Home Page » Home Page » STAFF » Professor Lech Czarnecki, PhD, DSc

Professor Lech Czarnecki, PhD, DSc

See in PL

 

Professor Lech Czarnecki, PhD, DSc

 

Professor and Head of Department of Building Materials Engineeringat atWarsaw University of Technology; former Vice-Rector of Academic Affairs of the University. He is a member of ACI Committee 548, Polymers in Concrete;  Senior member of RILEM and former Secretary of RILEM Technical Committee TC-105, Concrete-Polymer Composites; as well as a member of RILEM TC-52, Resin Composites Adhesion to Concrete; and TC-110, Test Methods for Concrete-Polymer Composites. He is also The President of the Directors Board of International Congresses on Polymers in Concrete (ICPIC) and Polish Delegate to COST – European Cooperation in Science and Technology (Transport & Urban Development) as well as LMI Lead Market Initiative in the area of sustainable construction (Steering Group). Since 2008 he serves as the Scientific Secretary for State Institute for Building Research, ITB. He is an author or co-author of more than 200 papers (and more than 30 patents) on the topics involved with polymers in concrete, material models and construction repair. In 2004 awarded Oven Nutt Award "for distinguished service and leaderships in the field of polymers in concrete".

 

E-mail: l.czarnecki@il.pw.edu.pl

tel. +48 22 234 64 81

 

 

PERFORMED FUNCIONS (SELECTED):

 

 • Head of Department of Building Materials Engineering (2005-2011);
 • Member of Building Materials Section of the Committee of Civil and Hydraulic Engineering of Polish Academy of Sciences, since 1996 (3 terms);
 • President of Building Materials Section of the Committee of Civil and Hydraulic Engineering of Polish Academy of Sciences, since 1999 (2 terms);
 • V-ce President of International Corporation on Polymers in Concrete, since 2001;
 • V-ce President of Composite Materials Section of the Committee of Material Science, 1999-2003.

 

AWARDS:

 

 • 2009 - International Award of Materials Engineering for Resources "for eminent activities in new frontiers of building materials engineering" (awrded by the Society of Materials Engineerinf for Resorces of Japan, Akita University, Japan); >>>
 • 2008 - Medal of the Faculty of Civil Engineering in Warsaw University of Technology for "scientific achievments and promotion of the good name of the Faculty"; >>>
 • 2005 - Minister of Infrastructure Award; 
 • 2004 - Oven Nutt Award "for distinguished service and leaderships in the field of polymers in concrete";
 • 2004 - „Concrete Oscar” Award of Dni Betonu, Polski Cement;
 • 2003 - Minister Education and Sport Award;
 • 2002 - Best paper published in 2002, Inżynieria i Budownictwo;
 • 1998 - The W. Danilecki Durability Committee Award by Polish Association of Building Engineers and Technicians;
 • 1995 - Atena - Distinction for the best academic book;
 • 1991 - Honorary Medal of the Czechoslovak Academy of Sciences;
 • 1988 - The Wacław Żenczykowski Award by Polish Association of Building Engineers and Technicians;
 • 1987 - Badge of Merit for University of Technology;
 • 1981 - The Jubilee Medal of the ICP / RILEM / IBK at the International Symposium in Prague;
 • 1982 - Polish Association of Building Engineers and Technicians Award;
 • 1978 - Honorary Award at the International Exhibition in Brno, Czechoslovakia;
 • Minister of national Education Awards, 1973, 1977, 1980, 1987;
 • Minister of Civil Engineering Awards, 1983, 1986, 1996;
 • Rector of Warsaw University of Technology Awards (15 times);
 • Numerous Awards and Distinctions of the Minister of Civil Engineering and Minister of Infrastructure for supervising the award-winning doctoral and master thesis.

 

LIST OF SCIENTIFIC PUBLIATIONS:

 

2011

 

 1. Czarnecki L., Sokołowska J., Optimization of polymer-cement coating composition using material model, Key Engineering Materials Vol. 466 (2011), p. 191-199. >>>

 

2010

 

 1. Czarnecki L., Betony polimerowe / Polymer concretes, Cement Wapno Beton, R15 (2), 2010, 63-85 [in Polish and English];
 2. Czarnecki L., Chemia budowlana w praktyce budowlanej, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji “WPPK’2010”, Szczyrk, 2010, tom IV, 95-102;
 3. Czarnecki L.,Chemia buduje/Chemistry builds up, Chemik. Nauka. Technika. Rynek, 64 (9), 2010, 573-582 [pol. i ang.];
 4. Czarnecki L., Chemia budowlana w praktyce, Materiały Budowlane  2010, nr 2, 22-24;
 5. Czarnecki L., Concrete-Polymer Composites (C-PC) - change per continuation (CpC), Proc. of the 13th Int. Congress of Polymers In Concrete - ICPIC 2010 (edit. J.B. Aguiar, S. Jalali, A. Camões, R.M. Ferreira), Funchal - Madeira, Portugal, 10-12.02.2010;
 6. Czarnecki L., Concrete-Polymer Composites (C-PC) - change per continuation (CpC), Int.J. for Restoration of Building and Monuments, 16 (4/5), 2010, 229-242;
 7. Czarnecki L., Nanotechnologia w budownictwie, Inżynier Budownictwa,2010, nr 12, 68-71;
 8. Czarnecki L., Nanotechnologia w budownictwie,56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB KRYNICA 2010,Kielce-Krynica, 19-24 września 2010, Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych  [T.1], Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, 99-122;
 9. Czarnecki L., Garbacz A., Sokołowska J., Fly Ash Polymer Concretes. Second International Conference on  Sustainable Construction Materials and Technologies, Ancona, Włochy;
 10. Czarnecki L., Kaproń M., Sustainable construction as a research area, Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour. 17 (2), 2010, 99-106;
 11. Czarnecki L., Karbowski  A., Żeby dominowała koncepcja użyteczności, Budownictwo Technologie Architektura, 2010, nr 2, 38-39;
 12. Czarnecki L., Łukowski P.: Betony polimerowe. XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji “WPPK’2010”, Szczyrk, 2010, tom I, 79-126;
 13. Czarnecki L., Łukowski P.: Betony polimerowo-cementowe / Polymer-cement concretes. Cement Wapno Beton, R15 (5), 2010, 243-258 [in Polish and English];
 14. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych, Kalendarz Budowlany, WACETOB, Warszawa 2011, 198-201;
 15. Czarnecki L., Łukowski P.: Ochrona i naprawa jako element strategii zarządzania konstrukcją – Normy Europejskie z serii PN-EN 1504. VI Konferencja „Dni Betonu”, Wisła, 2010, 965-976;
 16. Czarnecki L., Łukowski P.: Wdrażanie normy PN-EN 1504-9 do stosowania w Polsce. Materiały Budowlane, nr 2, 2010, 2-5;
 17. Czarnecki L., Łukowski P., Jasiczak J.: Ochrona i naprawa jako element strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504. III Konferencja Naukowa „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”, Poznań-Rydzyna, 2010 (CD Proc.);
 18. Czarnecki L., Piotrowski T., Oddziaływanie środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe, Inżynieria i Budownictwo R.66 (7), 2010, 351-355;
 19. Czarnecki L., Rusecki P., Dobry Beton - odpowiedzią producentów betonu towarowego na oczekiwania rynku, Materiały Budowlane, 2010, nr 5, 65-66;
 20. Czarnecki L., Sokołowska J., Optimization of polymer-cement coating composition using material model, Proc. of the 13th Int. Congress of Polymers In Concrete - ICPIC 2010 (edit. J.B. Aguiar, S. Jalali, A. Camões, R.M. Ferreira), Funchal - Madeira, Portugal, 10-12.02.2010;
 21. Czarnecki L., Wierzbicki S., Postulowany system kształcenia kadr technicznych po wyższych studiach dla budownictwa, Przegląd Budowlany, R.81 (3), 2010, 8-15.

