STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY » Prof. zw. dr hab. inż. Lech Czarnecki

Prof. zw. dr hab. inż. Lech Czarnecki

See in EN

 

Prof. zw. dr hab. inż. Lech Czarnecki

 

Profesor i Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej w latach 2005-2011; Prorektor ds. Studiów w latach 2002-2005. Członek Komitetu ACI Committee 548, Polymers in Concrete; Senior member RILEM i były sekretarz komitetu technicznego RILEM Technical Committee TC-105, Concrete-Polymer Composites, jak również członek RILEM TC-52, Resin Composites Adhesion to Concrete oraz TC-110, Test Methods for Concrete-Polymer Composites. Był także Prezydentem International Congress on Polymers in Concrete, ICPIC w latach 2007-2012, jest delegatem Polski (od 2006) do COST – European Cooperation in Science and Technology (Transport and Urban Development), jak również LMI - Lead Market Initiative in the area of sustainable construction (Steering Group) - inicjatywy rynków pionierskich w dziedzinie zrównoważonych konstrukcji budowlanych. Od 2008 roku pełni funkcję Sekretarza Naukowego Instytutu Techniki Budowlanej, ITB. Od 1995 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, a od 1996 Zastępcą Przewodniczącego. Od 1993 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, KILiW PAN, jak również przez dwie kadencje był przewodniczącym Sekcji Materiały Budowlane tego Komitetu. W latach 2008-2012 był Przewodniczącym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT-307 ds. Zrównoważonego Budownictwa. W latach 2010-2012 był Vice-przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, NCBR. Był Przewodniczącym Komitetu Sterującego Wspólnego Przedsięwzięcia dot. badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych – GEKON wspierany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2012-2013). Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji (oraz ponad 30 patentów) na tematy dotyczące polimerów w betonie, modeli materiałowych i napraw konstrukcji. W 2004 r. został uhonorowany nagrodą Oven Nutt Award "za wybitne zasługi i przewodnictwo w dziedzinie polimerów w betonie", a w 2009 International Award of Materials Engineering for Resources.

 

E-mail: l.czarnecki@il.pw.edu.pl

tel. +48 22 234 60 32

 

PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE:

 

 1. PL 390206 - Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstrukcyjnego. Patent dla AGH, twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, P.Woyciechowski, data zgłoszenia 18.01.2010 >>>
 2. PL 388719 - Spoiwo cementowo-wapienne. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, P.Łukowski, T.Piotrowski, A.Garbacz, data zgłoszenia 04.08.2009 >>>
 3. PL 362238 - Element ścian gęstoperforowanych. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, E.Osiecka, data zgłoszenia 17.09.2003 >>>
 4. PL 293788 - Modyfikator kompozytów poliestrowych. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, data zgłoszenia 11.03.1992 >>>
 5. PL 293789 - Modyfikator kompozytów epoksydowych. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, data zgłoszenia 11.03.1992 >>>
 6. PL 286962 - Kompozycja epoksydowa. Patent dla Politechniki Warszawskiej, twórcy z ZIMB WIL PW: Czarnecki L., Łukowski P.); data zgłoszenia 20.09.1990 >>>
 7. PL 293789 -Sposób wytwarzania spoiw i kompozytów żywicznych zawierających utwardzalne żywice epoksydowe, poliestrowe lub poliuretanowe. Patent dla M.A.Burszta, M.J.Burszta, L.Czarnecki, twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, data zgłoszenia 07.02.1989 >>>
 8. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP P388406 - Modyfikowane spoiwo wapienne. Twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, P.Łukowski, T.Piotrowski, A.Garbacz, data zgloszenia 29.06.2009 >>>
 9. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP P362237 - Prefabrykowana płyta stropowa zespolona. Twórcy z ZIMB IIB WIL PW: L.Czarnecki, data zgloszenia 17.09.2003 >>>

PEŁNIONE FUNKCJE (WYBRANE):

 

  • Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (2005-2011);
  • Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej  PAN, od 1996 (3 kadencje);
  • Przewodniczący Sekcji Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej  PAN, od 1999 (2 kadencje);
  • V-ce Prezydent International Corporation on Polymers in Concrete, 2001-2013;
  • V-ce Przewodniczący Sekcji Materiałów Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach, 1999-2003.

