dr inż. Joanna Julia Sokołowska

Dr inż. Joanna Julia Sokołowska - Wydział Inzynierii Lądowej - Politechnika Warszawska Dr inż. Joanna Julia Sokołowska
Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z oceną celującą (2007); między 2006 a 2008 r. pracowała w firmie produkującej materiały budowlane (Henkel Polska Sp z o.o.), a od 2008 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym – obecnie na stanowisku Adiunkta (Assistant Professor) – w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jej praca magisterska została wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu budownictwa obronione w roku akademickim 2006/2007. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW (praca doktorska z wyróżnieniem). Jej działalność naukowa dotyczy następujących zagadnień:

 • nowoczesne betonopodobne kompozyty żywiczne (kompozyty polimerowe);
 • utylizacja materiałów odpadowych (UPS, odpady produkcji perlitu ekspandowanego, PET) w technologii kompozytów polimerowych;
 • trwałości betonów cementowych i polimerowych;
 • beton księżycowy (lunar concrete) i pozaziemskie materiały budowlane (extraterrestrial construction materials);
 • popioły wulkaniczne w betonie.

Dr inż. Joanna Julia Sokołowska prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Chemia Budowlana, Materiały Budowlane 1,  Materiału Budowlane 2, Technologia Kompozytów Polimerowych, Inżynieria Materiałów Budowlanych, Pro-ecological Building Composites (in English), Materiały Budowlane dla studentów Wydziału Zarządzania PW oraz kursy w ramach programu Architecture for Society of Knowledge (ASK).

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

🗺️ Gmach WIL, pok. 543

📧 Contact

☎️ +48 22 234 64 82

PUBLIKACJE NAUKOWE   PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE

INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA   PEŁNIONE FUNKCJE

Publikacje naukowe

2022

 1. Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Kalinowski M. (2021). Modyfikacja betonu dodatkiem SAP – wybrane aspekty trwałości, Inżynieria i Budownictwo. 2022; 9-10(2022), 406-409.

2021

 1. Sokołowska J.J., Woyciechowski P., Kalinowski M. (2021). Rheological Properties of Lunar Mortars, Applied Sciences. 2021; 11(15):6961.
  DOI: 10.3390/app11156961
 2. Łukowski, P., Garbacz, A., Woyciechowski, P., Jaworska, B., Sokołowska, J.J. (2021). Zrównoważone betony polimerowe i polimerowo-cementowe, Inżynieria i Budownictwo, 7, 324-327
 3. Woyciechowski P., Szmigiera E., Sokołowska J.J., Zygnerska O. (2021). Porównanie wyników badań modułu sprężystości betonu przeprowadzonych według normy PN-EN 12390-13:2013 i niemieckiej normy DIN 1048-5, Monografie Technologii Betonu, XI Konferencja Dni Betonu, Polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2020-2021, 1149-1162 (pełny tekst).

2020

 1. Sokołowska J.J. (2020). Long-Term Compressive Strength of Polymer Concrete-like Composites with Various Fillers. Materials. 2020; 13(5):1207.
  DOI: 10.3390/ma13051207
 2. Kalinowski M., Woyciechowski P., Sokołowska J.J. (2020). Effect of mechanically-induced fragmentation of polyacrylic superabsorbent polymer (SAP) hydrogel on the properties of cement composites, Construction and Building Materials Volume 263, 10 December 2020, 120135,
  DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120135

2019

 1. Sokołowska J.J., Łukowski P. (2019). Patent P-414322 Sposób modyfikacji betonów i zapraw żywicznych (Method for modification of concretes and resin-based mortars)
  Data udzielenia patentu: 2019-03-29 Więcej

2018

 1. Sokołowska J.J. (2018). Long-Term Investigation on the Compressive Strength of Polymer Concrete with Fly Ash. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, 275-281 DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_34
 2. Sokołowska J.J., Woyciechowski P.P. (2018). Chemical Resistance of Vinyl-Ester Concrete with Waste Mineral Dust Remaining After Preparation of Aggregate for Asphalt Mixture. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, 491-497
  DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_63
 3. Sokołowska J.J., Piotrowski T., Gajda I. (2018). The Influence of Specimen Shape and Size on the PCC Compressive Strength Values. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, 267-273 DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_33;
 4. Sokołowska J.J., Załęgowski K. (2018) Ultrasonic quality assessmentof polymer-cement concrete with PET waste as the aggregate, Archives of Civil Engineering, Vol 64 Issue 2/2018, 2018, 67-77, DOI: 10.2478/ace-2018-0017;
 5. Łukowski P., Salih A., Sokołowska J.J. (2018). Frost resistance of concretes containing ground granulated blast-furnace slag, MATBUD’2018 – 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, MATEC Web of Conferences, Vol 163, 05001 (2018) DOI: 10.1051/matecconf/201816305001;
 6. Łukowski P., Sokołowska J.J., Adamczewski G., Kępniak M. (2018). Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy, Materiały kompozytowe, 4/2018, 2018, 40-42;
 7. Garbacz, A., Łukowski, P., Woyciechowski, P.P., Jaworska, B.E., Sokołowska, J.J., and Piotrowski T. (2018). Sustainable polymer and polymer modified cement concretes. Concrete with improved properties, IRMA, 37–44;
 8. Woyciechowski, P.P., Sokołowska, J.J., and Chondzyński, M. (2018). Wpływ stanu podłoża betonowego na nośność na wyrywanie stalowych kotew mocujących. X Konferencja dni betonu. Monografie technologii betonu. T.2, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2018, 207–224;
 9. Adamczewski G., Woyciechowski P., Łukowski P., Sokołowska J., Jaworska B. (2018). Influence of Method of Preparation of PC Mortar with Waste Perlite Powder on Its Rheological Properties. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, 443-448 DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_56.

2017

 1. Woyciechowski P.P., Sokołowska J.J. (2017). Self-Terminated Carbonation Model as an Useful Support for Durable Concrete Structure Designing. Structural Engineering and Mechanics. 63 (1), pp 55-64, DOI: 10.12989/sem.2017.63.1.055

2016

 1. Sokołowska J.J. (2016). Technological properties of polymer concrete containing vinyl-ester resin waste mineral powder. J. Build. Chem. 1 (2016), 84-91 DOI: 10.17461/j.buildchem.2016.203
 2. Woyciechowski P., Sokołowska J.J. (2016). Self-terminated carbonation model as an useful support for durable concrete structure designing. Proc. The 2016 Structures Congress (Structures16), Jeju Island, Korea, August 28-September 1, 206, p. 286 Pełny tekst artykułu (full-text)
 3. Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Jaworska B. (2016). Metodyka oceny chemoodporności betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych. Ochrona przed Korozją,  1/2016, s. 10-17, DOI: 10.15199/40.2016.1.3
 4. Woyciechowski P., Sokołowska J.J. (2016). Cost-effective design of reinforced concrete with use of self-terminated carbonation model. IPICSE-2016, MATEC Web of Conferences, Vol 86, 04016 (2016). Moscow, 2016 DOI: 10.1051/matecconf/20168604016
 5. Woyciechowski P., Chilmon K., Sokołowska J.J. (2016). Effect of limestone and granite coarse aggregate on drying shrinkage of a concrete. IPICSE-2016, MATEC Web of Conferences, Vol. 86, 04015 (2016) Moscow, 2016 DOI: 10.1051/matecconf/20168604015

