STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY » Dr inż. Joanna Julia Sokołowska

Dr inż. Joanna Julia Sokołowska

See in EN

 

Dr inż. Joanna Julia Sokołowska

 

Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z oceną celującą (2007); między 2006 a 2008 r. pracowała w firmie produkującej materiały budowlane (Henkel Polska Sp z o.o.), a od 2008 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym - obecnie na stanowisku Adiunkta (Assistant Professor) w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jej praca magisterska została wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu budownictwa obronione w roku akademickim 2006/2007. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW (praca doktorska z wyróżnieniem). Jej działalność naukowa dotyczy nowych rodzajów betonopodobnych kompozytów żywicznych (polimerowych) i mineralnych oraz zagadnień związanych z utylizacją materiałów odpadowych (UPS, odpady produkcji perlitu ekspandowanego) w technologii kompozytów polimerowych oraz trawłości betonów cementowych.
J.J. Sokołowska prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Chemia Budowlana, Materiały Budowlane (1 i 2), Technologia Kompozytów Polimerowych, Inżynieria Materiałów Budowlanych, Pro-ecological Building Composites (in English), Materiały Budowlane dla studentów Wydziału Zarządzania PW oraz kursy w ramach programu Architecture for Society of Knowledge (ASK).


Adres e-mail

tel. +48 22 234 64 82

 


PEŁNIONE FUNKCJE:


 • sekretarz Komisji ds Nagród i Odznaczeń WIL (2012-2016); członek Komisji (od 2012);
 • administrator/z-ca administratora strony internetowej ZIMB (2010-2013);
 • sekretarz European Symposium on Polymer in Sustainable Construction - ESPSC 2011; Politechnika Warszawska/Instytut Techniki Budowlanej (2011);
 • członek Komitetu Organizacyjnego II, III i IV edycji seminarium naukowo-technicznego "Podłogi Przemysłowe", z udziałem gości zagranicznych; Politechnika Warszawska: 2009, 2011, 2013;
 • członek Komitetu Organizacyjnego seminarium "First Dekaban Seminar", z udziałem gości zagranicznych; Politechnika Warszawska 2013.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:


 • 2017 - Dyplom w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej za kierowanie nagrodzoną pracą inżynierską wykonaną przez inż. Kamila Pieniążka;
 • 2016 - Dyplom w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej za kierowanie nagrodzoną pracą inżynierską wykonaną przez inż. Katarzynę Osowską;
 • 2014 - Nagroda indywidualna stopnia III JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013;
 • 2013 - Nagroda zespołowa stopnia III JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku 2012;
 • 2013 - Nagroda za kierownie pracą magisterską nagrodzoną w Konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego (Edycja 2013/2014) przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartychw programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner, wykonaną przez mgr inż. Maję Smarż;
 • 2012 - Nagroda indywidualna stopnia III JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2011, za wyróżnioną rozprawę doktorską;
 • 2012 - Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Kształtowanie właściwości popiołowych betonów żywicznych przez Radę Wydziału Inzynierii Lądowej PW;
 • 2008 - Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę dyplomową magisterską pt. Optymalizacja składu cementowo-polimerowej powłoki ochronnej w konkursie na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w roku akademickim 2006/2007.

LISTA PUBLIKACJI NAUKOWYCH:


Strona główna Scholar    Strona główna Scholar    

2018

 1. Sokołowska J.J. (2018) Long-Term Investigation on the Compressive Strength of Polymer Concrete with Fly Ash. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, pp 275-281 DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_34
 2. Adamczewski G., Woyciechowski P., Łukowski P., Sokołowska J., Jaworska B. (2018) Influence of Method of Preparation of PC Mortar with Waste Perlite Powder on Its Rheological Properties. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, pp 443-448; DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_56
 3. Sokołowska J.J., Woyciechowski P.P. (2018) Chemical Resistance of Vinyl-Ester Concrete with Waste Mineral Dust Remaining After Preparation of Aggregate for Asphalt Mixture. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, pp 491-497; DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_63
 4. Sokołowska J.J., Piotrowski T., Gajda I. (2018) The Influence of Specimen Shape and Size on the PCC Compressive Strength Values. In: Taha M. (eds) International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018). ICPIC 2018. Springer, Cham, pp 267-273; DOI: 10.1007/978-3-319-78175-4_33