    

   NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

    • 2012 - medal prof. Stefana Kaufmana nadawany przez PZITB (medal nr 36)
    • 2009 - International Award of Materials Engineering for Resources "za wybitne osiągnięcia na nowych polach zastosowania Inżynierii Materiałów Budowlanych" ( przyznana przez Society of Materials Engineerinf for Resorces of Japan, Akita University, Japonia); >>>
    • 2008 - Medal Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej "za osiągnięcia naukowe i promocję imienia Wydziału"; >>>
    • 2005 - Nagroda Ministra Infrastruktury;
    • 2004 - Oven Nutt Award "za wybitne zasługi i przewodnictwo w dziedzinie polimerów w betonie";
    • 2004 - „Oskar betonowy” Nagroda Dni Betonu, Polski Cement;
    • 2003 - Nagroda Ministra Infrastruktury;
    • 2003 - Nagroda Ministra Edukacji i Sportu;
    • 2002 - Najlepszy artykuł roku 2002, Inżynieria i Budownictwo;
    • 1998 - Nagroda Komitetu Trwałości PZiTB im. W. Danileckiego;
    • 1995 - Atena - Wyróżnienie za najlepszą książkę akademicką;
    • 1991 - Medal Honorowy Czechosłowackiej Akademii Nauk;
    • 1988 - Nagroda Komitetu Naukowego PZiTB im. W. Żenczykowskiego;
    • 1987 - Odznaka Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej;
    • 1981 - Medal Jubileuszowy ICP/RILEM/IBK na Międzynarodowym Sympozjum w Pradze;
    • 1982 - Nagroda Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;
    • 1978 - Nagroda Honorowa na Międzynarodowej Wystawie w Brnie, Czechosłowacja;
    • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 1973, 1977, 1980, 1987;
    • Nagrody Ministra Budownictwa, 1983, 1986, 1996;
    • Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej (15 razy);
    • Liczne Nagrody i Wyróżnienia Ministra Budownictwa i Ministra Infrastruktury za promotorstwo prac doktorskich i magisterskich.

    LISTA WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH (od 2003):

    Strona główna Scholar

    2013

    1. Czarnecki L., Kaźmierkowski M.P., Rogalski A., Doing Hirsch proud; shaping H-index in engineering sciences, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 61 (1) 2013, 5-21, JCR 2011 - Impact Factor 0.966; ITB (A-25) >>>
    2. Czarnecki L., Woyciechowski P., Prediction of the reinforced concrete structure durability under the risk of carbonation and chloride aggression, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 61 (1) 2013, 173-181; ITB (A-25) >>>
    3. Czarnecki L., Sustainable Concrete; Is Nanotechnology the Future of Concrete Polymer Composites, Advanced Materials Research, 687, 2013, Ed. Ru Wang and Zhenghong Yang, Trans Tech Publications Ltd, 3-11; PW (B-7) >>>
    4. Czarnecki L., Ozkul H., Wang R., Driving Forces Concrete-Polymer Composites, Advanced Materials Research, 687 ,2013, Ed. Ru Wang and Zhenghong Yang, Trans Tech Publications Ltd, 68-74;PW (B-7) >>>
    5. Czarnecki L., Rusecki P., Dobry Beton - X edycja, Materiały Budowlane 6 (490) 2013;ITB (B-6) >>>
    6. Czarnecki L., Głowacz M., Siemińska M., 4 lata działalności PKN/KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa, Materiały Budowlane 2 (486) 2013, 47-49; ITB (B-6) >>>
    7. Czarnecki L., Łukowski P., Jasiczak J., Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504, Ochrona Przed Korozją, 1, 2013, 13-18; ITB (B-6) >>>
    8. Czarnecki L., Kaproń M., Van Gemert D., Sustainable Construction: Challenges, Contribution of Polymers, Research Arena, International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, 19 (2/3) 2013, 81-96; ITB >>>
    9. Czarnecki L., Ozkul M.H., Van Gemert D., Asian Symposium on Polymers in Concrete, Istanbul 2012, International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, 19 (2/3) 2013, 69-72;ITB >>>
    10. Czarnecki L., Nanotechnology as driving force in Concrete-Polymer-Composites, C-PC, Proceedings 1st Symposium on Polymers in Concrete, 29-30 May 2013, Pristina, Kosovo, 27-37; ITB

    2012

    1. Czarnecki L., Woyciechowski P., Concrete Carbonation as a Limited Process and its Relevance to Concrete Cover Thickness, ACI Materials Journal, 3 (109) 2012 1-8; >>>
    2. Czarnecki L., Justnes H., Zrównoważony, trwały beton; Sustainable and Durable Concrete, Cement Wapno Beton (Cement Lime Concrete), 6, 2012, 341-362; >>>
    3. Bobrowicz J., Czarnecki L., Tworek J., Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011, Materiały Budowlane, 11, 2012, 32-35; >>>
    4. Czarrnecki L., Rusecki P., Nieodmiennie Dobry Beton ambicją Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, Materiały Budowlane, 6, 2012; >>>
    5. Czarnecki L., Kurzydłowski K. J., Nanomateriały budowlane, Materiały Budowlane,  5, 2012 , 1-3; >>>
    6. Chmielewska B., Czarnecki L., Wymagania norm dotyczące posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane, 2, 2012; >>>
    7. Czarnecki L., Łukowski P., Polimery w naprawach betonu według PN-EN 1504, Inżynieria i Budownictwo, 1, 2012, 10-13; >>>
    8. Czarnecki L., Kaproń M, Piasecki M., Wall S., Budownictwo zrównoważone budownictwem przyszłości, Inżynieria i Budownictwo, 1, 2012, 18-21; >>>
    9. Czarnecki L., Concrete-Polymer Composites C-PC – Reading with Understanding, International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, 18 (3/4) 2012, 1–8; >>>
    10. Rogalski A., Kaźmierkowski M., Czarnecki L., Nauki techniczne w rankingach międzynarodowych, Forum Akademickie, 9 2012, 34-38; >>>
    11. Czarnecki L., Łukowski P., Polymers in concrete repairing according to EN 1504, International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting “ICCRRR 2012”, Cape Town, South Africa, 2012, CRC Press, 62-63;
    12. Czarnecki L., Kaproń M., Gemert Van D., Sustainable Construction: Challenges, Contribution of Polymers, Research Arena, Proc. of the 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete – ASPIC 2012, Istanbul, Turkey, October 3-5, 2012, 39-57;
    13. Czarnecki L., Ozkul H., Polymer-Concrete Composites, C-PC: Drivers and Research Area in the Light of ASPIC 2012, Proc. of the 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete – ASPIC 2012, Istanbul, Turkey, October 3-5, 2012, 89-94;
    14. Czarnecki L., Justnes H., Zrównoważony, trwały beton; Sustainable and Durable Concrete, Dni Betonu 2012, 399-424;
    15. Czarnecki L., Woyciechowski P., Durability of concrete according to the European standard EN 206, International Congress on Concrete Durability, Trondheim, Norway, June 2012;
    16. Czarnecki L. (ITB), Woyciechowski P., Concrete Carbonation as a Limited Process and its Relevance to Concrete Cover Thickness, ACI Materials Journal, May/June 2012, p. 1-8;
    17. Czarnecki L. (PW), Chmielewska B., Wymagania norm dotyczące posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane, 2 (474) 2012, 5-9;
    18. Czarnecki L., Trwałość budowli: pro-KONTRA, XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją – KONTRA 2012”, Gliwice-Szczyrk, 2012, 11-18;
    19. Czarnecki L. (ITB), Tworek J., Wall S., Budownictwo zrównoważone w Polsce, Inżynier Budownictwa, 3/2012, s. 24-28;
    20. Czarnecki L. (PW), Łukowski P., Śliwiński J., Materiałowe uwarunkowania awarii i napraw konstrukcji z betonu, część 1 i 2, Builder, 2/2012 i 3/2012;

    2011

     

    1. Czarnecki L., Sokołowska J., Optimization of polymer-cement coating composition using material model, Key Engineering Materials, 466, 2011, 191-199; >>>
    2. Czarnecki L., P. Rusecki, Dobry Beton: wyróżnienie tylko dla najlepszych, Materiały Budowlane 5, 2011, 98-99; >>>
    3. Czarnecki L., Chemia cementu i betonu, Materiały Budowlane, 8, 2011, 101-102; >>>
    4. Czarnecki L., M. Głowacz, Działalność PKN-KT 307 ds. Zrównoważonego budownictwa w 2011 r., Materiały Budowlane 11, 2011, 471; >>>
    5. Czarnecki L., Wyzwania wobec środowiska inżynierii lądowej w świetle założeń polityki naukowej, Inżynieria i Budownictwo 9, 2011, 499-502; >>>
    6. Czarnecki L., Nanotechnologia w budownictwie, Przegląd Budowlany, 1, 2011, 40-53; >>>
    7. Czarnecki L., Łukowski P., Jasiczak J., Ochrona i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504. W: „Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych”, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2011, 31-45;
    8. Czarnecki L., Review of the Monograph Entitled ‘’Poland-Serbia: the Challenges of the Scientific Cooperation”; Non-professional Point of View, Ekonomski Horizonti, 13 (2) 2011, 127-131; >>>
    9. Czarnecki L., Review of the Monograph Entitled ‘’Poland-Serbia: the Challenges of the Scientific Cooperation”; non-professional Point of View, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki 1(13) 2011 (http://znze.wsiz.rzeszow.pl/);
    10. Czarnecki L., Concrete-polymer composite C-PC – reading with understanding, Proc. of the ESPSC 2011, European Symposium on Polymers in Sustainable Construction, September 6-7th, 2011 Warsaw, Poland, 49-50;
    11. Czarnecki L., Łukowski P., Polymers in concrete repairing according to EN 1504, Proc. of the ESPSC 2011, European Symposium on Polymers in Sustainable Construction, September 6-7th, 2011 Warsaw, Poland, 103-104;
    12. Czarnecki L., Łukowski P., J. Śliwiński, Materiałowe uwarunkowania awarii i napraw konstrukcji z betonu, XXV Konferencja Awarie Budowlane: Zapobieganie, diagnostyka naprawy, rekonstrukcje Szczecin-Międzyzdroje 24-27 maja 2011, 55-74;
    13. Czarnecki L., Chmielewska B., Materiały i wymagania dotyczące posadzek, XXVI WPPK Szczyrk 9-12 marca 2011, 239-279;
    14. Czarnecki L., Woyciechowski P., Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych. Monografia pod red. A.M. Brandta, Rozdz. 10 - Wpływ popiołów fluidalnych w spoiwie na przebieg karbonatyzacji betonu, 209-252, IPPT, KILiW, PAN Warszawa 2010 (wydana – marzec 2011);

     

    2010

     

    1. Czarnecki L., Łukowski P., Betony polimerowo-cementowe / Polymer-cement concretes, Cement Wapno Beton, 15 (5), 2010, 243-258 [in Polish and English]; >>>; ; dostępne także na www.icpic-community.org
    2. Czarnecki L., Betony polimerowe / Polymer concretes, Cement Wapno Beton, 15 (2) 2010, 63-85 [in Polish and English]; >>>; dostępne także na www.icpic-community.org
    3. Czarnecki L., Głowacz M., Działalność Komitetu Technicznego PKN-KT-307 Zrównoważone Budownictwo, Materiały Budowlane, 12, 2010; >>>
    4. Czarnecki L., Rusecki P., Dobry Beton - odpowiedzią producentów betonu towarowego na oczekiwania rynku, Materiały Budowlane, 5, 2010, 65-66; >>>
    5. Czarnecki L., Łukowski P., Wdrażanie normy PN-EN 1504-9 do stosowania w Polsce, Materiały Budowlane, 2, 2010; >>>
    6. Czarnecki L., Chemia budowlana w praktyce, Materiały Budowlane, 2, 2010, 22-24; >>>
    7. Czarnecki L., Kaproń M., Definiowanie zrównoważonego budownictwa cz.2, Materiały Budowlane, 2, 2010; >>>
    8. Czarnecki L., Kaproń M., Definiowanie zrównoważonego budownictwa, Materiały Budowlane, 1, 2010; >>>
    9. Czarnecki L., Concrete-Polymer Composites (C-PC) - change per continuation (CpC), International Journa for Restoration of Building and Monuments, 16 (4/5), 2010, 229-242; >>>
    10. Czarnecki L., Piotrowski T., Oddziaływanie środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe, Inżynieria i Budownictwo, 66 (7) 2010, 351-355; >>>
    11. Czarnecki L., Nanotechnologia w budownictwie, Inżynier Budownictwa, 12, 2010, 68-71; >>>
    12. Czarnecki L., Karbowski A., Żeby dominowała koncepcja użyteczności, Budownictwo Technologie Architektura, 2 (50) 2010, 38-39; >>>
    13. Czarnecki L., Wierzbicki S., Postulowany system kształcenia kadr technicznych po wyższych studiach dla budownictwa, Przegląd Budowlany, 81 (3) 2010, 8-15; >>>
    14. Czarnecki L., Chemia budowlana w praktyce budowlanej, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji “WPPK’2010”, Szczyrk, 2010, tom IV, 95-102;
    15. Czarnecki L., Chemia buduje/Chemistry builds up, Chemik. Nauka. Technika. Rynek, 64 (9), 2010, 573-582 [pol. i ang.]; >>>
    16. Czarnecki L., Concrete-Polymer Composites (C-PC) - change per continuation (CpC), Proc. of the 13th Int. Congress of Polymers In Concrete - ICPIC 2010 (edit. J.B. Aguiar, S. Jalali, A. Camões, R.M. Ferreira), Funchal - Madeira, Portugal, 10-12.02.2010;
    17. Czarnecki L., Nanotechnologia w budownictwie,56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB KRYNICA 2010,Kielce-Krynica, 19-24 września 2010, Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych  [T.1], Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, 99-122;
    18. Czarnecki L., Garbacz A., Sokołowska J., Fly Ash Polymer Concretes, Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Ancona, Włochy;
    19. Czarnecki L., Kaproń M., Sustainable construction as a research area, Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour. 17 (2), 2010, 99-106;
    20. Czarnecki L., Łukowski P., Betony polimerowe, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji “WPPK’2010”, Szczyrk, 2010, tom I, 79-126;
    21. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych, Kalendarz Budowlany, WACETOB, Warszawa 2011, 198-201;
    22. Czarnecki L., Łukowski P., Ochrona i naprawa jako element strategii zarządzania konstrukcją – Normy Europejskie z serii PN-EN 1504, VI Konferencja „Dni Betonu”, Wisła, 2010, 965-976;
    23. Czarnecki L., Łukowski P., Wdrażanie normy PN-EN 1504-9 do stosowania w Polsce, Materiały Budowlane, nr 2, 2010, 2-5; >>>
    24. Czarnecki L., Łukowski P., Jasiczak J., Ochrona i naprawa jako element strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504, III Konferencja Naukowa „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”, Poznań-Rydzyna, 2010 (CD Proc.);
    25. Czarnecki L., Sokołowska J., Optimization of polymer-cement coating composition using material model, Proc. of the 13th Int. Congress of Polymers In Concrete - ICPIC 2010 (edit. J.B. Aguiar, S. Jalali, A. Camões, R.M. Ferreira), Funchal - Madeira, Portugal, 10-12.02.2010;

