STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Referat P. Woyciechowski, J.J. Sokołowska na The 2016 Structures Congress (Structures16)

Journal of Building Chemistry - nowe czasopismo z tematyki chemii budowlanej w budownictwie

Journal of Building ChemistryOpublikowany został pierwszy numer "Journal of Building Chemistry" (JBCh), nowego angielskojęzycznego czasopisma dotyczącego tematyki chemii budowlanej w budownictwie, którego edytorem jest mgr inż. Daniel Wiliński, realizujący w ZIMB pracę doktorską.

W pierwszym numerze pojawiły się m.in. artykuły pracowników ZIMB: