STRONA GŁÓWNA » DYDAKTYKA » KNIMB

Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych

 

     

Zapraszamy na stronę:

www.knimb.il.pw.edu.pl

oraz

https://www.facebook.com/KNIMBPW

    

    

ZAKRES DZIAŁAŃ KNIMB

  • Szeroko rozumiana inżynieria materiałów budowlanych w tym w szczególności:
   • Podstawowe materiały budowlane.
   • Diagnostyka techniczna.
   • Materiały naprawcze, w tym także spoiwa glinowe oraz geopolimerowe.
  • Technologia betonów specjalnych, takich jak:
   • BWW
   • SCC
   • Betony architektoniczne
   • Fibrobetony
   • Betony lekkie
  • Podstawowe zagadnienia organizacji robót budowlanych oraz organizacji budowy.

  CELE KNIMB

   Inżynieria materiałów budowlanych jest obecnie uważana za stymulator postępu w budownictwie. Jest to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy łącząca teorię z praktyką, badania z techniką i materiał z konstrukcją. Celem działalności Koła jest umożliwianie członkom Koła rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu inżynierii materiałów budowlanych, realizacji różnego rodzaju projektów badawczych służących propagowaniu nowoczesnych rozwiązań materiałowo-technologicznych. Koło zamierza nawiązać współpracę z podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i zagranicą, a także upowszechniać postawy proeuropejskie.

      

   HISTORIA KNIMB

    Głównym inicjatorem powołania Koła był pan prof. zw. dr hab. inż. Lech Czarnecki – Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych, który wraz ze swoim współpracownikiem, panem prof. dr hab. inż. Andrzejem Garbaczem (obecnym opiekunem Koła), zainspirował tym pomysłem Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PW.


    Na jednym z wykładów z chemii budowlanej padło stwierdzenie: z betonu można zbudować nawet kajak. Odzew studentów był natychmiastowy: Konrad Gawrysiak, Juliusz Bartoś, Tomasz Maksymienko i Julian Surdykowski postanowili na poważnie zająć się tym projektem w ramach koła naukowego i wystartować w oficjalnych międzynarodowych zawodach kajaków betonowych Concrete Canoe Competition, co wymagało połączenia umiejętności projektowania i wiedzy z dziedziny inżynierii materiałów budowlanych.

     

    Po wielu trudach formalnych, dnia 6 stycznia 2004 roku Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych (KNIMB) zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych PW.

     

    Od tego momentu dzałaność Koła objęła szereg wydarzeń, w tym m.in. współorganizację wielu seminariów i wykładów, udział w krajowych i zagranicznych obozach naukowych, ralizację projektów w ramach grantów rektorskich - trzykrotnie uzyskali grant rektorski Politechniki Warszawskiej, a opracowane przez nich stanowisko badawcze do charakterystyki procesu utwardzania budowlanych kompozytów polimerowych jest z powodzeniem wykorzystywane w działalności dydaktycznej Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych; ponadto od 2005 roku uczestniczą w organizacji Pikniku Naukowego Radia Bis oraz w corocznej Gali Dobry Beton organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego.

     

     

    PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KNIMB 

     

    • Opracowanie koncepcji materiałowo-technologicznej samozagęszczalnego betonu prześwitującego SC-Li-Con; grant rektorski dla kół naukowych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2008, Kierownik tematu: A. Garbacz;  

    • Opracowanie metody badania wiązania spoiw polimerowo-cementowych za pomocą pomiaru przewodności elektrycznej, grant rektorski dla kół naukowych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2007, Kierownik tematu: A. Garbacz;   

    • Opracowanie stanowiska do badań charakterystyki procesu wiązania kompozytów żywicznych, grant rektorski dla kół naukowych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2006, Kierownik tematu: A. Garbacz.

         

        WYDARZENIA W KNIMB

        2016

        2015

        2014

        • Realizacja grantu rektorskiego „Badanie charakterystyki technicznej zaawansowanych betonów cementowych”
        • Referat "Experimental and numerical considerations on Wedge Splitting Test for high-strength concrete"
        • Wyjazd na targi BUDMA 2014
        • Współorganizacja Akademii Budimex 15.05.2014
        • Wyjście na budowę "Centrum Nowy Świat”

        2013

        2012

        2011

        • Wycieczka do betonowni CEMEX: