STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY

Pracownicy Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych

 

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW


 

 

         See in EN

 

 

Pracownicy Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych:

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni:

 

>>> Dane kontaktowe pracowników

>>> Laboratoria ZIMB