STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Publikacja Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Jaworska B. w "Ochrona przed Korozją"

Publikacja Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Jaworska B. w "Ochrona przed Korozją"

W czasopiśmie "Ochrona przed Korozją" ukazał się nowy artykuł autorstwa prof. dr hab. inż. P. Woyciechowskiego, dr inż. J.J. Sokołowskiej i mgr inż. B. Jaworskiej pt. "Metodyka oceny chemoodporności betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych".

  • Woyciechowski P., Sokołowska J.J., Jaworska B., Metodyka oceny chemoodporności betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych, Ochrona przed Korozją,  1/2016, s. 10-17, DOI: 10.15199/40.2016.1.3