STRONA GŁÓWNA » LABORATORIA » Laboratoria

 

 

PRACOWNIA MIESZANEK BETONOWYCH


Lp.     Urządzenie
1

  Laserowy analizator uziarnienia cementów, mączek i innych mikrowypełniaczy HORIBA LA-300 o zakresie 0-600mm
       
2

  Automatyczne zestawy do analizy uziarnienia kruszywa 0-63 mm CONTROLS, MULTISERW
       
3

  Tarcza Bőhmego do badania ścieralności powierzchni
       
4

  Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej
       
5

  Zestaw do badań właściwości mieszanek samozagęszczalnych
       
6   Zestaw do normowych badań mieszanek betonowych
 
       
7

  Tastograf MEERANE do pomiaru amplitudy i częstotliwości drgań – efektywność zagęszczania
       

8

 

Żelometr GEL INSTRUMENT AG – do sporządzania charakterystyki wiązania spoiw żywicznych

(jednoczesny pomiar czasu, temperatury, lepkośći i przewodności elektrycznej spoiwa)

 
 
       

 

 

PRACOWNIA CECH UŻYTKOWYCH BETONU

 

Lp.     Urządzenie
1


  Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 5567 o zakresie 0-30 kN z zestawem różnych przystawek, m.in. do zginania, rozciągania, rozłupywanie przez wciskanie klina Wedge Split Test, przyczepność przed odrywanie Pull-off
       
2  

  Prasa wytrzymałościowa CONTROLS MC66 trójmodułowa: ściskanie do 3000kN, do badań cementu do 250 kN i zginania 150kN z możliwością badania modułu sprężystości
       
3  

  Stanowisko FORM+TEST do badania wodoszczelności betonów
       
4   Komora automatycznego mrożenia ELBANTON
       
5

  Komora solna typ MS600 do badań odporności na korozję
       
6

  Komora karbonatyzacyjna FEUTRON KPK800
       
7

  Komora klimatyzacyjna SYSTHERM
       

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I ANALIZY OBRAZU


Lp.
  Urządzenie
1     Zestaw do  przygotowywania zgładów firmy STRUERS: aparat do impregnacji próżniowej CitoVac, szlifierko-polerka TegraPol-21, zestaw do dozowania zawiesin diamentowych TegraDoser-5
       
2   Zestaw do badań IMPACT ECHO GERMAN INSTRUMENTS
       
3   Miernik grubości powłok ELCOMETER 456
       
4

  Młotek PROCEQ DIGI SCHMIDT 2000 do badań sklerometrycznych
       
5

  Defektoskop ultradźwiękowy PANAMETRIX EPOCH 4
       
6

  Defektoskop cyfrowy CUD 20
       
7

  Zestaw głowic ultradźwiękowych: 100 kHz, 500 kHz, 1 MHz
       
8

  Aparat Pull-off PROSEQ DYNA Z16 (zakres do 16kN) do badania przyczepności
       
9

  Tester Pull-out HILTI Tester 4 do badań wytrzymałóści przypowierzchniowej
       
10     Wiertnica HILTI do pobierania próbek f 50,100,150 mm
       
11   Mikroskop stereoskopowy