STRONA GŁÓWNA » DYDAKTYKA » Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych umożliwia studentom Wydziału Inzynierii Lądowej realizację prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich).

W ramach wykonywania prac studenci mają możliwość wykonania odpowiednio zaprojektowanych programów badawczych, co pozwala zaznajomić się z wyspecjalizowanym sprzętem laboratoryjnym oraz nauczyć się samodzielnej obsługi urządzeń, z którymi studenci mogą mieć do czynienia w późniejszej pracy zawodowej.

Niejednokrotnie ZIMB oferuje studentom możliwość wyzjazdów do zagranicznych uniwersytetów technicznych oraz współpracujących z ZIMB firm i przeprowadzenie badań w tamtejszych laboratoriach. Wielu absolwentom, w wyniku zrealizowania prac dyplomowych, oferowane jest zatrudnienie na atrakcyjnych stanowiskach.

Wyniki uzyskane w pracach często są później publikowane w materiałach konferencyjnych lub w postaci artykułów w prasie technicznej.

Wiele prac zrealizowanych w ZIMB zostało nagrodzonych przez JM Rektora PW oraz PZiTB.

TEMATY PROPONOWANYCH PRAC DYPLMOWYCH

TEMATY OBRONIONYCH PRACY DYPLOMOWYCH


Studenci zainteresowani realizacją prac dyplomowych w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych proszeni są o zgłoszenie się do prowadzących.

 

 

NAGRODZONE PRACE DYPLOMOWE ZREALIZOWANE W ZIMB:

 

 

Nagrody i Wyróżnienia Ministra Infrastruktury w konkursie na prace dyplomowe w dziedzinie architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej, ekonomiki budownictwa i inwestycji oraz nieruchomości

 

2009

 

mgr inż. Grzegorz Adamczewski
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. PW
Tytuł: Analiza właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem modyfikowanym polimerem i kwasem polifosforowym
Title: Analysis of asphalt mixtures properties with polymer and polyphosphoric acid modified binder

 

2007

 

mgr inż. Małgorzata Konopska
Promotor: mgr inż. Anna Chudan
Tytuł: Beton ciężki jako osłona przed promieniowaniem jonizującym w obiektach szpitalnych
Title: Concrete heavy as a shield against ionizing radiation in hospital buildings

  mgr inż. Joanna J. Sokołowska
  Promotor:  prof. zw. dr hab. inż. Lech Czarnecki
  Tytuł: Optymalizacja składu cementowo-polimerowej powłoki ochronnej
  Title: Optimization of the polymer-cement protective coating composition

   mgr inż. Michał Welman
   Promotor: dr inż. Piotr Woyciechowski
   Tytuł: Ocena współpracy układu cement – domieszka upłynniająca – miary i metody badań
   Title: The evaluation of compatibility between cement an plasticizer admixture - measurements and test methods

    

   2006

    

   mgr inż. Tomasz Piotrowski
   Promotorzy: dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW i Luc Courard, PhD
   Title: Effects of concrete substrate quality on stress wave propagation in repair systems

    

   inż. Jan Żurawski
   Promotor: dr inż. Piotr Woyciechowski
   Tytuł: Analiza właściwości mieszanek samozagęszczalnych modyfikowanych domieszkami stabilizującymi
   Title: The Analysis of the properies of self-compacting concrete mix modified with stabilizing additives

    

    

   Nagrody w dziedzinie konstrukcji inżynierskich i zarządzania, pod auspicjami PZITB:

    

   2009

   inż. Maciej Bratek
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW
   Tytuł: Wpływ popiołów wapniowych na wiązanie spoiw żywicznych
   Title: Effect of calcium fly ashes on polymer binders setting

    

   mgr inż. Grzegorz Adamczewski
   Promotor: dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. PW
   Tytuł: Analiza właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem modyfikowanym polimerem i kwasem polifosforowym
   Title: Analysis of asphalt mixtures properties with polymer and polyphosphoric acid modified binder

    

   2005

    

   inż. Dorota Gałecka
   Promotor: mgr inż. Anna Chudan
   Tytuł: Ocena możliwości uzyskania mrozoodpornych betonów z cementami zawierającymi dodatki mineralne
   Title: Evaluation of the possibility of obtaining frost resistant concrete containing cements with mineral additives

    

   2003

    Karol Bagiński, MSc
   Promotor: mgr inż. Anna Chudan
   Tytuł:: Ocena efektywności stosowania popiołów lotnych do betonów samozagęszczalnych
   Title: Evaluation of the effectiveness of the fly ash self compacting concrete

    

   2002

    

   mgr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
   Promotor: dr inż. Piotr Woyciechowski
   Tytuł: Opracowanie warunków wdrażania nowych technologii do betonu architektonicznego
   Title: Elaboration of the conditions for the implementation of new technologies to architectural concrete