2017

 1. Woyciechowski P.P., Sokołowska J.J., Self-Terminated Carbonation Model as an Useful Support for Durable Concrete Structure Designing, Structural Engineering and Mechanics, 63 (1), 55-64, DOI: 10.12989/sem.2017.63.1.055

2016

 1. Sokołowska J.J., Technological properties of polymer concrete containing vinyl-ester resin waste mineral powder, J. Build. Chem. 1 (2016), 84-91 DOI: 10.17461/j.buildchem.2016.203
 2. Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Self-terminated carbonation model as an useful support for durable concrete structure designing, Proc. The 2016 Structures Congress (Structures16), Jeju Island, Korea, August 28-September 1, 206, p. 286 Pełny tekst artykułu (full-text)
 3. Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Jaworska B., Metodyka oceny chemoodporności betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych, Ochrona przed Korozją,  1/2016, s. 10-17, DOI: 10.15199/40.2016.1.3
 4. Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Cost-effective design of reinforced concrete with use of self-terminated carbonation model, IPICSE-2016, MATEC Web of Conferences, Vol 86, 04016 (2016), Moscow, 2016 DOI: 10.1051/matecconf/20168604016
 5. Woyciechowski P., Chilmon K., Sokołowska J.J., Effect of limestone and granite coarse aggregate on drying shrinkage of a concrete, IPICSE-2016, MATEC Web of Conferences, Vol. 86, 04015 (2016), Moscow, 2016 DOI: 10.1051/matecconf/20168604015

2015

 1. Czarnecki L., Sokołowska J.J., Material model and revealing the truth, Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences Technical Sciences, Vol. 63, No. 1, 2015, 7-14 (A-25) DOI: 10.1515/bpasts-2015-0001
 2. Łukowski P., Jaworska B., Sokołowska J.J., Kępniak M., Wpływ dodatku mineralnego na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych, Beton i konstrukcje z betonu - badania, Monografie Zakładu Konstrukcji Betonowych i Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych, Ed. Szmigiera E., Łukowski P., Jemioło S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, 19-27;
 3. Jaworska B., Sokołowska J.J., Odpadowy pył perlitowy jako dodatek do kompozytów polimerowo-cementowych, Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej, Ed. R. Nagórski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, 249-258;
 4. Sokolowska J.J., Woyciechowski P.P., Łukowski P., Kida K., Effect of perlite waste powder on chcemical resistance of polymer concrete composites, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 516-522 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.516
 5. Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Mazgaj M., Skubalski J., Żak A., Polymers in Concrete – The Shielding against Neutron Radiation, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 131-138 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.131
 6. Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Jaworska B., NGS-Concrete - New Generation Shielding Concrete against Ionizing Radiation - the Potential Evaluation and Preliminary Investigation, Acta Phys Pol A, 128 (2B) 2015, B-9-13, JCR 2014 - Impact Factor 0.53 (A-15) DOI:10.12693/APhysPolA.128.B-9
 7. Gorninski J.P., Tonet K.G., Sokolowska J.J., Use of polishing alumina as flame retardant in ortophtalic polyester resin matrix composites, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 209-221 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.209
 8. Łukowski P., Cyr M., Sokołowska J.J., Salih A., The role of aluminium oxide content of GGBS on concrete in exposure to sulphate and acid environments, Engineers Journal, 2015/11/10 Pełny tekst artykułu (full-text)
 9. Łukowski P., Cyr M., Sokołowska J.J., Salih A., Part II: role of aluminium oxide content of GGBS on concrete in exposure to sulphate and acid environments, Engineers Journal, 2015/11/10 Pełny tekst artykułu (full-text)
 10. Jaworska B., Sokołowska J.J., Łukowski P., Jaworski J., Waste mineral powders as components of Polymer-cement composites, Archives of Civil Engeneering, Vol. LXI. Nr 4/2015, 2015, 199-212 DOI: 10.1515/ace-2015-0045