    Monographs editor:

    1. Czarnecki L., Aguiar J.B., redaktorzy (Guest editors) International Journal for Restoration of Buildings and Monuments 16 (4/5) 2010; >>>

     

    2009

     

    1. Czarnecki L., Kozłowski W., VI edycja Kampanii Dobry Beton.Jakość betonu odpowiedzią na skutki kryzysu finansowego, Materiały Budowlane, 5, 2009; >>>
    2. Czarnecki L., Janczura K., Knawa M., Podkładki elastomerowe w ochronie budowli przed drganiami, Materiały Budowlane, 5, 2009, 74-75; >>>
    3. Czarnecki L., Chmielewska B., Podkładki elastomerowe – zapobieganie uszkodzeniom betonu w złączach, Materiały Budowlane, 3, 2009, 96; >>>
    4. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawa i ochrona betonu zgodnie z PN-EN 1504, Materiały Budowlane, 2, 2009, 2-4, 22; >>>
    5. Czarnecki L., Adhesion – a challenge for concrete repair, Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting II (Alexander et al ed.) Taylor & Francis Group, London, 2009, 935-940; >>>
    6. Czarnecki L., Tendencies shaping the future of Concrete- Polymer Composites; ASPIC 2009, Shanghai, China, October 29-30, 2009;
    7. Czarnecki L., Zrównoważony rozwój w budownictwie, wystąpienie na wspólnym posiedzeniu Sejmowych Komisji Infrastruktury i Komisji ds. Unii Europejskiej, 07.10.2009;
    8. Czarnecki L.,  Łukowski P., Stan normalizacji europejskiej w zakresie napraw i ochrony betonu. W:  Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych  (red. M. Kamiński, J.Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2009, 48-58;
    9. Czarnecki L., Wierzbicki S.M., Postulowany system kształcenia kadr technicznych po wyższych studiach dla budownictwa, Kształcenie kadr technicznych dla budownictwa, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2009, 7-24;
    10. Czarnecki L., Woyciechowski P., Model karbonatyzacji betonu z popiołem fluidalnym, 17 Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-ukrainian-Lithuanian Transactions, Warszawa, Wrzesień 2009, Vol 17, 571-580;

     

    2008

     

