Kierownik Zakładu

 

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski

+48 22 234 64 81
+48 22 825 76 37
Fax: +48 22 825 75 47
p.lukowski@il.pw.edu.pl
Pokój: 551

Więcej

Podstawowe informacje

 

O zakładzie Inżynierii materiałów budowlanych

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych realizuje badania i zajęcia dyaktyczne w laboratoriach z nowoczesnym sprzętem. Przeprowadzane są zarówno badania normowe (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i i nnych wytycznych), jak i szereg badań niestandardowych, w tym według nowo-opracowywanych metod badawczych. Dobrze wyposażone zaplecze techniczno-naukowe umożliwia opracowywanie nowych technologii i rozwiązań materiałowych.

Poznaj pracowników ZIMB

Laboratoria ZIMB

Oferta badawcza

Realizowane projekty

Aktualności

W dniach 27-29 maja 2020 roku, w  Cedzynie (koło Kielc) odbędzie się XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Kontra 2020 – Trwałość budowli i ochrona przed korozją”, w organizacji której uczestniczy Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych, WIL PW. Poniżej znajduje się link do pobrania treści Komunikatu nr 1 nt. konferencji.

(więcej…)

W dniu 19 września 2019 roku w Sali Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w Warszawie przy al. Armii Ludowej 16, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mai Kępniak pt. Ocena przydatności odpadu z odpylania kruszywa jako składnika betonu cementowego. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW, a promotorem pomocniczym – dr inż. Justyna Kuziak (ZIMB).

Serdecznie gratulujemy wypromowanemu Doktorowi i Promotorom (więcej…)

W dniu 11 lipca 2019 roku w Sali Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w Warszawie przy al. Armii Ludowej 16, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Załęgowskiego pt. Mikrostrukturalne uwarunkowania właściwości betonów osłonowych. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, a promotorem pomocniczym – dr inż. Tomasz Piotrowski (ZIMB).

Serdecznie gratulujemy wypromowanemu Doktorowi i Panom Promotorom (więcej…)

Pragniemy poinformować, że w dniu 05.12.2018 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt. Sposób modyfikacji betonów i zapraw żywicznych zgłoszony przez Politechnikę Warszawską pod nr P-414322, którego autorami są prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski i dr inż. Joanna Sokołowska. (więcej…)

Kontakt
Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
tel: +48 (22) 825 76 37, +48 (22) 234 64 81
fax: +48 (22) 234 75 47
zimb@il.pw.edu.pl