STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Dr inż. Piotr Woyciechowski uzyskał stopień doktora habilitowanego

Dr inż. Piotr Woyciechowski uzyskał stopień doktora habilitowanego

Z satysfakcją informujemy, że 19 marca 2014 odbyło się kolokwium habilitacyjne dra inż. Piotra Woyciechowskiego z Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych na temat „Model karbonatyzacji betonu”. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Jan Deja z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński z Politechniki Krakowskiej i prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej.

Po przeprowadzeniu kolokwium oraz wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego, Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w głosowaniu tajnym podjęła jednomyślnie uchwałę o nadaniu drowi Piotrowi Woyciechowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo, specjalności technologia betonu.

!!! Gratulacje !!!