    1. Czarnecki L., Łukowski P., Spoiwa wapienne – historia, stan obecny i perspektywy, Materiały Budowlane, 10, 2008, 3-7; >>>
    2. Czarnecki L., Posadzki przemysłowe – temat stale aktualny, Materiały Budowlane, 9, 2008, 2-4, 48; >>>
    3. Czarnecki L., Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane, 9, 2008, 20-24; >>>
    4. Czarnecki L., Profesor Andrzej Gomuliński uhonorowany pośmiertnie Medalem Politechniki Warszawskiej, Materiały Budowlane 8, 2008; >>>
    5. Czarnecki L., Kozłowski W., Liderzy betonu towarowego wyłonieni po raz piąty!, Materiały Budowlane, 4, 2008; >>>
    6. Czarnecki L., Łukowski P., Betony i zaprawy samonaprawialne – krok ku inteligentnym materiałom naprawczym, Materiały Budowlane, 2, 2008, 2 - 4; >>>
    7. Czarnecki L., Woyciechowski P., Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu, Materiały Budowlane, 2, 2008; >>>
    8. Czarnecki L., Piotrowski T., Trwałość żelbetowych pali fundamentowych, Materiały Budowlane, 2, 2008, 45-49; >>>
    9. Czarnecki L., Wyzwania inżynierii materiałów budowlanych, Inżynieria i Budownictwo, 7, 2008, 404-408; >>>
    10. Van Gemert D., Czarnecki L., Aguiar J., Ferreira M., Knapen E., Garbacz A., New trends in concrete-polymer composite materials and systems, International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, 14 (3) 2008, 197-210;
    11. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawy i ochrona konstrukcji betonowych w świetle norm europejskich, Budownictwo Technologie Architektura, 4, 2008, 52-55;
    12. Czarnecki L., Adhesion – a challenge for concrete repair,  Proc. of the 2nd International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting, Cape Town, November 2008; >>>
    13. Czarnecki L., Development Trends of Concrete-Polymer Composites: Macro-Micro-Nano Approach, Slovenski Kolokvij o Betonih, Wrzesień 2008, 63-74 (referat na zaproszenie);
    14. Czarnecki L., Chmielewska B., Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych,  XXIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2008, T.I, s.215-254;
    15. Czarnecki L., Garbacz A., Karwowski W., Kwaśniewski L., Zobel H., Investigation of some kind of joints performance in composite polymer footbridges, Proc. Of the Int. Conf. Challenges for Civil Construction, FEUP, Porto, April 2008;
    16. Czarnecki L., Kaproń M., Zrównoważone budownictwo jako zadanie badawcze, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom IV: Zrównoważony rozwój w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2008, 207-220;
    17. Czarnecki L., Królikowski A., Kuziak J., Fleszar A., Kuś S., Garbacz A., Zybura A., Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008;
    18. Czarnecki L., Kurdowski W. Mindess S., Future developments in concrete, chapter 13 in Developments in the fromulation and reinforcement of concrete, Woodhead Publishing in Materials, 2008, 270-284;
    19. Czarnecki L., Woyciechowski P. Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu – Materiały II Sympozjum naukowego Trwałość Betonu, Górażdże Cement, Kraków, kwiecień 2008;
    20. Czarnecki L., Woyciechowski P., Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu, X Mezhdunarodnaja Konferencja Dni Sowriemiennogo Betona, Aluszta, Russion, Maj 2008;
    21. Głąb J., Czarnecki L., Furtak K., New time: role of science and technology, Engineers of future (in Russian), Visnyk, 4, 2008, 75-84;
    22. Van Gemert, D., Czarnecki, L., Schorn, H., Beeldens, A., Łukowski, P., Knapen, E., Beton cementowy i kompozyty betonowo-polimerowe: dwa łączące się światy, III Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, Wisła, 2004, 295-307.

     

    2007

     

    1. Czarnecki L., Beton towarowy jako wyrób budowlany, Materiały Budowlane, 11, 2007; >>>
    2. Czarnecki L., Czy nanotechnologia to przyszłość betonu?, Materiały Budowlane, 11, 2007; >>>
    3. Czarnecki L., Badania i rozwój posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane, 5, 2007, 6-8; >>>
    4. Aguiar J., Moreira P., Łukowski P., Czarnecki L., Camoes A., Van Gemert D., Ranking procedure for polymeric coatings and hydrophobic agents for concrete protection, International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, 13 (4) 2007, 251-264;
    5. Czarnecki L., Schorn H., Nanomonitoring of polymer cement concrete microstructure, International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, 13 (3), 2007, 141-151;
    6. Czarnecki L., Kurdowski W., Tendencje kształtujące przyszłość betonu, Budownictwo Technologie Architektura, 1 (37) 2007, 50-55; >>>
    7. Czarnecki L., Adhesion level prediction for repair concrete systems, W “Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi-scale Approach” (ed. L. Czarnecki and A. Garbacz), Advances in Materials Science and Restoration AMSR No. 2, Aedificatio Publishers, 2007, 21-28;
    8. Czarnecki L., Concrete-polymer composite, Int. Journal  Soc. Eng. Resour. 15 (1), 2007, 1-6;
    9. Czarnecki L., Tribute to Professor Yoshihiko Ohama; who is the man in the frontline of Concrete-Polymer Composites?, 12th  International Congress on Polymer Concretes (Ed. Kyu-Seok Yeon), Chuncheon, Korea, 2007, 1-6;
    10. Czarnecki L. From nanomonitoring to nanotechnology of concrete-polymer composites; Searching for Synergy, 12th  International Congress on Polymer Concretes (Ed. Kyu-Seok Yeon), Chuncheon, Korea, 2007, 17-27;
    11. Czarnecki L., Trends of developments – perspectives and innovations. Part 2. Research and Educations, 7th International Colloquium Industrial Floors 2007, Esslingen, Niemcy, 63-71;

     

    Monographs editor:

    1. Czarnecki L., redaktor (Guest editors) International Journal for Restoration of Buildings and Monuments 13 (3) 2007;
    2. Czarnecki L., Garbacz A. (editors), Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi-scale Approach, Aedificatio Publishers, 2007, 261;

    2006

     