2014

 1. Łukowski P., Sokołowska J.J., Adamczewski G., Smarż-Kepniak M., Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy, Przegląd Budowlany, 5/2014, 2014, 46-48; (B-5) >>>
 2. Czarnecki L., Sokołowska J.J., Material model and revealing the truth, Mat. konf. International Seminar on Modeling and Optimisation of Composites - MOC, Odessa, April 22-23, ISBN 978-966-190-848-1, 19-24;
 3. Woyoyciechowski P., Sokołowska J.J., Metodyka oceny chemoodpornosci betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych, Mat. konf. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją - Kontra 2014, Warszawa-Gliwice-Szczyrk 28-30 maja 2014, 51-54;
 4. Łukowski P., Sokołowska J., Kępniak M., Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych, Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, vol. 13, 2, 2014, 119-126 (B-3);
 5. Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Jaworska B., NGS-Cocncrete – New Generation Shielding Concrete against ionizing radiation – the potential evaluation and preliminary investigation, ICCESEN 2014, 25-29.10.2014 Antalya, Turcja;
 6. Tefelski D.B., Piotrowski T., Włodarczyk P., Jaworska B., Sokołowska J.J., Mazgaj M., Computer aided design of radiation shields, International Concference on Development and applications of Nuclear Technologies NUTECH 2014, Poster session: Radiation Protection and Dosimetry, 21-24.09.2014 Warsaw, Poland, 127.

2013

 1. Garbacz A., Sokołowska J., Concrete-like polymer composites with fly ashes - Comparative study, Construction and Building Materials, 38, 2013, 689-699 (A-40) DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.08.052
 2. Sokołowska J.J., Woyciechowski P., Adamczewski G., Influence of Acidic Environments on Cement and Polymer-Cement Concretes Degradation, Advanced Materials Research, 687, 2013, Ed. Ru Wang and Zhenghong Yang, Trans Tech Publications Ltd, 144-149 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.687.144
 3. Sokołowska J.J., Piotrowski T., Garbacz A., Kowalik P., Effect of introducing recycled polymer aggregate on the properties of C-PC composites, Advanced Materials Research, 687, 2013, Ed. Ru Wang and Zhenghong Yang, Trans Tech Publications Ltd, 520-526 (B-7) DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.687.520
 4. Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Badania trwałości betonu cementowego, Materiały Budowlane 9 (493) 2013, 22-24;(B-6) >>>
 5. Sokołowska J., Adamczewski G., Nowoczesne materiały hyroizolacyjne do ścian i fundamentów - przegląd technologii, Inżynier Budownictwa, 6 (107) 2013, 52-57; >>>
 6. Łukowski P., Sokołowska J.J., Adamczewski G., Jaworska B., Waste perlite powder as the potential microfiller of polymer composites, Mechanics and Materials, 2013, Ed. Jemioło S., Lutomirska M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 201-211;(4)
 7. Łukowski P., Sokołowska J.J., Jaworska B., Smarż M., Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania kompozytów żywicznych, Mat. konf. I Konferencji naukowo-technicznej TECH-BUD' 2013 "Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie; normy europejskie - teoria a praktyka", Kraków 23-25 października 2013, 195-202;
 8. Sokołowska J., Woyciechowski P., Effect of acidic environments on cement concrete degradation, CD Proc. of 3rd International Conferenceon Sustainable ConstructionMaterials & Technologies – SCMT3, 18-21 August 2013, Kyoto, Japan, 177, paper No: e85. Pełny tekst artykułu (full-text)

2012

 1. Garbacz A., Sokołowska J., Lutomirski A., Courard L., Fly ash polymer concrete quality assessment using ultrasonic method, Mat. konferencyjne 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete - ASPIC 2012, Istanbul, Turkey, October 3-5, 2012, 573-580. >>>
 2. Garbacz A., Sokołowska J.,O polimerach w konstrukcjach zrównoważonych podczas ESPSC 2011 - Czarnecki Symposium, Inżynieria i Budownictwo, Nr 1/2012, 7-9.

2011

 1. Czarnecki L., Sokołowska J., Optimization of polymer-cement coating composition using material model, Key Engineering Materials Vol. 466 (2011), 191-199 DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.466.191
 2. Garbacz A., Lutomirski A., Sokołowska J., Application of Ultrasonic Method For Quality Control of FLy Ash Polymer Concretes, Book of Abstracts of 16th International Conference on Composite Structures - ICCS 16 (ed. A. J. M. Ferreira), paper No #539 © FEUP, Porto, 2011; >>>
 3. Sokołowska J., Influence of Fine Aggregate Type on Fluidized Fly Ash Concrete Properties, Proc. of 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2011, Poznań, 18-20 May, 2011, 190-193;
 4. Sokołowska J., Kształtowanie właściwości popiołowych betonów żywicznych, rozprawa doktorska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011, s. 221;
 5. Sokołowska J., Bratek M., Wieciński P., Hardness as a Measure of Quality of Concrete-like Polymer Composites Containing Calcium Fly Ash, CD Proc. of European Symposium on Polymers in Sustainable Construction - ESPSC 2011, Warsaw, September 6-7th, 2011;
 6. Sokołowska J., Garbacz A., Comparative Study of Polymer Concretes with Various Fly Ashes, Book of Abstracts of 16th International Conference on Composite Structures - ICCS 16 (ed. A. J. M. Ferreira), paper No #556 © FEUP, Porto, 2011; >>>
 7. Sokołowska J., Garbacz A., Wpływ wapniowych popiołów lotnych na odporność chemiczną betonów żywicznych, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej MATBUD'2011, Politechnika Krakowska, Kraków, 20-22 czerwca 2011, 378-386.
 8. Sokołowska J., O polimerach w konstrukcjach zrównoważonych podczas ESPSC 2011 - Czarnecki Symposium, Materiały Budowlane, Nr 11/2011, 70-72. >>>

2010

 1. Czarnecki L., Garbacz A., Sokołowska J., Fly Ash Polymer Concretes, Mat. konferencyjne, tom pod patronatem: Dr. Enrico Borgarello, Professor Theodore W. Bremner, Professor David W. Fowler, Professor Konstantin Kovler, Professor Kohi Sakai, Second International Conference on Sustainable Construction Materials And Technologies, 28-30 czerwca 2010, Ancona, Włochy, 127-137; >>>
 2. Czarnecki L., Sokołowska J., Optimization of polymer-cement coating composition using material model, Mat. konferencyjne 13th International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC 2010, Funchal-Madeira, Portugalia, 2010, 601-608; >>>
 3. Garbacz A., Sokołowska J., Effect of calcium Ely Ash on PC properties, Mat. konferencyjne 13th International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC 2010, Funchal-Madeira, Portugalia, 2010, 281-288;
 4. Sokołowska J., Garbacz A., Model materiałowy popiołowych betonów żywicznych, 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce – Krynica, 19 – 24 września 2010, 755-762;
 5. Sokołowska J., 13th International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC 2010, Materiały Budowlane, Nr 4(452)/2010, 108;
 6. Sokołowska J., 13th International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC 2010, Cement Wapno Beton, Nr 3, maj-czerwiec 2010, 179-180;
 7. Sokołowska J., O polimerach w betonie podczas ICPIC 2010, Budownictwo Technologie Architektura, Nr 2/2010 (50), 76;
 8. Sokołowska J., XII międzynarodowy kongres dotyczący zastosowania polimerów w betonie ICPIC 2010, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5-6/2010, 342-342.

