STRONA GŁÓWNA » DYDAKTYKA

Dydaktyka

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych kształci kadry młodych inżynierów na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Katedra prowadzi działalność dydaktyczną w ramach dwustopniowego systemu studiów w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

W Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych realizowane są prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie, z których wiele z uzyskało nagrody i wyróżnienia na licznych konkursach, organizowanych m.in. przez Ministerstwo Budownictwa (dawniej Transportu i Budownictwa oraz Infrastruktury).