    1. Chmielewska B., Czarnecki L., Sustersic J., Zajc A., The influence of silane coupling agents on the polymer mortar, Cement and Concrete Composites, 28 (9) 2006, 803-810; >>>
    2. Czarnecki L., Garbacz A., Krystosiak M., On the ultrasonic assessment of adhesion between polymer coating and concrete substrate, Cement and Concrete Composites, 28 (4) 2006, 360-369; >>>
    3. Czarnecki L., Defects and damage of floors, w  RILEM Report no. 33, Industrial Floors (Ed. P.Seidler), RILEM Publications S.A.R.L., 2006, 34-44;
    4. Czarnecki L., Materiały i systemy do napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych, Materiały Budowlane, 12, 2006, 2-7; >>>
    5. Czarnecki L.,  Przyszłość betonu w warunkach zrównoważonego rozwoju, Materiały Budowlane, 11, 2006, 22-24, 50; >>>
    6. Czarnecki L., Piotrowski T., Posadzki przemysłowe na rynku krajowym, Materiały Budowlane, 9, 2006, 54-56; >>>
    7. Czarnecki L., Posadzki przemysłowe – kierunki rozwoju, Materiały Budowlane, 9, 2006, 2; >>>
    8. Czarnecki L., Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych, Materiały Budowlane, 2, 2006, 2; >>>
    9. Czarnecki L., Fleszar A., Królikowski A., Migrujące inhibitory korozji stali w betonie – oczekiwania i wątpliwości, Ochrona przed Korozją, 5s/A/2006, 27-32;
    10. Czarnecki L., Nanotechnologia – wyzwaniem inżynierii materiałów budowlanych, Inżynieria i Budownictwo, 62 (9) 2006, 465-469;
    11. Czarnecki L., Kurdowski W., Tendencje kształtujące przyszłość betonu, Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność, Wisła, 2006, 47-64;
    12. Van Gemert D., Knapen E., Czarnecki L., Łukowski P., Cement concrete and concrete-polymer composites: two merging worlds. A report from 11th ICPIC Congress in Berlin, 2004, International Symposium Polymers in Concrete, Guimaraes, Portugal, 2006, 1-12.

     

    2005

     

    1. Van Gemert D., Czarnecki L., Maultzsch M., Schorn H., Beeldens A., Łukowski P., Knapen E., Cement concrete and concrete-polymer composites: Two merging worlds, Cement and Concrete Composites, 27 (9-10) 2005, 926-933; >>>
    2. Czarnecki L., Chmielewska, B., Uwarunkowania adhezji w złączach budowlanych / Factors affecting adhesion in building joints, Cement Wapno Beton, 2, 2005, 74-85 [in English ans Polish]; >>>
    3. Beeldens A., Van Gemert D., Schorn H., Ohama Y., Czarnecki L., From microstructure to macrostructure: an integrated model of structure formation in polymer-modified concrete, RILEM, Materials and Structures, 38, 2005, 601-607; >>>
    4. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawa konstrukcji betonowych użytkowanych w warunkach zagrożeń chemicznych, Materiały Budowlane, 12 ,2005; >>>
    5. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawa konstrukcji betonowych w świetle norm europejskich, Materiały Budowlane, 9, 2005, 2-5; >>>
    6. Czarnecki L., Więcławski R., Możliwości zastosowania popiołów lotnych w budownictwie, Materiały budowlane, 9, 2005, 83-85; >>>
    7. Czarnecki L., Polymers in Concrete. Personal reflections on the edge of the new century, Concrete International, 8 (2005), 1-7; >>>
    8. Czarnecki L., Essential concrete-polymer composites,  Proc. International Symposium on Polymers in Concrete, Guimareas, Portugalia, 2006, 13-32;
    9. Czarnecki L., Założenia systemu rozpoznawania kierunków rozwojowych inżynierii materiałów budowlanych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 2 (2005);
    10. Czarnecki L., Chmielewska, B., Fizykochemiczne uwarunkowania adhezji w złączach budowlanych, Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. dr hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego, Politechnika Śląska, Gliwice  2003, str.99-107;
    11. Czarnecki L., Łukowski, P., Concrete-polymer composites: status and trends, Proc. 3rd International Conference on Construction Materials: Performance, Innovations and Structural Implications, ConMat’05, Vancouver, Canada, August 22-24, 2005, 127;
    12. Czarnecki L., Łukowski, P., Naprawa konstrukcji betonowych użytkowanych w warunkach zagrożeń chemicznych, część problemowa, t.1, LI Konferencja KILiW PAN i KN PZITB, Krynica, 12-17.09.2005, 99-118;
    13. Czarnecki L., Runkiewicz M., On the compatibility measure in the repair systems, Proc. International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting. ICCRRR 2005 (Eds. H. Beushausen, F. Dehn and M.G. Alexander), Cape Town, South Africa (21-23 Nov. 2005), 1003-1008; (pkt.3);

     

    2004

     

    1. Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz, praca zbiorowa pod kierunkiem L. Czarneckiego, Polski Cement, 2004, 303 strony;
    2. Czarnecki L., Łukowski P., Influence of polymer admixtures and additives on durability of concrete, Cement Wapno Beton, 1 (2004), 38-47;
    3. Czarnecki L., Mierzwa J., Wybrane przyczyny materiałowe uszkodzeń posadzek betonowych, Materiały Budowlane, 9 (2004), 32-34; >>>
    4. Czarnecki L., Fleszar A., Królikowski A., Majewski M., Ocena skuteczności ochrony zbrojenia metodą protektorową w elementach żelbetowych wymagających naprawy, Ochrona przed korozją, 1, 2003, 7-10;
    5. Czarnecki L., Chmielewska B., Czarnecki Z., Wolański M., Zniszczenie izolacji bitumicznej na żelbetowej płycie estakady spowodowane wydzielaniem wodoru przez beton, Inżynieria i Budownictwo, 10 (2004), 534-537;
    6. Czarnecki L., Repair systems; searching towards compatibility measure, International Symposium Workshop on Bonded Concrete Overlays, Stockholm, 2004;
    7. Czarnecki L., Chmielewska, B., Silica fume – an expected source of hydrogen in concrete, Proceedings US-Poland Workshop on Diagnostics of Concrete Materials and Structures for Infrastructure Facilities, Warszawa, 2004, 29-35;
    8. Czarnecki, L., Łukowski P., Chmielewska B., Statistical analysis of the synergetic effects in epoxy concretes, ICPIC 04, XIth International Congress on Polymers in Concrete, Berlin, Germany (2-4 June 2004), 201-208;

     

    2003

     

    1. Czarnecki L., Łukowski P., Wpływ domieszek i dodatków polimerowych na trwałość betonu, Cement Wapno Beton, 6 (2003), 300-310;
    2. Czarnecki L., Chmielewska B., Fracture and fractography of silane modified resin mortars, International Journal for Restoration of Building and Monuments, 6 (9) (2003), 603-618;
    3. Czarnecki L., Dlaczego beton ma przyszłość?, Budownictwo, Technologie, Architektura, 3 (2003), 24-26; >>>
    4. Czarnecki L., Domieszki do betonu – możliwości i ograniczenia, Budownictwo, Technologie, Architektura, numer specjalny 2003, 4-6;
    5. Beeldens, A., Van Gemert, D., Ohama, Y., Czarnecki, L., From microstructure to macrostructure: an integrated model of structure formation in polymer modified concrete, 4th Asia Symposium on Polymers in Concrete – ASPIC ‘2003, Chuncheon, Korea, 2003, 211-219;
    6. Czarnecki, L., Concrete-Polymer Composites: challenges and possibilities, 4th Asia Symposium on Polymers in Concrete – ASPIC ‘2003, Chuncheon, Korea, 2003, 3-15;
    7. Czarnecki L., Wprowadzenie: norma PN-EN 206-1 – pierwsze czytanie, Seminarium „Beton w praktyce – Komentarze do normy PN-EN 206-1”, Polski Cement i Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, Polichno, 2003, 9-14;
    8. Czarnecki L., Mechanisms of Industrial Floor Deterioration: Causes, Results and Preventive Means, 5th International Colloquium Industrial Floors’03, Technische Akademie Esslingen, January 2003, 65-72;
    9. Czarnecki, L., Chmielewska, B., Krupa, P., Influence of selected factors on the results of pull-off test for industrial floors, Industrial Floors’03, 5th International Collquium Industrial Floors’03, Technische Akademie Esslingen, January 2003 str.163-168;
    10. Czarnecki, L., Chmielewska, B., Wittmann, F.H., Sadouki, H., Fracture behaviour of silane modified resin mortars, Proceedings of the sixth International Conference on Materials Science and Restoration (MSR VI), Aedificatio Publishers 2003, 463-470;
    11. Czarnecki L., Garbacz A., Kostana K., The Effect of Concrete Surface Roughness on Adhesion in Industrial Floor Systems, 5th Colloquium Industrial Floors’03, Esslingen, 2003, 169-174;
    12. Czarnecki L., Więcławski, R., Karbonatyzacja betonu jako proces o ograniczonym zasięgu, IV Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej – MATBUD 2003, Kraków (2003), 85-92;
    13. Czarnecki L., Więcławski, R., Modeling of carbonization progress in concretes, International Conference “Modern methods of corrosion monitoring for estimation of substancial losses and costs”, Jurata 2003, Poland, 163-168.

     

     

    LISTA PUBLIKACJI DYDAKTYCZNYCH:

     
    1. Czarneki L., Broniewski T., Henning O., Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa, 1994
    2. Czarnecki L., Emmons P., Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Kraków, 2002
    3. Czarnecki L., Łukowski P., Garbacz A., Chmielewska B., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw, 2007