2015

 1. Czarnecki L., Sokołowska J.J. (2015). Material model and revealing the truth, Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences Technical Sciences. Vol. 63, No. 1, 7-14 (A-25) DOI: 10.1515/bpasts-2015-0001
 2. Łukowski P., Jaworska B., Sokołowska J.J., Kępniak M. (2015). Wpływ dodatku mineralnego na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych, Beton i konstrukcje z betonu – badania, Monografie Zakładu Konstrukcji Betonowych i Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych, Ed. Szmigiera E., Łukowski P., Jemioło S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, 19-27;
 3. Jaworska B., Sokołowska J.J. (2015). Odpadowy pył perlitowy jako dodatek do kompozytów polimerowo-cementowych, Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej, Ed. R. Nagórski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, 249-258;
 4. Sokołowska J.J., Woyciechowski P.P., Łukowski P., Kida K. (2015). Effect of perlite waste powder on chcemical resistance of polymer concrete composites, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 516-522 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.516
 5. Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Mazgaj M., Skubalski J., Żak A., Polymers in Concrete – The Shielding against Neutron Radiation, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 131-138 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.131
 6. Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Jaworska B., NGS-Concrete – New Generation Shielding Concrete against Ionizing Radiation – the Potential Evaluation and Preliminary Investigation, Acta Phys Pol A, 128 (2B) 2015, B-9-13, JCR 2014 – Impact Factor 0.53 (A-15) DOI:10.12693/APhysPolA.128.B-9
 7. Gorninski J.P., Tonet K.G., Sokolowska J.J., Use of polishing alumina as flame retardant in ortophtalic polyester resin matrix composites, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 209-221 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.209
 8. Łukowski P., Cyr M., Sokołowska J.J., Salih A., The role of aluminium oxide content of GGBS on concrete in exposure to sulphate and acid environments, Engineers Journal, 2015/11/10 Pełny tekst artykułu (full-text)
 9. Łukowski P., Cyr M., Sokołowska J.J., Salih A., Part II: role of aluminium oxide content of GGBS on concrete in exposure to sulphate and acid environments, Engineers Journal, 2015/11/10 Pełny tekst artykułu (full-text)
 10. Jaworska B., Sokołowska J.J., Łukowski P., Jaworski J., Waste mineral powders as components of Polymer-cement composites, Archives of Civil Engeneering, Vol. LXI. Nr 4/2015, 2015, 199-212 DOI: 10.1515/ace-2015-0045
 11. Jaworska B.J., Sokołowska J.J., Łukowski P., Jaworski J. (2015). Odpadowe pyły mineralne jako składniki kompozytów polimerowo – cementowych W: Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Inżynieria przedsięzięć budowlanych. Materiały konferencyjne, 2015, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s.72-74, ISBN 978-83-7814-455-7

2014

 1. Łukowski P., Sokołowska J.J., Adamczewski G., Smarż-Kepniak M., Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy, Przegląd Budowlany, 5/2014, 2014, 46-48; (B-5) >>>
 2. Czarnecki L., Sokołowska J.J., Material model and revealing the truth, Mat. konf. International Seminar on Modeling and Optimisation of Composites – MOC, Odessa, April 22-23, ISBN 978-966-190-848-1, 19-24;
 3. Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Metodyka oceny chemoodpornosci betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych, Mat. konf. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją – Kontra 2014, Warszawa-Gliwice-Szczyrk 28-30 maja 2014, 51-54;
 4. Łukowski P., Sokołowska J., Kępniak M., Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych, Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, vol. 13, 2, 2014, 119-126 (B-3);
 5. Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Jaworska B., NGS-Cocncrete – New Generation Shielding Concrete against ionizing radiation – the potential evaluation and preliminary investigation, ICCESEN 2014, 25-29.10.2014 Antalya, Turcja;
 6. Tefelski D.B., Piotrowski T., Włodarczyk P., Jaworska B., Sokołowska J.J., Mazgaj M., Computer aided design of radiation shields, International Concference on Development and applications of Nuclear Technologies NUTECH 2014, Poster session: Radiation Protection and Dosimetry, 21-24.09.2014 Warsaw, Poland, 127.

2013

 1. Garbacz A., Sokołowska J., Concrete-like polymer composites with fly ashes – Comparative study, Construction and Building Materials, 38, 2013, 689-699 (A-40) DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.08.052
 2. Sokołowska J.J., Woyciechowski P., Adamczewski G., Influence of Acidic Environments on Cement and Polymer-Cement Concretes Degradation, Advanced Materials Research, 687, 2013, Ed. Ru Wang and Zhenghong Yang, Trans Tech Publications Ltd, 144-149 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.687.144
 3. Sokołowska J.J., Piotrowski T., Garbacz A., Kowalik P., Effect of introducing recycled polymer aggregate on the properties of C-PC composites, Advanced Materials Research, 687, 2013, Ed. Ru Wang and Zhenghong Yang, Trans Tech Publications Ltd, 520-526 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.687.520
 4. Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Badania trwałości betonu cementowego, Materiały Budowlane 9 (493) 2013, 22-24;(B-6) >>>
 5. Sokołowska J., Adamczewski G., Nowoczesne materiały hyroizolacyjne do ścian i fundamentów – przegląd technologii, Inżynier Budownictwa, 6 (107) 2013, 52-57; >>>
 6. Łukowski P., Sokołowska J.J., Adamczewski G., Jaworska B., Waste perlite powder as the potential microfiller of polymer composites, Mechanics and Materials, 2013, Ed. Jemioło S., Lutomirska M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 201-211;(4)
 7. Łukowski P., Sokołowska J.J., Jaworska B., Smarż M., Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania kompozytów żywicznych, Mat. konf. I Konferencji naukowo-technicznej TECH-BUD’ 2013 „Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie; normy europejskie – teoria a praktyka”, Kraków 23-25 października 2013, 195-202;
 8. Sokołowska J., Woyciechowski P., Effect of acidic environments on cement concrete degradation, CD Proc. of 3rd International Conferenceon Sustainable ConstructionMaterials & Technologies – SCMT3, 18-21 August 2013, Kyoto, Japan, 177, paper No: e85. Pełny tekst artykułu (full-text)

2012

 1. Garbacz A., Sokołowska J., Lutomirski A., Courard L., Fly ash polymer concrete quality assessment using ultrasonic method, Mat. konferencyjne 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete – ASPIC 2012, Istanbul, Turkey, October 3-5, 2012, 573-580. >>>
 2. Garbacz A., Sokołowska J., O polimerach w konstrukcjach zrównoważonych podczas ESPSC 2011 – Czarnecki Symposium, Inżynieria i Budownictwo, Nr 1/2012, 7-9.

2011

 1. Czarnecki L., Sokołowska J., Optimization of polymer-cement coating composition using material model, Key Engineering Materials Vol. 466 (2011), 191-199 DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.466.191
 2. Garbacz A., Lutomirski A., Sokołowska J., Application of Ultrasonic Method For Quality Control of FLy Ash Polymer Concretes, Book of Abstracts of 16th International Conference on Composite Structures – ICCS 16 (ed. A. J. M. Ferreira), paper No #539 © FEUP, Porto, 2011; >>>
 3. Sokołowska J., Influence of Fine Aggregate Type on Fluidized Fly Ash Concrete Properties, Proc. of 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2011, Poznań, 18-20 May, 2011, 190-193;
 4. Sokołowska J., Kształtowanie właściwości popiołowych betonów żywicznych, rozprawa doktorska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011, s. 221;
 5. Sokołowska J., Bratek M., Wieciński P., Hardness as a Measure of Quality of Concrete-like Polymer Composites Containing Calcium Fly Ash, CD Proc. of European Symposium on Polymers in Sustainable Construction – ESPSC 2011, Warsaw, September 6-7th, 2011;
 6. Sokołowska J., Garbacz A., Comparative Study of Polymer Concretes with Various Fly Ashes, Book of Abstracts of 16th International Conference on Composite Structures – ICCS 16 (ed. A. J. M. Ferreira), paper No #556 © FEUP, Porto, 2011; >>>
 7. Sokołowska J., Garbacz A., Wpływ wapniowych popiołów lotnych na odporność chemiczną betonów żywicznych, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej MATBUD’2011, Politechnika Krakowska, Kraków, 20-22 czerwca 2011, 378-386.
 8. Sokołowska J., O polimerach w konstrukcjach zrównoważonych podczas ESPSC 2011 – Czarnecki Symposium, Materiały Budowlane, Nr 11/2011, 70-72. >>>

2010

 1. Czarnecki L., Garbacz A., Sokołowska J., Fly Ash Polymer Concretes, Mat. konferencyjne, tom pod patronatem: Dr. Enrico Borgarello, Professor Theodore W. Bremner, Professor David W. Fowler, Professor Konstantin Kovler, Professor Kohi Sakai, Second International Conference on Sustainable Construction Materials And Technologies, 28-30 czerwca 2010, Ancona, Włochy, 127-137; >>>
 2. Czarnecki L., Sokołowska J., Optimization of polymer-cement coating composition using material model, Mat. konferencyjne 13th International Congress on Polymers in Concrete – ICPIC 2010, Funchal-Madeira, Portugalia, 2010, 601-608; >>>
 3. Garbacz A., Sokołowska J., Effect of calcium Ely Ash on PC properties, Mat. konferencyjne 13th International Congress on Polymers in Concrete – ICPIC 2010, Funchal-Madeira, Portugalia, 2010, 281-288;
 4. Sokołowska J., Garbacz A., Model materiałowy popiołowych betonów żywicznych, 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce – Krynica, 19 – 24 września 2010, 755-762;
 5. Sokołowska J., 13th International Congress on Polymers in Concrete – ICPIC 2010, Materiały Budowlane, Nr 4(452)/2010, 108;
 6. Sokołowska J., 13th International Congress on Polymers in Concrete – ICPIC 2010, Cement Wapno Beton, Nr 3, maj-czerwiec 2010, 179-180;
 7. Sokołowska J., O polimerach w betonie podczas ICPIC 2010, Budownictwo Technologie Architektura, Nr 2/2010 (50), 76;
 8. Sokołowska J., XII międzynarodowy kongres dotyczący zastosowania polimerów w betonie ICPIC 2010, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5-6/2010, 342-342.

2009

 1. Sokołowska J., Optimization of Polymer-Cement Composite, Mat. konferencyjne II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009, Poznań, 20-22 Maja 2009, 306-312.

Patenty i zgłoszenia patentowe

2018

 1. Patent P-414322
  Sposób modyfikacji betonów i zapraw żywicznych (Method for modification of concretes and resin-based mortars)
  Twórcy wynalazku: Łukowski P., Sokołowska J.J.
  Data udzielenia patentu: 2019-03-29
  Więcej

Inne publikacje

 1. Seidler P. (tłumaczenie/opracowanie: Sokołowska J.J.), Przyczyny awarii posadzek przemysłowych i zalecenia jak poprawić ich jakość, Materiały Budowlane, Nr 2/2012, 2-4. >>>
 2. Sokołowska, J.J., Blog podróżniczy: Byłem tu. Tony Halik.
 3. Sokołowska J.J., Audycja podróżnicza video podcast „O Japoni”
 4. Sokołowska J.J., Blog kulinarny Tasting. Asia

Rozprawy doktorskie – promotor

2018

 1. Ocena wpływu żużla wielkopiecowego jako dodatku do betonu na jego trwałość w obiektach infrastruktury rolniczej, rozprawa doktorska, Ali Salih
  (promotor pomocniczy)

2017

 1. Ocena wpływu nano materiałów na wybrane właściwości budowlanych kompozytów cementowych, rozprawa doktorska, Paweł Sikora
  (promotor pomocniczy)

Prace dyplomowe – promotor

2022

 1. Ocena przydatności popiołów wulkanicznych w technologii betonu, praca dyplomowa inżynierska, Łukasz Szachowicz.

2021

 1. Ocena aktywności pucolanowej popiołów lotnych metodą normową PN-EN 450-1 oraz metodami alternatywnymi, praca dyplomowa inżynierska, Justyna Sztompko;
 2. Analiza czynników materiałowo – technologicznych wpływających na wartość modułu sprężystości betonu, praca dyplomowa magisterska, Olga Zygnerska.

2020

 1. Właściwości zapraw ze spoiwem potrójnym zawierającym popiół lotny i wapno budowlane, praca dyplomowa magisterska, Jakub Majewski,
 2. Wpływ obecności analogu regolitu księżycowego na wybrane właściwości reologiczne zaczynów i zapraw, praca dyplomowa magisterska, Paweł Kisielewski,
 3. Wpływ aktywacji mechanicznej popiołu wulkanicznego na wybrane właściwości zapraw popiołowo – cementowych, praca dyplomowa magisterska, Daniel Binkowski.

2019

 1. Ocena możliwości stosowania popiołu wulkanicznego z wulkanu Sakurajima jako komponentu budowlanego kompozytów mineralnych, praca dyplomowa magisterska (promotor pomocniczy), Jakub Kurlak;
 2. Wybrane właściwości betonu w różnych stanach wilgotnościowych, praca dyplomowa magisterska, Bartosz Marciniak;
 3. Wstępna ocena możliwości zastosowania zgaru aluminiowego jako komponentu w budowlanych kompozytach mineralnych, praca dyplomowa magisterska, Kamil Pieniążek
 4. Wpływ temperatury pielęgnacji na wybrane cechy techniczne betonu wysokiej wytrzymałości, praca dyplomowa magisterska, Iga Gajda.

2018

 1. Promieniotwórczość naturalna materiałów budowlanych – wymagania, metody badań i zagrożenia, praca dyplomowa inżynierska, Gaik Paulina;
 2. Długoterminowe badania wybranych właściwości kompozytów polimerowo – cementowych zawierających kruszywo PET pochodzące z recyklingu, praca dyplomowa magisterska, Ejsmont Magdalena;
 3. Wpływ mikrowłókien polipropylenowych na właściwości kompozytów cementowych, praca dyplomowa magisterska, Kocik Karolina;
 4. Wpływ spoiwa potrójnego zawierającego popiół lotny i wapień na właściwości kompozytów mineralnych, praca dyplomowa inżynierska, Kisielewski Paweł;
 5. Wpływ spoiwa potrójnego zawierającego żużel wielkopiecowy i wapień na właściwości kompozytów mineralnych, praca dyplomowa inżynierska, Mamajek Przemysław;
 6. Wpływ granulacji dodatków mineralnych na właściwości kompozytów, praca dyplomowa inżynierska, Pisarski Dominik;
 7. Ocena wpływu wypełniacza z recyklingu tworzywa sztucznego na wybrane cechy techniczne kompozytu polimerowo – cementowego, praca dyplomowa inżynierska, Binkowski Daniel;
 8. Analiza problemów współpracy w betonie układu cement – superplastyfikator – domieszka napowietrzająca, praca dyplomowa inżynierska, Kwasek Mateusz;
 9. Ocena wpływu błędów projektowania i wykonania betonu napowietrzonego na efektywność napowietrzenia, praca dyplomowa inżynierska, Strómiłło Filip;
 10. Ocena trwałości betonu modyfikowanego dodatkiem polimeru superabsorpcyjnego SAP, praca dyplomowa magisterska, Osowska Katarzyna;
 11. Wstępna ocena możliwości zastosowania włókien polipropylenowych w zaprawach polimerowo-cementowych, praca dyplomowa magisterska, Radkiewicz Kamil.

2017

 1. Ocena wpływu wymiaru i kształtu próbek na wytrzymałość kompozytu PCC, praca dyplomowa inżynierska, Gajda Iga;
 2. Ocena wpływu wypełniacza z recyklingu tworzywa sztucznego na właściwości mechaniczne kompozytu polimerowo-cementowego, praca dyplomowa inżynierska, Kurlak Jakub;
 3. Wpływ naprawy przez iniekcję na właściwości techniczne i trwałość betonu, praca dyplomowa inżynierska, Pieniążek Kamil;
 4. Weryfikacja badawcza współczynnika materiałowego w modelu wytrzymałości na ściskanie betonu, praca dyplomowa inżynierska, Wąchała Łukasz.

2016

 1. Ocena możliwości zastosowania popiołu z termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych w zaprawach polimerowo-cementowych, praca dyplomowa magisterska, Roman Grzegorz;
 2. Właściwości technologiczne betonów winyloestrowych zawierających odpadowy pył mineralny, praca dyplomowa inżynierska, Osowska Katarzyna;
 3. Odporność chemiczna betonów winyloestrowych zawierających odpadowy pył mineralny, praca dyplomowa inżynierska, Radkiewicz Kamil.

2015

 1. Wpływ popiołu lotnego na właściwości polimerowo-mineralnej powłoki izolacyjnej, praca dyplomowa inżynierska, Grzegorzewicz Adam.

2014

 1. Analiza spoiw cementowych z uwagi na charakterystykę chranulometryczną, praca dyplomowa magisterska, Podolak Marcin;
 2. Optymalizacja składu betonu żywicznego modyfikowego odpadowym pyłem perlitowym, praca dyplomowa inżynierska, Miśków Marcin;
 3. Wpływ dodatku odpadowego pyłu perlitowego na odporność chemiczną betonu żywicznego, praca dyplomowa inżynierska, Kida Kamila.

2013

 1. Ocena właściwości  betonopodobnych kompozytów polimerowych modyfikowanych odpadowym pyłem perlitowym, praca dyplomowa magisterska, Smarż Maja;
 2. Material and technological concept of waterproofing solution for muli-storey underground car park, praca dyplomowa inżynierska, studia anglojęzyczne, Werle Michał;
 3. Comparison of standard requirements for pre-cast concrete pavement elements, praca dyplomowa inżynierska, studia anglojęzyczne, Koniczuk Mateusz;
 4. Wpływ popiołów lotnych na trwałość betonu poliestrowego, praca dyplomowa inżynierska, Ruta Maria;
 5. Wpływ popiołów lotnych na trwałość betonu winyloestrowego, praca dyplomowa inżynierska, Opara Rafał.

2012

 1. Wpływ substytucji kruszywa naturalnego wypełniaczem sztucznym na właściwości kompozytu PC, praca dyplomowa inżynierska, Kowalik Paweł.

Udział w projektach i grantach badawczych

2020

RND ILT 2020
Grant naukowy w roku 2020 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierającego prowadzenie działalności naukowej w Dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport Nr 504/04512/1080/43.070059; kierownik grantu: Joanna J. Sokolowska, j.sokolowska@il.pw.edu.pl

2013-2016

LIDER
[639/L-4/2012 POLON] Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym. Kierownik w Instytucji: Piotrowski Tomasz, T.Piotrowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-11-2013, planowana data zakończenia 31-07-2016, data zakończenia 31-10-2016, 639/L-4/2012, Zakończony
WIL Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]

2012-2015

Program Badań Stosowanych (PBS)
[177206/2012] Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstajacego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego. Kierownik w Instytucji: Łukowski Paweł, P.Lukowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-10-2012, data zakończenia 31-10-2015, PBS1/A5/14/2012, Zakończony
WIL Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]

2012-2013

INNOTECH
Rury kanalizacyjne z betonu chemoodpornego RKAN 1. Opracowanie procedury badawczej do porównawczej oceny odporności betonów na działanie środowisk agresywnych 2.Badania odporności betonów na działanie środowisk agresywnych. Kierownik w Instytucji: Woyciechowski Piotr Paweł, P.Woyciechowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-06-2013, data zakończenia 31-08-2015, INNOTECH-K2/IN2/13/181865/NCBR/13, Zakończony
WIL Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]

2008-2009

 [N506 3714 34] Żywiczne betony popiołowe. Kierownik w Instytucji: Garbacz Andrzej, a.garbacz@il.pw.edu.pl , data wniosku 24-07-2007, data rozpoczęcia 05-05-2008, planowana data zakończenia 31-12-2009, Zakończony
WIL

Działalność ekspercka i projektowa

Lista wybranych projektów konstrukcji żelbetowych, w wykonaniu których uczestniczyła mgr inż. Joanna Sokołowska w latach 2005 – 2010:

