Przedmioty

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Kierownik przedmiotu Koordynatorzy zajęć Regulamin przedmiotu
Przedmioty obowiązkowe
Chemia Budowlana

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski
doc. dr Bogumiła Chmielewska
dr inż. Justyna Kuziak
dr inż. Beata Jaworska
dr inż. Joanna Sokołowska
Materiały Budowlane I

prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski dr inż. Grzegorz Adamczewski
dr inż. Joanna Sokołowska
dr inż. Kamil Załęgowski
dr inż. Maja Kępniak
dr inż. Piotr Prochoń
mgr inż. Karol Chilmon
mgr inż. Maciej Kalinowski
📥
Materiały Budowlane II

prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski dr inż. Grzegorz Adamczewski
dr inż. Joanna Sokołowska
dr inż. Kamil Załęgowski
dr inż. Maja Kępniak
dr inż. Piotr Prochoń
mgr inż. Karol Chilmon
mgr inż. Maciej Kalinowski
📥
Technologia Kompozytów Polimerowych (IPB)

dr inż. Tomasz Piotrowski dr inż. Tomasz Piotrowski
dr inż. Piotr Prochoń
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Kierownik przedmiotu Koordynatorzy zajęć Regulamin
przedmiotu
Przedmioty obowiązkowe
Inżynieria Materiałów
Budowlanych
(IPB, BZ, KB)

prof. dr hab. inż.  Andrzej Garbacz prof. dr hab. inż.  Andrzej Garbacz
dr inż. Tomasz Piotrowski
dr inż. Piotr Prochoń
dr inż. Kamil Załęgowski
Technologia kompozytów budowlanych (IPB, BZ)

prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski
dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
dr inż. Grzegorz Adamczewski
mgr inż. Karol Chilmon
Technologia betonów specjalnych (IPB, BZ)

prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski
dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
dr inż. Grzegorz Adamczewski
mgr inż. Karol Chilmon
Przedmioty wybieralne
Metody modyfikacji materiałów budowlanych

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski
Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski
Pro-ecological Building Composites (in English) dr inż. Joanna Julia Sokołowska dr inż. Joanna Julia Sokołowska