STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Publikacje pracowników ZIMB w Advanced Materials Research

Publikacje pracowników ZIMB w Advanced Materials Research

W Advanced Materials Research, Vol. 1129 ukazały się następujące artykuły autorstwa pracowników ZIMB, które zostały wcześniej wygłoszone na konferencji 15th International Congress on Polymers in Concrete w Singapurze w dniach 15-19 października 2015 roku:

-

  • Sokolowska J.J., Woyciechowski P.P., Łukowski P., Kida K., Effect of perlite waste powder on chcemical resistance of polymer concrete composites, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 516-522 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.516;
  • Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Mazgaj M., Skubalski J., Żak A., Polymers in Concrete – The Shielding against Neutron Radiation, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 131-138 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.131;
  • Piotrowski T., Gawroński P., Chemical resistance of Concrete-Polymer Composites – comparison based on experimental studies, Advanced Materials Research, 1129, 2015, 123-130; doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.123;
  • Gorninski J.P., Tonet K.G., Sokolowska J.J., Use of polishing alumina as flame retardant in ortophtalic polyester resin matrix composites, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 209-221 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.209;
  • Łukowski P., Woyciechowski P., Adamczewski G., Rudko M., Filipek K., Curing of Polymer-Cement Concrete–Search for a Compromise, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015, 222-229;
  • Chmielewska B., Adamczewski G., Application of wedge splitting test for evaluation of the bond strength in repair system. Alumina cement concrete vs Pcc mortar, Advanced Materials Research, Vol. 1129, 2015.