STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY » Dane kontaktowe pracowników ZIMB

PRACOWNICY ZAKŁADU INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

  pokój telefon e-mail
Kierownik Zakładu      
Prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski
552

+48 (22) 234 64 81
+48 (22) 825 76 37

fax. +48 (22) 825 75 47

p.lukowski@il.pw.edu.pl

       
Sekretariat Zakładu
     
Agnieszka Stańczak 551

+48 (22) 234 64 81
+48 (22) 825 76 37
fax. +48 (22) 825 75 47

zimb@il.pw.edu.pl

 

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

       
  pokój telefon e-mail
Profesorowie Zwyczajni      
prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki,
prof zw. PW

Kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych
w latach 2005-2011

545

+48 (22) 234 60 32

l.czarnecki@il.pw.edu.pl

       
prof. zw. dr hab. inż. Edward Szymański 543

+48 (22) 234 64 82

 
       
  pokój telefon e-mail
Profesorowie Nadzwyczajni      
dr hab. inż. Andrzej Garbacz,
prof. nzw. PW
542 +48 (22) 234 64 89 a.garbacz@il.pw.edu.pl
       
dr hab. inż. Paweł Łukowski,
prof. nzw. PW
541 +48 (22) 234 60 33 p.lukowski@il.pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Woyciechowski 549 +48 (22) 234 64 83 p.woyciechowski@il.pw.edu.pl
       

 dr hab. inż. Ewa Osiecka,
p
rof. nzw. PW

547

+48 (22) 234 64 80


ewa.osiecka@wp.pl

  pokój telefon e-mail
Adiunkci      
doc. dr Bogumiła Chmielewska 546

+48 (22) 234 56 72

b.chmielewska@il.pw.edu.pl

       
dr inż. Grzegorz Adamczewski 543 +48 (22) 234 64 82 g.adamczewski@il.pw.edu.pl
       
dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek 548 +48 (22) 234 64 88 w.jackiewicz-rek@il.pw.edu.pl
       

dr inż. Justyna Kuziak

547   +48 (22) 234 64 80 j.kuziak@il.pw.edu.pl  
       
dr inż. Tomasz Piotrowski 547 +48 (22) 234 64 80 t.piotrowski@il.pw.edu.pl
       
dr inż. Joanna Julia Sokołowska 543 +48 (22) 234 64 82 j.sokolowska@il.pw.edu.pl
       
  pokój telefon e-mail
Starsi Wykładowcy      
mgr inż. Wojciech Chojczak 619

+48 (22) 234 56 73

w.chojczak@il.pw.edu.pl

       
  pokój telefon e-mail
Asystenci      
dr  inż. Beata Jaworska
548

+48 (22) 234 64 88

b.jaworska@il.pw.edu.pl

mgr inż. Maja Kępniak
550

+48 (22) 234 62 28

m.kepniak@il.pw.edu.pl
       
mgr inż. Kamil Załęgowski 550

+48 (22) 234 62 28

k.zalegowski@il.pw.edu.pl

 

 

__________________________________________________________________________

Strona główna