mgr inż. Maciej Kalinowski

 

mgr inż. Maciej Kalinowski

Mgr inż. Maciej Kalinowski ukończył studia i otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 2018 roku. Od tego czasu jest uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na WIL PW; pracę doktorską realizuje w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra Woyciechowskiego (promotor) i dr inż. Joanny Julii Sokołowskiej (promotor pomocniczy).

Mgr inż. M. Kalinowski prowadzi zajęcia z przedmiotu Materiały Budowlane 1 i 2 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 619 PUBLIKACJE NAUKOWE INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PEŁNIONE FUNKCJE

12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 5673

Publikacje naukowe

2020

  1. Kalinowski M., Woyciechowski P., Sokołowska J.J. (2020). Effect of mechanically-induced fragmentation of polyacrylic superabsorbent polymer (SAP) hydrogel on the properties of cement composites, Construction and Building Materials Volume 263, 10 December 2020, 120135, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120135

2019

  1. Woyciechowski P., Kalinowski M. (2019). The course of water absorption and desorption from superabsorbent polymers (SAP) in cementitious environment, Proc. of the ICSBM 2019 – The 2nd International Conference on Sustainable Building MaterialsAt: Eindhoven, The Netherlands, Vol. 5, 4-54;
  2. Woyciechowski P., Kalinowski M. (2019). Wpływ kinetyki desorpcji wody z polimerów superabsorpcyjnych na kształtowanie wytrzymałości na ściskanie kompozytów cementowych, Materiały budowlane, 2019 (7), DOI: 10.15199/33.2019.07.07

2018

  1. Woyciechowski P., Kalinowski M. (2018). The Influence of Dosing Method and Material Characteristics of Superabsorbent Polymers (SAP) on the Effectiveness of the Concrete Internal Curing, Materials 2018, 11(9), 1600, DOI: 10.3390/ma11091600

Inne publikacje

 –
 

Rozprawy doktorskie – promotor

 –
 

Prace dyplomowe – promotor

 –

Udział w projektach i grantach badawczych

 –

 

Działalność ekspercka i projektowa

 

Nagrody i wyróżnienia

  • 2018 – Dyplom w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. Wpływ SAP na wybrane Właściwości betonu wykonaną pod kierunkiem pr. dr hab. inż. P. Woyciechowskiego;
  • 2020 – Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju za pracę dyplomową magisterską pt. Wpływ SAP na wybrane Właściwości betonu w konkursie na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje.

Pełnione funkcje

  • od 2020 – członek Wydziałowej Komisji Wyborczej