2009

 1. Sokołowska J., Optimization of Polymer-Cement Composite, Mat. konferencyjne II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009, Poznań, 20-22 Maja 2009, 306-312.

 

INNE PUBLIKACJE:


 1. Seidler P. (tłumaczenie/opracowanie: Sokołowska J.), Przyczyny awarii posadzek przemysłowych i zalecenia jak poprawić ich jakość, Materiały Budowlane, Nr 2/2012, 2-4. >>>, >>>
 2. Sokołowska, J. Blog podróżniczy: Byłem tu. Tony Halik.


PRACE DYPLOMOWE - promotor


2018

 1. Ocena wpływu wymiaru i kształtu próbek na wytrzymałość kompozytu PCC, praca dyplomowa inżynierska, Paulina Gaik;

2017

 1. Ocena wpływu wymiaru i kształtu próbek na wytrzymałość kompozytu PCC, praca dyplomowa inżynierska, Iga Gajda;
 2. Ocena wpływu wypełniacza z recyklingu tworzywa sztucznego na właściwości mechaniczne kompozytu polimerowo-cementowego, praca dyplomowa inżynierska, Jakub Kurlak;
 3. Wpływ naprawy przez iniekcję na właściwości techniczne i trwałość betonu, praca dyplomowa inżynierska, Kamil Pieniążek;
 4. Weryfikacja badawcza współczynnika materiałowego w modelu wytrzymałości na ściskanie betonu, praca dyplomowa inżynierska, Łukasz Wąchała.

2016

 1. Ocena możliwości zastosowania popiołu z termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych w zaprawach polimerowo-cementowych, praca dyplomowa magisterska, Grzegorz Roman;
 2. Właściwości technologiczne betonów winyloestrowych zawierających odpadowy pył mineralny, praca dyplomowa inżynierska, Katarzyna Osowska;
 3. Odporność chemiczna betonów winyloestrowych zawierających odpadowy pył mineralny, praca dyplomowa inżynierska, Kamil Radkiewicz.

2015

 1. Wpływ popiołu lotnego na właściwości polimerowo-mineralnej powłoki izolacyjnej, praca dyplomowa inżynierska, Adam Grzegorzewicz.

2014

 1. Analiza spoiw cementowych z uwagi na charakterystykę chranulometryczną, praca dyplomowa magisterska, Marcin Podolak;
 2. Optymalizacja składu betonu żywicznego modyfikowego odpadowym pyłem perlitowym, praca dyplomowa inżynierska, Marcin Miśków;
 3. Wpływ dodatku odpadowego pyłu perlitowego na odporność chemiczną betonu żywicznego, praca dyplomowa inżynierska, Kamila Kida.

2013

 1. Ocena właściwości  betonopodobnych kompozytów polimerowych modyfikowanych odpadowym pyłem perlitowym, praca dyplomowa magisterska, Smarż Maja;
 2. Material and technological concept of waterproofing solution for muli-storey underground car park, praca dyplomowa inżynierska, studia anglojęzyczne, Werle Michał;
 3. Comparison of standard requirements for pre-cast concrete pavement elements, praca dyplomowa inżynierska, studia anglojęzyczne, Koniczuk Mateusz;
 4. Wpływ popiołów lotnych na trwałość betonu poliestrowego, praca dyplomowa inżynierska, Ruta Maria;
 5. Wpływ popiołów lotnych na trwałość betonu winyloestrowego, praca dyplomowa inżynierska, Opara Rafał.

2012

 1. Wpływ substytucji kruszywa naturalnego wypełniaczem sztucznym na właściwości kompozytu PC, praca dyplomowa inżynierska, Kowalik Paweł.

 

 See in EN

__________________________________________________________________________

Strona główna