  Monographs editor:

  1. Czarnecki L., Aguiar J.B., redaktorzy (Guest editors) numeru 4/5 (vol.16) międzynarodowego czasopisma naukowego International Journal for Restoration of Buildings and Monuments

   

  2009

   

  1. Czarnecki L., Tendencies shaping the future of Concrete- Polymer Composites; ASPIC 2009, Shanghai, China, October 29-30, 2009;
  2. Czarnecki L., Zrównoważony rozwój w budownictwie, wystąpienie na wspólnym posiedzeniu Sejmowych Komisji Infrastruktury i Komisji ds. Unii Europejskiej, 07.10.2009;
  3. Czarnecki L., Chmielewska B., Podkładki elastomerowe – zapobieganie uszkodzeniom betonu w złączach, Materiały Budowlane, 2009 nr.3, 96;
  4. Czarnecki L., Janczura K., Knawa M., Podkładki elastomerowe w ochronie budowli przed drganiami, Materiały Budowlane, 2009 nr.5, 74-75;
  5. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawa i ochrona betonu zgodnie z PN-EN 1504, Materiały Budowlane, 2009 nr.2, 2-4, 22;
  6. Czarnecki L.,  Łukowski P., Stan normalizacji europejskiej w zakresie napraw i ochrony betonu. W:  Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych  (red. M. Kamiński, J.Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2009, 48-58;
  7. Czarnecki L., Wierzbicki S.M., Postulowany system kształcenia kadr technicznych po wyższych studiach dla budownictwa, Kształcenie kadr technicznych dla budownictwa, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2009, 7-24;
  8. Czarnecki L., Woyciechowski P., Model karbonatyzacji betonu z popiołem fluidalnym, 17 Theoretical Foundations of Civil Engineering, Polish-ukrainian-Lithuanian Transactions, Warszawa, Wrzesień 2009, Vol 17, 571-580.

   

  2008

   

  1. Czarnecki L., Adhesion – a challenge for concrete repair,  Proc. of the 2nd International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting, Cape Town, November 2008;
  2. Czarnecki L., Development Trends of Concrete-Polymer Composites : Macro-Micro-Nano Approach, Slovenski Kolokvij o Betonih, Wrzesień 2008, 63-74 (referat na zaproszenie);
  3. Czarnecki L., Posadzki przemysłowe – temat stale aktualny, Materiały Budowlane, (9) 2008, 2-4, 48;
  4. Czarnecki L., Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane, (9) 2008, 20-24;
  5. Czarnecki L., Wyzwania inżynierii materiałów budowlanych, Inżynieria i Budownictwo, (7), 2008, 404-408;
  6. Czarnecki L., Chmielewska B., Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych,  XXIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2008, T.I, s.215-254;
  7. Czarnecki L., Garbacz A., Karwowski W., Kwaśniewski L., Zobel H.: „Investigation of some kind of joints performance in composite polymer footbridges”, Proc. Of the Int. Conf. Challenges for Civil Construction, FEUP, Porto, April 2008;
  8. Czarnecki L., Kaproń M., Zrównoważone budownictwo jako zadanie badawcze, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom IV: Zrównoważony rozwój w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2008, 207-220;
  9. Czarnecki L., Królikowski A., Kuziak J., Fleszar A., Kuś S., Garbacz A., Zybura A., Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008;
  10. Czarnecki L., Kurdowski W. Mindess S., Future developments in concrete, chapter 13 in Developments in the fromulation and reinforcement of concrete, Woodhead Publishing in Materials, 2008, 270-284;
  11. Czarnecki L., Łukowski P.: Betony i zaprawy samonaprawialne – krok ku inteligentnym materiałom naprawczym. Materiały Budowlane, 2, 2008, 2 - 4;
  12. Czarnecki L., Łukowski P.: Naprawy i ochrona konstrukcji betonowych w świetle norm europejskich. Budownictwo Technologie Architektura, 4, 2008, 52-55;
  13. Czarnecki L., Łukowski P.: Spoiwa wapienne – historia, stan obecny i perspektywy. Materiały Budowlane, 10, 2008, 3-7;
  14. Czarnecki L., Woyciechowski P. Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu, Materiały Budowlane 2/2008;
  15. Czarnecki L., Woyciechowski P. Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu – Materiały II Sympozjum naukowego Trwałość Betonu, Górażdże Cement, Kraków, kwiecień 2008;
  16. Czarnecki L., Woyciechowski P., Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu, X Mezhdunarodnaja Konferencja Dni Sowriemiennogo Betona, Aluszta, Russion, Maj 2008;
  17. Głąb J., Czarnecki L., Furtak K., New time: role of science and technology. Engineers of future (in Russian), Visnyk, 4, 2008, 75-84;
  18. Van Gemert D., Czarnecki L., Aguiar J., Ferreira M., Knapen E., Garbacz A., New trends in concrete-polymer composite materials and systems, International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, 14 (3), 2008, 197-210;
  19. Van Gemert, D., Czarnecki, L., Schorn, H., Beeldens, A., Łukowski, P., Knapen, E., Beton cementowy i kompozyty betonowo-polimerowe: dwa łączące się światy, III Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, Wisła, 2004, 295-307.

