Kierownik Zakładu

 

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski

+48 22 234 64 81
+48 22 825 76 37
Fax: +48 22 825 75 47
p.lukowski@il.pw.edu.pl
Pokój: 551

Więcej

Podstawowe informacje

 

O zakładzie Inżynierii materiałów budowlanych

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych realizuje badania i zajęcia dyaktyczne w laboratoriach z nowoczesnym sprzętem. Przeprowadzane są zarówno badania normowe (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i i nnych wytycznych), jak i szereg badań niestandardowych, w tym według nowo-opracowywanych metod badawczych. Dobrze wyposażone zaplecze techniczno-naukowe umożliwia opracowywanie nowych technologii i rozwiązań materiałowych.

Poznaj pracowników ZIMB

Laboratoria ZIMB

Oferta badawcza

Realizowane projekty

Aktualności

Pragniemy poinformować, że w dniu 05.12.2018 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt. Sposób modyfikacji betonów i zapraw żywicznych zgłoszony przez Politechnikę Warszawską pod nr P-414322, którego autorami są prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski i dr inż. Joanna Sokołowska. (więcej…)

Wszystkich studentów semestru 3. studiów stacjonarnych I. stopnia realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, uczestniczących w przedmiocie Materiały Budowlane 2 zapraszamy do udziału w konkursie Tchnij życie w beton. Zasady udziału w konkursie poniżej. (więcej…)

Kontakt
Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
tel: +48 (22) 825 76 37, +48 (22) 234 64 81
fax: +48 (22) 234 75 47
zimb@il.pw.edu.pl