STRONA GŁÓWNA » DYDAKTYKA » Przedmioty

Przedmioty

 

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych prowadzi działalność dydaktyczną obejmującą następujące przedmioty:

 

STUDIA I STOPNIA (4 lata, 8 semestrów)
nr Nazwa Semestr Specjalność Szczegóły
1. Chemia budowlana II wszystkie >>>
2. Materiały budowlane II-III wszystkie

>>>

3. Technologia kompozytów mineralnych VII IPB  
4. Technologia kompozytów polimerowych - ST VII IPB  
5. Technologia kompozytów polimerowych - NST VII IPB
6. Technologie betonów specjalnych VII-VIII IPB  
7. Ocena stanu materiałów w konstrukcji (wybór) IPB  
STUDIA II STOPNIA (2 lata, 4 semestry)
nr Nazwa Semestr Specjalność Szczegóły
7. Inżynieria materiałów budowlanych - ST I IPB  
8. Inżynieria materiałów budowlanych - ST I KBI  
9. Inżynieria materiałów budowlanych - NST I IPB
9. Technologia kompozytów budowlanych II IPB  
10. Technologie betonów specjalnych III IPB  
12. Ekologia w budownictwie III (wybór) IPB  
13. Trwałość budowli III (wybór) IPB