   

  2007

   

  1. Aguiar J., Moreira P., Łukowski P., Czarnecki L., Camoes A., Van Gemert D., Ranking procedure for polymeric coatings and hydrophobic agents for concrete protection. International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, 4, 2007, 251-264;
  2. Czarnecki L., Adhesion level prediction for repair concrete systems, W “Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi-scale Approach” (ed. L. Czarnecki and A. Garbacz), Advances in Materials Science and Restoration AMSR No. 2, Aedificatio Publishers, 2007, 21-28;
  3. Czarnecki L., Badania i rozwój posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane, 2007, 5, s.6-8;
  4. Czarnecki L., Concrete-polymer composite, Int. Journal  Soc.Eng.Resour. 15 (1), 2007, 1-6;
  5. Czarnecki L., (editor), Int. Journal for Restoration of Buildings and Monuments, Vol. 13 (3), 2007;
  6. Czarnecki L. From nanomonitoring to nanotechnology of concrete-polymer composites; Searching for Synergy, 12th  International Congress on Polymer Concretes (Ed. Kyu-Seok Yeon), Chuncheon, Korea, 2007, 17-27;
  7. Czarnecki L., Trends of developments – perspectives and innovations. Part 2. Research and Educations, 7th International Colloquium Industrial Floors 2007, Esslingen, Niemcy, 63-71;
  8. Czarnecki L., Tribute to Professor Yoshihiko Ohama; who is the man in the frontline of Concrete-Polymer Composites?, 12th  International Congress on Polymer Concretes (Ed. Kyu-Seok Yeon), Chuncheon, Korea, 2007, 1-6;
  9. Czarnecki L., Garbacz A. (editors), Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi-scale Approach, Aedificatio Publishers, 2007, pp.261;
  10. Czarnecki L., Schorn H., Nanomonitoring of polymer cement concrete microstructure, Int. Journal for Restoration of Buildings and Monuments, Vol. 13 (3), 2007, 141-151.

   

  2006

   

  1. Chmielewska B., Czarnecki L., Sustersic J., Zajc A., The influence of silane coupling agents on the polymer mortar, Cement Concrete Composites, 28 (2006), 803-810;
  2. Czarnecki L., Defects and damage of floors, w  RILEM Report no. 33, Industrial Floors (Ed. P.Seidler), RILEM Publications S.A.R.L., 2006, 34-44;
  3. Czarnecki L., Materiały i systemy do napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych, Materiały Budowlane, 12 (2006), 2-7;
  4. Czarnecki L., Nanotechnologia – wyzwaniem inżynierii materiałów budowlanych, Inżynieria i Budownictwo, R.62, 9 (2006), 465-469;
  5. Czarnecki L., Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych, Materiały Budowlane, 2 (2006), 2;
  6. Czarnecki L., Posadzki przemysłowe – kierunki rozwoju, Materiały Budowlane, 9 (2006), 2;
  7. Czarnecki L.,  Przyszłość betonu w warunkach zrównoważonego rozwoju, Materiały Budowlane, 11 (2006), 22-24, 50;
  8. Czarnecki L., Fleszar A., Królikowski A., Migrujące inhibitory korozji stali w betonie – oczekiwania i wątpliwości, Ochrona przed Korozją, 5s/A/2006, 27-32;
  9. Czarnecki L., Garbacz A., Krystosiak M., On the ultrasonic assessment of adhesion between polymer coating and concrete substrate, Cement Concrete Composites, 28 (2006), 360-369;
  10. Czarnecki L., Kurdowski W., Tendencje kształtujące przyszłość betonu, Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność, Wisła, 2006, 47-64;
  11. Czarnecki L., Piotrowski T., Posadzki przemysłowe na rynku krajowym, Materiały Budowlane, 9 (2006), 54-56;
  12. Van Gemert D., Knapen E., Czarnecki L., Łukowski P.: Cement concrete and concrete-polymer composites: two merging worlds. A report from 11th ICPIC Congress in Berlin, 2004. International Symposium Polymers in Concrete, Guimaraes, Portugal, 2006, 1-12.

