dr inż. Kamil Załęgowski

 

Dr inż. Kamil Załęgowski ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2012 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od 2012 roku zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW (aktualnie na stanowisku adiunkta). W 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (praca doktorska z wyróżnieniem). Jego działalność naukowa dotyczy zagadnień związanych z baniami mikrostruktury kompozytów budowlanych i jej wpływu na trwałość i podstawowe właściwości użytkowe materiałów, a także wykorzystania metod NDT (badania nieniszczące) do diagnostyki konstrukcji betonowych.
Dr inż. K. Załęgowski prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Materiały Budowlane 1, Materiału Budowlane 2, Technologia Kompozytów Polimerowych oraz Inżynieria Materiałów Budowlanych.

Kontakt

Na skróty

Profile w mediach

Gmach WIL PW, pok. 550 PUBLIKACJE NAUKOWE INNE PUBLIKACJE

PROMOTORSTWO ROZPRAW DOKTORSKICH I PRAC DYPLOMOWYCH

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PEŁNIONE FUNKCJE

12:00 Terminy konsultacji
Napisz e-mail
Tel. +48 22 234 62 28

2022

 1. Kepniak M., Zalegowski K., Woyciechowski P., Pawłowski J., Nurczynski J. (2022).  Feasibility of Using Biochar as an Eco-Friendly Microfiller in Polymer Concretes. Polymers, 14(21), 4701, DOI: 10.3390/polym14214701
 2. Bakuła K., Lejzerowicz A., Pilarska-Mazurek M., Ostrowski W., Górka J., Biernat P., Czernic P., Załęgowski K., et al. (2022). Sensor integration and application of low-sized mobile mapping platform equipped with lidar, GPR and photogrametric sensors. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 43, 167-172,
  DOI: 10.5194/isprs-archives-XLIII-B1-2022-167-2022

2021

 1. Zalegowski K. (2021). Assessment of polymer concrete sample geometry effect on ultrasonic wave propagation. Materials, 14 (23), 7200, DOI: 10.3390/ma14237200
 2. Kuziak J., Zalegowski K., Jackiewicz-Rek J., Stanisławek E. (2021). Influence of the Type of Cement on the Action of the Admixture Containing Aluminum Powder. Materials, 14(11), 2927, DOI: 10.3390/ma14112927
 3. Kadela M., Koniczny K., Piotrowski T., Załęgowski K. (2021). Ocena uszkodzeń posadzki przy użyciu metod nieniszczących. Inżynieria i Budownictwo, 77, 1-2, 37-40

2020

 1. Zalegowski K., Piotrowski T., Garbacz A., Adamczewski G. (2020). Relation between microstructure, technical properties and neutron radiation shielding efficiency of concrete. Construction and Building Materials, 235,  DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117389
 2. Zalegowski K., Piotrowski T., Garbacz A. (2020). Influence of Polymer Modification on the Microstructure of Shielding Concrete. Materials, 13(3), 498, DOI: 10.3390/ma13030498

2019

 1. Załęgowski K.Garbacz A.: Analiza ilościowa mikrostruktury betonu, w: Inżynieria i Budownictwo, Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, 75, 9, 417-423

2018

 1. Sokołowska J.J., Załęgowski K. (2018). Ultrasonic quality assessmentof polymer-cement concrete with PET waste as the aggregate. Archives of Civil Engineering, Vol 64 Issue 2, 67-77, DOI: 10.2478/ace-2018-0017;
 2. Załęgowski K. (2018). Analiza struktury porów powietrznych w mikrostrukturze betonów osłonowych, w: Wybrane zagadnienia współczesnej inżynierii lądowej / Gilewski Wojciech J. (red.), Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej, ISBN 83-7814-868-5,  211-226 

2016

 1. Jackiewicz-Rek, W., Konopska-Piechurska, M., Załęgowski, K., Garbacz, A. (2016). Nawierzchnie betonowe- uszkodzenia i naprawy. Izolacje, 21(7/8), 36–40;
 2. Jackiewicz-Rek, W., Konopska-Piechurska, M., Załęgowski, K., Garbacz, A. (2016). Uszkodzenia i naprawy nawierzchni betonowych. Inżynier Budownictwa: Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., (1), 78–83;
 3. Piotrowski, T., Załęgowski, K., Kuszyk, R. B., Garbacz, A. (2016). Ocena stanu betonu w konstrukcji ściany kolektora ściekowego po 50 latach użytkowania. Przegląd Budowlany, (5), 41–44;
 4. Jackiewicz-Rek, W., Konopska-Piechurska, M., Załęgowski, K., Garbacz, A. (2016). Uszkodzenia i naprawy nawierzchni betonowych. Inżynier Budownictwa: Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., (1), 78–83;
 5. Piotrowski, T., Załęgowski, K., Kuszyk, R. B., Garbacz, A. (2016). Ocena stanu betonu w konstrukcji ściany kolektora ściekowego po 50 latach użytkowania. Przegląd Budowlany, (5), 41–44;
 6. Załęgowski, K., Jackiewicz-Rek, W., Garbacz, A., Courard, L. (2016). Analiza śladu węglowego betonu. In A. Garbacz & L. Courard, A. Garbacz & L. Courard (Eds.), Symposium 3R: Reduce, reuse, recykling in constructions. 15 Years of cooperation between Warsaw University of Tchnology & University of Liege (pp. 44–50). Warsaw, University of Liege.