 • projekt konstrukcji zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1D, 2D, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Kołłątaja (2009-2010);
 • projekt konstrukcji zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1C, 2C, 3C, 4C zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Kołłątaja Oś. Panorama (2008);
 • inwentaryzacja wraz z niwelacją oraz obliczeniem stateczności istniejących murów oporowych w obrębie Skarpy Warszawskiej oraz projekt naprawy konstrukcji i wykonania hydroizolacji murów oporowych zlokalizowanych w Warszawie, przy ulicy Myśliwieckiej (2007);
 • projekt konstrukcji zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1B, 2B, 3B zlokalizowanych w Kielcach, przy ul. Kołłątaja; zespół 3 obiektów 4-kondygnacyjnych o kubaturze 27 787 m3 (2007);
 • projekt konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Zapolskiej; obiekt 7-kondygnacyjny o kubaturze 12200 m3 (2006-2007);
 • projekt konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Kościuszki 33. Obiekt 6-kondygnacyjny o kubaturze 8100 m3 (2005-2006);
 • projekt konstrukcji budynku biurowego – siedziba KOLPORTERA w Kielcach: obiekt w kształcie elipsy 11 – kondygnacyjny o kubaturze 32 250 m3 nagrodzony nagrodą I stopnia w Konkursie PZITB „BUDOWA ROKU 2006” w dziale „Budynki biurowe“; konstrukcja żelbetowa płytowo-słupowa posadowiona na płycie fundamentowej (2005-2006);
 • projekt posadzek dla zespołu budynków J.W. Construction – kwartał C, zlokalizowanych w Warszawie (2005).

Nagrody i wyróżnienia

 • 2020 – Nagroda zespołowa stopnia II JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2019;
 • 2017 – Dyplom w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej za kierowanie nagrodzoną pracą inżynierską wykonaną przez inż. Kamila Pieniążka;
 • 2016 – Dyplom w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej za kierowanie nagrodzoną pracą inżynierską wykonaną przez inż. Katarzynę Osowską;
 • 2014 – Nagroda indywidualna stopnia III JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013;
 • 2013 – Nagroda zespołowa stopnia III JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku 2012;
 • 2013 – Nagroda za kierowanie pracą magisterską nagrodzoną w Konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego (Edycja 2013/2014) przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner, wykonaną przez mgr inż. Maję Smarż;
 • 2012 – Nagroda indywidualna stopnia III JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2011, za wyróżnioną rozprawę doktorską;
 • 2012 – Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Kształtowanie właściwości popiołowych betonów żywicznych przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej PW;
 • 2008 – Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę dyplomową magisterską pt. Optymalizacja składu cementowo-polimerowej powłoki ochronnej w konkursie na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w roku akademickim 2006/2007.

Pełnione funkcje

 • sekretarz Komisji ds Nagród i Odznaczeń WIL (2012-2016); członek Komisji (od 2012);
 • administrator strony internetowej ZIMB (2010-2013);
 • sekretarz European Symposium on Polymer in Sustainable Construction – ESPSC 2011; Politechnika Warszawska/Instytut Techniki Budowlanej (2011);
 • członek Komitetu Organizacyjnego II, III i IV edycji Seminarium naukowo-technicznego „Podłogi Przemysłowe”, z udziałem gości zagranicznych; Politechnika Warszawska: 2009, 2011, 2013;
 • członek Komitetu Organizacyjnego seminarium First Dekaban Seminar, z udziałem gości zagranicznych; Politechnika Warszawska 2013;
 • członek Komitetu Organizacyjnego XXI Konferencji Naukowo-Technicznej „Kontra 2020 – Trwałość budowli i ochrona przed korozją”;
 • administrator strony intenetowej Szkoły Doktorskiej nr 5 PW (od 2021);
 • członek Komitetu Organizacyjnego XXII Konferencji Naukowo-Technicznej „Kontra 2022 – Trwałość budowli i ochrona przed korozją”.

Aktualności nt. dr inż. Joanny Julii Sokołowskiej

Aktualności