STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr inż. Beaty Jaworskiej

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr inż. Beaty Jaworskiej

Informujemy, że w dniu 11. października 2017 roku o godzinie 12:15 w Sali Rady Wydziału Inżynierii Lądowej (pok. 101, gmach Wydziału Inżynierii Lądowej PW) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Beaty Jaworskiej na temat Ocena możliwości zastosowania w budownictwie pyłów mineralnych jako składników kompozytów polimerowo-cementowych. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW.
(Pełny tekst zawiadomienia)


Streszczenie rozprawy oraz tecenzje rozprawy zamieszczono na stronie internetowej WIL: