Materiały Budowlane 1

Materiały Budowlane 1

Piotr Woyciechowski, Ph.D., D.Sc.

prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski

Kierownik przedmiotu

pok.: 549
tel.: +48 22 234 64 83
Napisz e-mail

Wykładowcy i prowadzący:

Regulamin:

Materiały Budowlane 1 (MB1) na Rok Akademicki 2021/2022 w 2 wariantach – dla studentów studiów realizowanych w trybie stacjonarnym (ST) oraz w trybie niestacjonarnym (NST) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej:

Regulamin przedmiotu Materiały Budowlane 1 na studiach stacjonarnych (ST) 📥 Regulamin przedmiotu Materiały Budowlane 1 na studiach niestacjonarnych (NST) 📥
Regulamin przedmiotu materiały budowlane na studiach stacjonarnych na rok akademicki 2021/2022 Regulamin przedmiotu materiały budowlane na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2021/2022 

Szczegółowy harmonogram zajęć w ramach przedmiotu MB1 w 2021/2021

Grupy o numerach nieparzystych

 1. Wprowadzenie do laboratorium (lab. 536)
 2. Badanie wybranych właściwości fizycznych materiałów budowlanych (lab. 530)
 3. Badanie wybranych właściwości mechanicznych materiałów budowlanych (lab. 536)
 4. Materiały z tworzyw sztucznych (lab. 530)
 5. Wyroby murowe (lab. 536)
 6. Cechy techniczne naturalnych materiałów kamiennych (lab. 530)
 7. Badania wybranych cech technicznych lepiszczy asfaltowych i wyrobów hydroizolacyjnych (lab. 536)
 8. Badania wybranych cech technicznych wyrobów ze szkła budowlanego (lab. 530)
 9. Badanie wybranych cech technicznych drewna (lab. 536)
 10. Kolokwium nr 1 (lab. 530)
 11. Metale i stopy
 12. Metale i stopy
 13. Metale i stopy
 14. Metale i stopy
 15. Metale i stopy (Kolokwium nr 2)

Grupy o numerach parzystych

 1. Wprowadzenie do laboratorium (lab. 530)
 2. Badanie wybranych właściwości mechanicznych materiałów budowlanych (lab. 536)
 3. Badanie wybranych właściwości fizycznych materiałów budowlanych (lab. 530)
 4. Wyroby murowe (lab. 536)
 5. Materiały z tworzyw sztucznych (lab. 530)
 6. Badania wybranych cech technicznych lepiszczy asfaltowych i wyrobów hydroizolacyjnych (lab. 536)
 7. Cechy techniczne naturalnych materiałów kamiennych (lab. 530)
 8. Badanie wybranych cech technicznych drewna (lab. 536)
 9. Badania wybranych cech technicznych wyrobów ze szkła budowlanego (lab. 530)
 10. Kolokwium nr 1 (lab. 536)
 11. Metale i stopy
 12. Metale i stopy
 13. Metale i stopy
 14. Metale i stopy
 15. Metale i stopy (Kolokwium nr 2)

Instrukcje do laboratoryjnych ćwiczeń praktycznych (2021/2022)

 1. Badanie wybranych właściwości fizycznych materiałów budowlanych 📥
 2. Badanie wybranych właściwości mechanicznych materiałów budowlanych 📥
 3. Materiały z tworzyw sztucznych 📥
 4. Wyroby murowe 📥
 5. Cechy techniczne naturalnych materiałów kamiennych 📥
  5b. Cechy techniczne naturalnych materiałów kamiennych (nowa wersja!) 📥
 6. Badania wybranych cech technicznych lepiszczy asfaltowych i wyrobów hydroizolacyjnych 📥
 7. Badania wybranych cech technicznych wyrobów ze szkła budowlanego 📥
 8. Badanie wybranych cech technicznych drewna 📥

Wzór sprawozdania