczy w przewodzie dr inż. Joanna Julia Sokołowska)
 3. Promotor w przewodzie doktorskim mgr inż. Damiana Cichockiego: przewód wszczęty przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w dn. 24.04.2019, na temat: Wpływ wybranych modyfikacji materiałowych betonu na współczynnik pełzania (promotor pomocniczy w przewodzie dr inż. Piotr Narloch)
 4. Promotor w przewodzie doktorskim mgr inż. Aldony Wcisło: przewód wszczęty przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w dn. 20.03.2019, na temat: Wpływ zawartości chlorków w cemencie hutniczym na trwałość konstrukcji z betonu (promotor pomocniczy w przewodzie dr inż. Justyna Kuziak)
 5. Opiekun naukowy/promotor studentki Szkoły Doktorskiej nr 5 Politechniki Warszawskiej, mgr inż. Eweliny Góreckiej – rozpoczęcie studiów w Szkole Doktorskiej październik 2019

 

Prace dyplomowe – promotor

2022

 1. Przegląd metod badania pełzania betonu i analiza czynników wpływających na tę cechę, praca dyplomowa magisterska, Kucharski Karol;
 2. Trwałość betonu z proszkami reaktywnymi na bazie chalcedonitu, praca dyplomowa magisterska, Żerek Szymon;
 3. Wpływ sposobu pielęgnacji jastrychu cementowego na przebieg schnięcia podkładu i rozwój skurczu, praca dyplomowa magisterska, Kozicki Dawid Piotr.

2021

 1. Wpływ dodatku żużla i domieszki napowietrzającej na mrozoodporność betonu, praca dyplomowa magisterska, Delis Mateusz Tomasz;
 2. Badanie i prognozowanie przebiegu pełzania zapraw polimerowych, praca dyplomowa magisterska, Ageyeva Tatiana;
 3. Wpływ włókien polipropylenowych na moduł sprężystości betonu, praca dyplomowa inżynierska, Końka Jakub;
 4. Wpływ zbrojenia rozproszonego stalowego i polipropylenowego na wytrzymałość na rozciągania betonu, praca dyplomowa inżynierska, Osiński Tomasz Piotr;
 5. Wpływ włókien stalowych na moduł sprężystości betonu, praca dyplomowa inżynierska, Dzik Konrad Krzysztof;
 6. Wpływ zawartości polimerów superabsorpcyjnych (SAP) na właściwości zaczynu cementowego dojrzewającego w warunkach o podwyższonej wilgotności, praca dyplomowa inżynierska, Szymańska Manuela Aneta.
Więcej prac dyplomowych… >>>

Udział w projektach i grantach badawczych

2012-2013

INNOTECH
Rury kanalizacyjne z betonu chemoodpornego RKAN 1. Opracowanie procedury badawczej do porównawczej oceny odporności betonów na działanie środowisk agresywnych 2.Badania odporności betonów na działanie środowisk agresywnych. Kierownik w Instytucji: Woyciechowski Piotr Paweł, P.Woyciechowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-06-2013, data zakończenia 31-08-2015, INNOTECH-K2/IN2/13/181865/NCBR/13, Zakończony
WIL Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]

Działalność ekspercka i projektowa

 

Projekty badawcze

2019

 1. Opracowanie planu kontroli jakości dla betonów architektonicznych na budowę obiektu muzealnego w Warszawie. Kierownik w PW: Woyciechowski Piotr, p.woyciechowski@il.pw.edu.pl, Zakończony

2016

 1. Prognoza trwałości parkingu podziemnego budynku Prosta Office Center w Warszawie, z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie 2011-2016 napraw posadzek i słupów. Kierownik w PW: Woyciechowski Piotr Paweł, P.Woyciechowski@il.pw.edu.pl , Tel. : 22 234 64 83, data rozpoczęcia 31-08-2016, data zakończenia 15-10-2016, 501210101382, Zakończony
  WIL
 2. Prognoza trwałości parkingu podziemnego budynku Trinity II w Warszawie z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie 2011-2016 napraw posadzek. Kierownik w PW: Woyciechowski Piotr Paweł, P.Woyciechowski@il.pw.edu.pl , Tel. : 22 234 64 83, data rozpoczęcia 31-08-2016, data zakończenia 15-10-2016, 501210101370, Zakończony
  WIL
 

Udział w zespołach eksperckich lub konkursowych

 1. Członek Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego – 2019-2020
 2. Członek Rady Naukowo-Technicznej w firmie Budimex S.A – od 2018
 3. Członek Rady Naukowej COBRPB Cebet – 2008-2010
 4. Zastępca przewodniczącego Komisji ds. bezstronności Jednostki certyfikującej w COPRPB Cebet a następnie w ICiMB – od 2008
 5. Ekspert w ramach programu Environmental Technology Verification (ETV) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – 2013 – 2018
 6. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 194 Spoiwa gipsowe – 2005-2009
 7. Członek Komisji Konkursowej w ramach Konkursu na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, organizowanego przez Dziekana WIL, PZITB i Mazowiecką OIIB – regularnie od 2012 r

Nagrody i wyróżnienia

 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 1999
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne, 2010
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne, 2011
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne, 2011
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne, 2013
 • Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe, 2015
 • Zespołowa nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia organizacyjne, 2016
 • Indywidualna nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne, 2017
 • Nagroda PZITB im. Prof. W. Żenczykowskiego, 2015
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2017
 • Nagroda PZITB im Prof. R. Ciesielskiego, 2021
 • Wyróżnienie w konkursie Ministra Transportu i Budownictwa za kierowanie nagrodzoną pracą inżynierską 2005
 • Wyróżnienie w konkursie Ministra Infrastruktury za kierowanie wyróżnioną pracą magisterską (2007)
 • Kierowanie pracą magisterską nagrodzoną w konkursie Ministra Inwestycji i Rozwoju, 2019
 • Dyplomy w konkursie PZITB OW, MIOIB i WIL PW na najlepsze prace dyplomowe w specjalności: inżynieria produkcji budowlanej i zarządzanie, za kierowanie nagrodzonymi pracami magisterskimi (2003, 2004, 2016, 2018) i inżynierskimi (2006, 2021)
 • Zespołowe Wyróżnienie Specjalne w XIX Konkursie PZITB i Dyrektora ITB na najlepsze prace badawcze i rozwojowe oraz ekspertyzy, badania, opinie techniczne dla gospodarki i przemysłu, za „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 282/2011. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury – praca zbiorowa”, 2011

Pełnione funkcje

 • Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej (IIB) WIL PW, od 2020
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Budowlanej WIL PW, od 2016 do 2020
 • Członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej PW, od 1996
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW, od 2019
 • Członek Rady Bibliotecznej PW – z ramienia WIL, od 2016
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej PW, 2016
 • Członek Komisji Rady Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Mienia i Finansów, od 2016
 • Członek dziekańskiej Komisji ds. Kształcenia WIL PW, od 2012
 • Członek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej, 2008-2015
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, od 2008
 • Pełnomocnik Dziekana WIL PW ds. Jakości Kształcenia, 2008-2015
 • Członek Rady Naukowej COBRPB Cebet, 2008-2010
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Warszawskiej, 2002-08
 • Członek senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w Politechnice Warszawskiej, w kadencji 2002-2005 jako Rzecznik Dyscyplinarny, w kadencji 2005-2007 jako członek Zespołu Orzekającego
 • Członek Wydziałowej Komisji Nagród i Odznaczeń WIL PW 1996-2002
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Domów Studenckich, 1993-96
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WIL PW 1993 – 2002