STRONA GŁÓWNA » LABORATORIA » Oferta badawcza

Oferta badawcza

RODZAJ I ZAKRES BADAŃ


I.      BADANIA UNIKALNE KOMPOZYTÓW MINERALNO-POLIMEROWYCH (CC, PIC, PCC, PC)

 1. Laserowa analiza granulometryczna w zakresie 0-600mm
 2. Charakterystyka wiązania spoiw żywicznych - żelometr GEL INSTRUMENT AG
  a.      analiza przebiegu wiązania (temperatura)
  b.      pomiar czasu żelowania (konsystencja) i  wiązania (oporność elektryczna)
  c.      pomiar czasu urabialności POT LIFE
  d.      pomiar czasu wiązania żywicy przez pomiar oporności,
 3. Rozłupywanie przez wciskanie klina WST-INSTRON (Wedge Split Test)
 4. Badanie mikrostruktury materiałów budowlanych w mikroskopie fluorescencyjnym
 5. Symulacja procesu karbonatyzacji betonów
 6. Badanie mrozoodporności w komorze automatycznego zamrażania/rozmrażania
 7. Ultradźwiękowe badanie grubości powłok
 8. Ultradźwiękowa ocena elementów w konstrukcji (Ultrasonic Pulse Echo Metod)
 9. Badanie Impact-Echo
 10. Badanie ścieralności na tarczy Bőhmego
 11. Badania właściwości mieszanek samozagęszczalnych
 12. Badanie amplitud i częstotliwości drgań urządzeń do zagęszczania

 

 

II.   PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA MATERIAŁOWA SKŁADU KOMPOZYTÓW BUDOWLANYCH

Dobór jakościowy i ilościowy składników:

 1. Betonów cementowych (CC)
 2. Betonów modyfikowanych polimerami (PCC, PIC)
 3. Betonów polimerowych (PC)

 

III.   OCENA PRZYDATNOŚCI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

 1. Identyfikacyjne badania materiałów budowlanych, w tym:
  materiałów kamiennych, ceramicznych, wyrobów z drewna, z tworzyw sztucznych, metali, wyrobów ze szkła, powłok malarskich
 2. Badania cech technicznych składników kompozytów budowlanych:
  kruszywa do betonu  i mieszanek mineralno-asfaltowych, spoiwa mineralne (cement, wapno, gips), spoiwa żywiczne, domieszki i dodatki, wypełniacze
 3. Badania cech technologicznych mieszanek i zapraw budowlanych
  zaprawy cementowe, gipsowe, wapienne, mieszanki polimerowe, mineralno-bitumicze w tym modyfikowane polimerami
 4. Badania cech mechanicznych kompozytów budowlanych:
  Ściskanie, zginanie, rozciąganie, WST (Wedge Split Test), Pull-off, Pull-out, rozłupywanie (próba brazylijska), oznaczanie modułu sprężystości
 5. Badania cech technicznych kompozytów budowlanych:
  mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość, podatność na korozje (w tym siarczanowa, kwasowa, karbonatyzacja, solankowa i inne)

 

BADANIA TERENOWE

Zespół Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych przeprowadza również badania w terenie. Pracownia diagnostyki specjalizuje się w nieniszczących metodach oceny materiałów w konstrukcji. Przeprowadzamy kontrolę jakości robót betonowych na placu budowy.

 

CHARAKTER EKSPERTYZ

 Ekspertyzy Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych mają charakter:

 1. Opinii eksperckich
 2. Projektów materiałowych
 3. Analiz statystycznych wyników badań i pomiarów
 4. Raportów z badań materiałowych
 5. Opracowań rozwojowych i innowacyjnych
 6. Kart technologicznych procesów i kart technicznych wyrobów
 7. Optymalizacji materiałowych
 8. Laboratoryjnych kontroli jakościowych materiałów budowlanych
 9. Jakościowej kontroli procesu wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych
 10. Ocen użytkowalności materiałów budowlanych

 

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z INNYMI WYDZIAŁAMI PW LUB INNYMI JEDNOSTKAMI

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych współpracuje lub może współpracować z następującymi:

Wydziałami PW, m.in.:

 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Wydział Architektury
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Transportu
 • Wydział Mechanicznegy Energetyki i Lotnictwa
 • Wydział Mechatroniki

Ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce, m.in.:

 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Polska Akademia Nauk - Instytut Podstawowych Problemów Techniki
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Centrum Nauki Techniki Kolejowej
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Innymi uczelniami wyższymi w Polsce, m.in.:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Szczecińska
 • Politechnika Białostocka
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Innymi ośrodkami naukowo-badawczymi za granicą, m.in.:

 • Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAM w Berlinie (Niemcy)
 • National Institute Standards and Technology (USA)
 • American Concrete Institute ACI (USA)
 • IRMA Ljubljana (Słowenia)
 • Research Institute EMPA (Szwajcaria)

Innymi uczelniami wyższymi za granicą, m.in.:

 • University of Liege (Belgia)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
 • RWTH Aachen University of Technology (Niemcy)
 • University of Bologna (Włochy)
 • University of Delft (Holandia)
 • University of Minho (Portugalia)
 • Vilnius Geodymin Technical University (Litwa)
 • Nihon University in Koriyama (Japonia)
 • Akita University (Japonia)
 • University of Michigan (USA)
 • University of Nebrasca (USA)
 • Texas University (USA)
 • Purdue University (USA)
 • Technion University Haifa (Izrael)
 • Rand Afrikaans University in Johannesburg (RPA)
 • Cape Town University (RPA)
 • Laval University in Quebec (Kanada)