   

  2005

   

  1. Beeldens A., Van Gemert D., Schorn H., Ohama Y., Czarnecki L., From microstructure to macrostructure: an integrated model of structure formation in polymer-modified concrete RILEM, Materials and Structures, 38 (2005), 601-607;
  2. Czarnecki L., Essential concrete-polymer composites,  Proc. International Symposium on Polymers in Concrete, Guimareas, Portugalia, 2006, 13-32;
  3. Czarnecki L., Polymers in Concrete. Personal reflections on the edge of the new century, Concrete International, 8 (2005), 1-7;
  4. Czarnecki L., Założenia systemu rozpoznawania kierunków rozwojowych inżynierii materiałów budowlanych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 2 (2005);
  5. Czarnecki L., Chmielewska, B., Factors affecting adhesion in building joints, Cement Wapno Beton, 2 (2005), 74-85 [in English ans Polish];
  6. Czarnecki L., Chmielewska, B., Fizykochemiczne uwarunkowania adhezji w złączach budowlanych, Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. dr hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego, Politechnika Śląska, Gliwice  2003, str.99-107;
  7. Czarnecki L., Łukowski, P., Concrete-polymer composites: status and trends, Proc.3rd International Conference on Construction Materials: Performance, Innovations and Structural Implications, ConMat’05, Vancouver, Canada, August 22-24, 2005, 127;
  8. Czarnecki L., Łukowski, P., Naprawa konstrukcji betonowych użytkowanych w warunkach zagrożeń chemicznych, część problemowa, t.1, LI Konferencja KILiW PAN i KN PZITB, Krynica, 12-17.09.2005, 99-118;
  9. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawa konstrukcji betonowych użytkowanych w warunkach zagrożeń chemicznych. Materiały Budowlane, 12 (2005);
  10. Czarnecki L., Łukowski P., Naprawa konstrukcji betonowych w świetle norm europejskich, Materiały Budowlane, 9 (2005), 2-5;
  11. Czarnecki L., Runkiewicz M., On the compatibility measure in the repair systems, Proc. International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting. ICCRRR 2005 (Eds. H. Beushausen, F. Dehn and M.G. Alexander), Cape Town, South Africa (21-23 Nov. 2005), 1003-1008; (pkt.3);
  12. Czarnecki L., Więcławski R., Możliwości zastosowania popiołów lotnych w budownictwie, Materiały budowlane, 9 (2005), 83-85;
  13. Van Gemert D., Czarnecki L., Maultzsch M., Schorn H., Beeldens A., Łukowski P., Knapen E., Cement concrete and concrete-polymer composites: Two merging worlds, Cement & Concrete Composites, 27 (2005), 926-933.

   

  2004

   

  1. Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz, praca zbiorowa pod kierunkiem L.Czarneckiego, Polski Cement, 2004, 303 strony;
  2. Czarnecki L., Repair systems; searching towards compatibility measure, International Symposium Workshop on Bonded Concrete Overlays, Stockholm, 2004;
  3. Czarnecki L., Chmielewska, B., Silica fume – an expected source of hydrogen in concrete, Proceedings US-Poland Workshop on Diagnostics of Concrete Materials and Structures for Infrastructure Facilities, Warszawa, 2004, 29-35;
  4. Czarnecki L., Chmielewska B., Czarnecki Z., Wolański M., Zniszczenie izolacji bitumicznej na żelbetowej płycie estakady spowodowane wydzielaniem wodoru przez beton, Inżynieria i Budownictwo, 10 (2004), 534-537;
  5. Czarnecki L., Fleszar A., Królikowski A., Majewski M., Ocena skuteczności ochrony zbrojenia metodą protektorową w elementach żelbetowych wymagających naprawy, Ochrona przed korozją, 1 (2003), 7-10;
  6. Czarnecki L., Łukowski P., Influence of polymer admixtures and additives on durability of concrete, Cement Wapno Beton, 1 (2004), 38-47;
  7. Czarnecki, L., Łukowski P., Chmielewska B., Statistical analysis of the synergetic effects in epoxy concretes, ICPIC 04, XIth International Congress on Polymers in Concrete, Berlin, Germany (2-4 June 2004), 201-208;
  8. Czarnecki L., Mierzwa J., Wybrane przyczyny materiałowe uszkodzeń posadzek betonowych, Materiały Budowlane, 9 (2004), 32-34.

   

  2003

   

  1. Beeldens, A., Van Gemert, D., Ohama, Y., Czarnecki, L., From microstructure to macrostructure: an integrated model of structure formation in polymer modified concrete, 4th Asia Symposium on Polymers in Concrete – ASPIC ‘2003, Chuncheon, Korea, 2003, 211-219;
  2. Czarnecki, L., Concrete-Polymer Composites: challenges and possibilities, 4th Asia Symposium on Polymers in Concrete – ASPIC ‘2003, Chuncheon, Korea, 2003, 3-15;
  3. Czarnecki L., Dlaczego beton ma przyszłość?, Polski Cement – Budownictwo, Technologie, Architektura, 3 (2003), 24-26;
  4. Czarnecki L., Domieszki do betonu – możliwości i ograniczenia, Polski Cement – Budownictwo, Technologie, Architektura, numer specjalny 2003, 4-6;
  5. Czarnecki L., Mechanisms of Industrial Floor Deterioration: Causes, Results and Preventive Means, 5th International Colloquium Industrial Floors’03, Technische Akademie Esslingen, January 2003, 65-72;
  6. Czarnecki L., Wprowadzenie: norma PN-EN 206-1 – pierwsze czytanie, Seminarium „Beton w praktyce – Komentarze do normy PN-EN 206-1”, Polski Cement i Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, Polichno, 2003, 9-14.
  7. Czarnecki L., Chmielewska B., Fracture and fractography of silane modified resin mortars, International Journal for Restoration of Building and Monuments, 6(9) (2003), 603-618;
  8. Czarnecki, L., Chmielewska, B., Krupa, P., Influence of selected factors on the results of pull-off test for industrial floors, Industrial Floors’03, 5th International Collquium Industrial Floors’03, Technische Akademie Esslingen, January 2003 str.163-168;
  9. Czarnecki, L., Chmielewska, B., Wittmann, F.H., Sadouki, H., Fracture behaviour of silane modified resin mortars, Proceedings of the sixth International Conference on Materials Science and Restoration (MSR VI), Aedificatio Publishers 2003, 463-470;
  10. Czarnecki L., Garbacz A., Kostana K., The Effect of Concrete Surface Roughness on Adhesion in Industrial Floor Systems, 5th Colloquium Industrial Floors’03, Esslingen, 2003, 169-174;
  11. Czarnecki L., Łukowski P., Wpływ domieszek i dodatków polimerowych na trwałość betonu, Cement Wapno Beton, 6 (2003), 300-310;
  12. Czarnecki L., Więcławski, R., Karbonatyzacja betonu jako proces o ograniczonym zasięgu, IV Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej – MATBUD 2003, Kraków (2003), 85-92;
  13. Czarnecki L., Więcławski, R., Modeling of carbonization progress in concretes, International Conference “Modern methods of corrosion monitoring for estimation of substancial losses and costs”, Jurata 2003, Poland, 163-168.

   

   

  LIST OF DIDACTIC PUBLIATIONS:

   

   

  1. Czarneki L., Broniewski T., Henning O., Chemistry in civil engineering, Arkady, Warszawa, 1994 [in Polish]
  2. Czarnecki L., Emmons P., Repair and protection of concrete structures, Polski Cement, Kraków, 2002 [in Polish]
  3. Czarnecki L., Łukowski P., Garbacz A., Chmielewska B., Laboratory excercises in building chemistry, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw, 2007 [in Polish]

   

   

  _______________________________________________________

  Home Page