2015

 1. Załęgowski, K., Piotrowski, T., Adamczewski, G., Garbacz, A. (2015). Metoda ultradźwiękowa jako element systemu do kompleksowej diagnostyki konstrukcji betonowych. In E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło, E. D. Szmigiera, P. Łukowski, & S. Jemioło (Eds.), Beton i konstrukcje z betonu-badania (pp. 141–154). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
 2. Jackiewicz-Rek, W., Załęgowski, K., Garbacz, A., Bissonnette, B. (2015). Properties of Cement Mortars Modified with Ceramic Waste Fillers. Procedia Engineering, 108, 681–687, DOI: 10.1016/j.proeng.2015.06.199;
 3. Runkiewicz, L., Załęgowski, K., Piotrowski, T., Garbacz, A. (2015). Zastosowanie metody ultradźwiękowej do oceny właściwości mechanicznych betonów osłonowych. Przegląd Spawalnictwa, 87(12), 17–20;
 4. Załęgowski, K., Garbacz, A. i inni. (2015). Sustainable Mortars with Incorporation of Microencapsulated Phase Change Materials. Advanced Materials Research, 1129, 621–628. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.621;
 5. Załęgowski, K., Garbacz, A., Barosso, A. J., Cunha, S. (2015). Tensile Properties of Polymer Repair Materials – effect of test parameters. Advanced Materials Research, 1129, 445–452, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.445;
 6. Jackiewicz-Rek, W., Konopska-Piechurska, M., Załęgowski, K., Garbacz, A. (2015). Specyfika napraw uszkodzeń nawierzchni betonowych. In M. Kaszyńska, M. Kaszyńska (Ed.), XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje (pp. 779–790). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 7. Załęgowski, K., Jackiewicz-Rek, W., Urbańska, P., Garbacz, A. (2015). Analiza śladu węglowego betonu, Ekologia w budownictwie, pod red. Runkiewicz L., Błaszczyński T., Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, 153-164.

2014

 1. Załęgowski, K., Jackiewicz-Rek, W., Urbańska, P., Garbacz, A. (2014). Analiza śladu węglowego betonu. In L. Runkiewicz & T. Błaszczyński, L. Runkiewicz & T. Błaszczyński (Eds.), Ekologia w budownictwie (pp. 153–164). Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne;
 2. Załęgowski, K., Piotrowski, T., Garbacz, A. (2014). Diagnostyka konstrukcji betonowych metodą ultradźwiękową pośrednią. Przegląd Spawalnictwa, 86(11), 7–10;
 3. Zwolińska, M., Załęgowski, K., Roguska, A., Garbacz, H., Kurzydłowski, K. (2014). Anodic polarization of nanocrystalline titanium. Journal of Solid State Electrochemistry, 18(11), 3091–3097, DOI: 10.1007/s10008-014-2386-2;
 4. Zwolińska, M., Roguska, A., Pisarek, M., Załęgowski, K., Garbacz, H. (2014). Chemical modification of nanocrystalline titanium surface for biological applications. Inżynieria Materiałowa, 2(198), 231–233;

2013

 1. Adamczewski, G., Załęgowski, K., Piotrowski, T., Garbacz, A. (2013). Application of radar, impact-echo and ultrasinic methods for concrete quality assessment with NDT scanner. W S. Jemioło & M. Lutomirska, S. Jemioło & M. Lutomirska (Red.), Mechanics and materials (ss. 201–210). Warsaw University of Technology;
 2. Adamczewski, G., Garbacz, A., Piotrowski, T., Załęgowski, K. (2013). Zastosowanie komplementarnych metod NDT w diagnostyce konstrukcji betonowych. Materiały Budowlane, (9), 2–5;
 3. Garbacz, A., Piotrowski, T., Załęgowski, K., Adamczewski, G. (2013). UIR-scanner potential to defect detection in concrete. Advanced Materials Research, 687, 359–365, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.687.359;
 4. Załęgowski, K., Jackiewicz-Rek, W., Garbacz, A., Courard, L. (2013). Ślad węglowy betonu. Materiały Budowlane, (12), 34–36;
 5. Adamczewski, G., Garbacz, A., Piotrowski, T., Załęgowski, K. (2013). Zastosowanie komplementarnych metod NDT w ocenie jakości podłóg przemysłowych. In B. G. Chmielewska, B. G. Chmielewska (Ed.), Podłogi przemysłowe: garaże, parkingi: projektowanie, wykonawstwo, naprawy. IV Seminarium Naukowo-Techniczne (pp. 63–65). Profi-Press;
 6. Załęgowski, K., Jackiewicz-Rek, W., & Garbacz, A. (2013). Analiza śladu weglowego betonu. In Ekologia a budownictwo. XXI ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna (pp. 327–336). PZIiTB;

Inne publikacje

 –
 

Rozprawy doktorskie – promotor

 –
 

Prace dyplomowe – promotor

 –

Udział w projektach i grantach badawczych

2013-2016

LIDER
[639/L-4/2012 POLON] Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym. Kierownik w Instytucji: Piotrowski Tomasz, T.Piotrowski@il.pw.edu.pl , data rozpoczęcia 01-11-2013, planowana data zakończenia 31-07-2016, data zakończenia 31-10-2016, 639/L-4/2012, Zakończony WIL Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]

 

Działalność ekspercka i projektowa

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2020 – Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2019
 • 2019 – Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Mikrostrukturalne uwarunkowania właściwości betonów osłonowych przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

Pełnione funkcje

 • członek Komitetu Organizacyjnego seminarium First Dekaban Seminar, z udziałem gości zagranicznych; Politechnika Warszawska 2013;
 • członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowo-Technicznej Kontra 2020.